Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Medische microbiologie

Screening resistente bacteriën MRSA en BRMO

Screening resistente bacteriën MRSA en BRMO

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Deze informatie is bestemd voor patiënten die mogelijk een verhoogd risico hebben op een besmetting met resistente bacteriën, zoals methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) en bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).
NB Waar in de informatie “u” staat geschreven, kunt u ook lezen 'u en uw kind'.


Waarom deze informatie?


Wereldwijd worden bacteriën steeds ongevoeliger (=resistent) voor antibiotica. Het gevolg is dat infecties daardoor moeilijker te behandelen zijn. Dit is de reden dat Nederlandse ziekenhuizen speciale maatregelen nemen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan. Een aantal patiënten heeft een verhoogd risico om (tijdelijk) drager te zijn van een resistente bacterie. Dit is bijvoorbeeld het geval als u tijdens een verblijf in het buitenland medische hulp nodig heeft gehad.

Wat is MRSA?


Staphylococcus aureus is een gevoelige bacterie die bij 20 -60% van de bevolking voorkomt op de huid. Soms kan deze bacterie een infectie veroorzaken. Een dergelijke infectie kanonschuldig zijn, bijvoorbeeld een geïnfecteerd wondje of steenpuist, maar ook ernstiger, zoals longontsteking. Staphylococcus aureus infecties kunnen goed behandeld worden metgangbare antibiotica. Sommige Staphylococcus aureus zijn echter ongevoelig (resistent) geworden voor deze antibiotica. Infecties zijn dan moeilijker te behandelen. Deze resistentebacteriën worden methicilline-resistente Staphylococcus aureus genoemd, afgekort MRSA. Vooral in ziekenhuizen kan MRSA zich goed verspreiden.

Wat is BRMO?


Ook andere bacteri ën dan Staphylococcus aureus kunnen ongevoelig worden voor gangbare geneesmiddelen. Deze worden bijzonder resistentie micro-organismen, ook wel BRMO genoemd. Infecties die worden veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn voor de eerste keus antibiotica dienen te worden behandeld met een middel dat minder goed werkt enmeer bijwerkingen kan hebben. Daardoor kunnen infecties met deze bacteriën lastiger te behandelen zijn. Niet iedereen die een resistente bacterie bij zich draagt, ontwikkelt een infectie. Veel mensen dragen deze resistente bacteriën bij zich zonder symptomen te ontwikkelen.

Hoe verspreiden resistente bacteriën zich?


Resistente bacteriën kunnen zich verspreiden via lichamelijk contact, via speekseldruppeltjes, huidschilfers, door het aanraken van voorwerpen en oppervlakken die met resistente bacteriën besmet zijn en soms ook via de lucht.

Wie lopen er een verhoogd risico?


Indien u een van de onderstaande vragen met ja kan beantwoorden behoort u tot de groep patiënten die een verhoogde kans hebben om (tijdelijk) drager te zijn van een resistente bacterie.


Maatregelen/afname kweken bij poliklinische afspraak


Heeft u een van de vragen met ja beantwoord en heeft u alleen poliklinische afspraken,dan hoeft er geen kweek afgenomen te worden en worden er geen maatregelen getroffen. Dit kan wel het geval zijn als u opgenomen moet worden. Uit voorzorg is het daarom belangrijk dat u dit doorgeeft aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

Maatregelen/afname kweken bij opname


Heeft u een van de vragen met ja beantwoordt en wordt u binnenkort opgenomen voor een behandeling of operatie, dan zal uw behandelend arts u vragen om vooraf kweken af te nemen. Mocht uit de kweken blijken dat u drager bent van BRMO/MRSA dan wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Wat gebeurt er als u drager bent van een BRMO?


Indien uit de kweken blijkt dat u drager bent van een BRMO dan informeren we u, uwhuisarts en uw behandelend arts. Ook wordt een signalering aangemaakt in het digitale ziekenhuis informatiesysteem. Medewerkers van het ziekenhuis zien dit als zij uw patiëntgegevens raadplegen. Dit is van belang omdat deze dan een gerichte behandeling kunnen instellen als u een infectie heeft. Bij een opname in het ziekenhuis worden aanvullende hygiëne maatregelen genomen die moeten voorkomen dat de resistente bacteriën zich kunnen verspreiden naar andere patiënten en medewerkers. Welke aanvullende maatregelen dat zijn, hoort u op dat moment van uw behandelend arts en/of verpleegkundige.

Vragen


Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen naar de unit Infectiepreventie, telefoonnummer (010) 703 50 35, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.00 uur. U kunt uw vragen ook stellen aan de verpleegkundige of behandelend arts.


Foldernummer: 0000363-02_15


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien