Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Verloskunde

Zwanger en onder controle

Zwanger en onder controle

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U krijgt begeleiding tijdens uw zwangerschap op de polikliniek verloskunde in het Erasmus MC. Wij leggen u graag uit wat u kunt verwachten tijdens de controles op onze polikliniek. Heeft u nog vragen na het lezen van de informatie stelt u deze gerust aan de verloskundige of gynaecoloog.

Zwangerschap


Zwangerschap is iets heel natuurlijks. Het is een periode met grote lichamelijke en soms emotionele veranderingen. Iedere vrouw ervaart de zwangerschap anders. Er zijn vrouwen die zich 9 maanden geweldig voelen. Anderen voelen zich misselijk, hebben last van rugpijn, brandend maagzuur of moeizame ontlasting. Dit zijn normale klachten. De ene vrouw kan blijven werken tot 4 of 6 weken voor de uitgerekende datum, de ander moet vanwege klachten eerder stoppen. Een zwangerschap is hoe dan ook een heel bijzondere gebeurtenis die waarschijnlijk veel vragen oproept. Wij proberen u hierbij zo goed mogelijk te begeleiden en uw vragen te beantwoorden.

Eerste bezoek op de polikliniek


U bezoekt de polikliniek voor uw zwangerschapscontrole bij de verloskundige, arts-assistent of gynaecoloog. Tijdens de eerste afspraak stellen wij u een aantal vragen en krijgt u meestal ook een kort onderzoek. Wij meten uw bloeddruk, beoordelen de grootte van uw baarmoeder en luisteren naar de hartslag van uw kind. Tot slot nemen we bij de prikkamer bloed (alleen met uw toestemming) bij u af en wordt uw urine gecontroleerd. De uitslag van het bloedonderzoek hoort u bij uw volgende bezoek aan de polikliniek, tenzij anders is afgesproken.

De arts of verloskundige stelt u vragen over de volgende onderwerpen:
Zwangerschapscontroles


U heeft meestal 1 keer per 4 weken controles, als het nodig is vaker. Uit onderzoek blijkt dat veelvuldige controles niet bij iedere zwangerschap nodig zijn. Daarnaast bezoekt u de verpleegkundige een aantal keer tijdens uw zwangerschap. Vaak bij uw eerste bezoek, rond de 25ste en rond de 36ste week van uw zwangerschap. Deze afspraak heeft u op dezelfde dag als de afspraak met de arts of verloskundige.

Bloedonderzoek


Het bloed dat standaard bij u wordt afgenomen, onderzoeken wij op het volgende:


Echoscopisch onderzoek


Echoscopisch onderzoek kan om verschillende redenen nodig zijn. Er zijn geen schadelijke of nadelige effecten over echoscopisch onderzoek bekend. Redenen voor echoscopisch onderzoek kunnen zijn:

Onderzoek naar erfelijke en aangeboren afwijkingen is nooit standaard. De arts of verloskundige bespreekt dit alleen met u als daar reden voor is. Bijvoorbeeld als er aangeboren of erfelijke aandoeningen in uw familie of die van uw partner zijn. Als u zelf een bepaalde ziekte heeft, zoals suikerziekte, of als u bepaalde medicijnen gebruikt die mogelijk schadelijk zijn in de zwangerschap. Bent u 36 jaar of ouder op het moment dat u minimaal 18 weken zwanger bent, kan dit ook een reden zijn voor prenataal onderzoek.

Leefadviezen tijdens de zwangerschap


Als u zwanger bent, kunt u over het algemeen alles blijven doen. Werk, sport, seks, autorijden, enzovoort. Het is belangrijk dat u naar uw lichaam luistert, goed voor uzelf zorgt en let op het volgende:

Schadelijke stoffen/straling
Voeding
Roken


Roken in de zwangerschap brengt duidelijk risico’s met zich mee. Niet alleen zelf roken is schadelijk voor de ongeboren baby, maar ook veelvuldig verblijven in een rokerige omgeving kan een nadelige invloed hebben. De kans bestaat dat door de verminderde doorbloeding van de placenta (moederkoek) en de afgenomen zuurstoftoevoer, uw baby minder goed groeit. Kinderen van rokende moeders hebben daarom vaker een (te) laag geboortegewicht en worden ook vaker te vroeg geboren dan kinderen van niet-rooksters. Kinderen kunnen daardoor kwetsbaarder zijn en hebben vaker in de eerste levensjaren ziekten aan de luchtwegen. Het advies aan beide ouders is: stop met roken en vermijd zo veel mogelijk rokerige ruimten. Informatie vindt u op www.stivoro.nl.

Alcohol, drugs en medicijnen
Sporten en zwangerschapsgymnastiek


Sporten, zoals zwemmen, fietsen en fitness kunt u heel goed blijven doen tot aan het einde van de zwangerschap. Voor alles geldt: doe wat u altijd doet, maar stop of verminder wanneer u merkt dat het klachten geeft of wanneer het u meer vermoeit dan normaal. Er zijn ook cursussen om tijdens uw zwangerschap fit te blijven en om u goed voor te bereiden op de bevalling. Ook wanneer u klachten heeft, is het verstandig om een cursus te volgen. U krijgt dan houdings- en bewegingsadviezen. Meer informatie over het cursusaanbod bij u in de buurt vindt u bij uw huisarts en bij de thuiszorginstelling in uw buurt.

Seksualiteit


De beleving van seksualiteit tijdens de zwangerschap verschilt van vrouw tot vrouw. Sommige vrouwen voelen zich juist aantrekkelijk en hebben meer zin in vrijen dan gebruikelijk; anderen ervaren het tegenovergestelde. Geslachtsgemeenschap kan geen miskraam of beschadiging van uw baby veroorzaken. Wij raden gemeenschap alleen af bij bloedverlies of gebroken vliezen. Problemen met seksualiteit kunt u altijd met uw arts of verloskundige bespreken. Dit geldt ook voor eerdere vervelende seksuele ervaringen of wanneer u moeite heeft met een inwendig onderzoek.

Reizen


U kunt als u zwanger bent gerust met vakantie gaan. Meestal geldt wel het advies om een vakantiebestemming te kiezen waar goede medische zorg is. Vakanties op grote hoogte zijn af te raden. Uit medisch oogpunt is er geen bezwaar tegen vliegreizen. De meeste vliegmaatschappijen vervoeren geen zwangere vrouwen na een zwangerschapsduur van 32-34 weken.

Vaccinaties


Gaat u tijdens de zwangerschap op reis en heeft u daarvoor vaccinaties nodig? Neem dan contact op met de GGD bij u in de buurt. U kunt ook bellen met lcr-reizigers (telefoonnummer 0900-9584) of kijken op de reizigerssite www.lcr.nl of op www.travelclinic.com.

Werk buitenshuis


Er zijn verschillende regelingen voor als u zwanger of pas bevallen bent. Ze zijn onder andere vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet en het Besluit zwangere werkneemsters. Het volgende is niet bevorderlijk voor de gezondheid tijdens de zwangerschap:

Als u met deze omstandigheden te maken heeft, overlegt u dan met uw werkgever. U kunt ook overleggen met uw bedrijfsarts (Arbo-dienst) of informatie opvragen bij de arbeidsinspectie.

Als u in nacht- of ploegendienst werkt, kunt u uw werk- en rusttijden tijdens de zwangerschap aanpassen. Een zwangere is niet verplicht om in een nachtdienst te werken of over te werken en heeft recht op extra pauzes. Deze regels gelden ook voor de eerste 6 maanden na de bevalling. Als het met aanpassingen niet mogelijk is uw werk gezond en veilig uit te voeren, moet de werkgever u tijdelijk ander werk aanbieden.

Zwanger- en ouderschapsverlof
Iedere vrouw heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Dit verlof gaat meestal 6 weken voor de uitgerekende datum in en loopt tot en met 10 weken na de daadwerkelijke bevallingsdatum. Als u eerder bevalt dan blijft de duur van verlof 16 weken. Bevalt u later, dan wordt het verlof ook langer. Het is verstandig om dit na te vragen bij uw werkgever.

Bespreek ook eventueel met uw werkgever de mogelijkheden voor ouderschapsverlof. Als u borstvoeding gaat geven mag u in de eerste 9 maanden na de bevalling het werk zo vaak en lang als nodig onderbreken voor het geven van borstvoeding of om te kolven, tot maximaal ¼ van de arbeidstijd per dienst.

De bevalling


Voorbereiding


Tijdens uw zwangerschap kunt u zich voorbereiden op de bevalling en de verzorging van uw baby. U kunt zwangerschapsgymnastiek of zwangerschapsyoga-haptonomie gaan doen en een voorlichtingsavond bezoeken (zie posters op de polikliniek).

Het is ook handig om een paar weken voor de uitgerekende bevallingsdatum een tas met kleding voor uzelf en voor de baby klaar te zetten. Als de bevalling op gang komt, is het fijn als u hier niet meer aan hoeft te denken.

Bevallen in het Erasmus MC Sophia


De kliniek verloskunde vindt u op de 4e etage van het Erasmus MC Sophia. Binnen de kliniek is ook de kraamzorg - gebouwdeel Sk. Daarnaast vindt u er de acute zorg, de critical care (OCCU - Obstetrische Cirtical Care Unit) en de verloskamers - gebouwdeel Sp. Op de andere etages zijn de verschillende kinderafdelingen.

Meer informatie over de bevalling leest u onder:


Na de bevalling


Voor de kraamperiode zijn verschillende mogelijkheden:

Onder 'Ontslag vanaf de kliniek verloskunde' hebben wij alle informatie, adviezen en tips die van belang kunnen zijn tijdens de kraamtijd voor u op een rij gezet.

Kraamzorg
De kraamverzorgende zorgt voor u en uw baby tijdens het kraambed, ook als u in het ziekenhuis bent bevallen. Het is belangrijk dat u kraamzorg al in de 3e maand van de zwangerschap of anders zo spoedig mogelijk regelt. Meer informatie kunt u krijgen bij de thuiszorgorganisaties of particuliere kraamzorgbureaus in uw regio.

Verloskundige

Ook al bent u voor controle van de zwangerschap in het ziekenhuis, toch moet u voor na de bevalling een verloskundige of (huis)arts regelen voor de controles in uw kraambed thuis. U kunt hiervoor zelf een verloskundige uit uw omgeving vragen.

Het voeden van uw baby
Meer informatie over het voeden van uw baby leest u onder borst- en flesvoeding en het afkolven van moedermelk.


Registratie van uw gegevens


Landelijk worden medische gegevens verzameld die bestemd zijn voor medisch-wetenschappelijk en statistisch onderzoek. Verloskundigen en artsen werken mee aan de gegevensregistratie, omdat dit kan helpen de medische kennis rondom zwangerschap en geboorte te vergroten en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. De arts of verloskundige kan u eventueel meer informatie geven over de gegevens die worden geregistreerd of u kunt kijken op de website www.gezondebaby.nl. Alle gegevens die worden vastgelegd zijn van belang voor de goede zorg voor u en uw zwangerschap.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek


Het kan zijn dat wij u vragen mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Het onderzoek kan heel simpel zijn door bijvoorbeeld het invullen van een vragenlijstje, maar het kan ook uitgebreider zijn. De verloskundige of arts informeert u uitgebreid over het voorgestelde onderzoek en u krijgt schriftelijke informatie. U besluit zelf of u wel of niet meedoet. Uw keuze heeft geen nadelige gevolgen voor uw behandeling. Wij vragen altijd eerst uw toestemming als wij gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Restweefel


Het komt regelmatig voor dat men achteraf wetenschappelijk onderzoek wil doen met de gegevens die tijdens uw verblijf in het Erasmus MC zijn verzameld. Wanneer alleen anoniem de gegevens van uw aandoening of behandeling worden gebruikt, gaan wij ervan uit dat u hiertegen geen bezwaar heeft. Dit gelt ook voor het materiaal dat overblijft na onderzoek van uw bloed, urine en/of weefsel (restweefsel) . Heeft u wel bezwaar tegen het gebruik van 'restweefsel', dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij uw behandelend arts.

Meer informatie


Meer informatie over de periode tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd vindt u onder www.erasmusmc.nl/patientenfolders. Selecteer in het keuzeveld specialisme 'Verloskunde' en u krijgt een overzicht, bijvoorbeeld:

Op deze website vindt u ook informatie over:

Websites van externe verenigingen


Contact


Foldernummer: 6122820-03_20
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien