Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Pijngeneeskunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Zenuwwortelblokkade

Zenuwwortelblokkade


Bij een zenuwwortelblokkade verdoven wij een zenuwwortel om uw pijn te verminderen. Deze behandeling kunnen wij uitvoeren ter hoogte van uw nek, borst, onderrug óf stuitje.

Voorbereiding


Niet nuchter
Voor een zenuwwortelblokkade hoeft u niet nuchter te zijn. U mag vóór de behandeling normaal eten en drinken.

Stoppen met bloedverdunners

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, mag u deze een aantal dagen voor de behandeling niet meer innemen. Uw behandelend arts heeft u verteld hoeveel dagen vóór de behandeling u moet stoppen met de bloedverdunners. Bloedverdunners zijn bijvoorbeeld Ascal, Acetylsalicylzuur, Etoricoxib, Plavix, Acenocoumarol, Marcoumar, Pradaxa, Dabigatran, Xarelto, Rivaroxaban, Eliquis en/of Apixaban. De dag ná uw behandeling mag u weer starten met de bloedverdunners. Behalve als uw arts iets anders met u heeft afgesproken.

Let op: Als u per ongeluk toch te lang uw bloedverdunner heeft ingenomen, kan het zijn dat de behandelend arts besluit om de verrichting uit te stellen naar een andere dag. Eventueel wordt een aanvullend laboratoriumonderzoek aangevraagd op de dag van de zenuwwortelblokkade. Dit dient om de stollingstijd van uw bloed vast te stellen. De uitslag hiervan is bepalend voor het wel of niet doorgaan van uw behandeling.

Allergie
Wanneer u allergisch bent voor bepaalde medicijnen, pleisters, contrastvloeistof en/of huidontsmettingsmiddelen (zoals jodium), vragen we u dit vóór de behandeling aan ons door te geven.

Zwanger
Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan tevoren contact met ons op om te horen of de behandeling wel of niet kan doorgaan op de geplande datum.

Kleding
Trekt u zo gemakkelijk mogelijke kleding aan. Dan verloopt het uit- en aankleden soepel.

Over de behandeling


Wat we gaan doen


Tussen iedere wervel in de wervelkolom zit een opening. Door deze openingen komen de zenuwwortels uit de wervelkolom. Eén van deze zenuwwortels kan betrokken zijn bij uw pijnklachten. Bij een zenuwwortelblokkade blokkeren we -tijdelijk of langdurig- één enkele zenuwwortel. Deze blokkade plaatsen we ter hoogte van uw nek, borst of onderrug. Daarbij zullen we de zenuw eerst tijdelijk gaan blokkeren. Dit is om te kijken of uw pijn ook daadwerkelijk via die specifieke zenuwwortel verloopt. Als dat inderdaad het geval is, behandelen we de zenuw voor een langere tijd. In principe behandelen we alleen dat deel van de wortel waar uw gevoel door heen gaat, en niet het gedeelte waarmee u uw bewegingen aanstuurt en waar de kracht doorheen gaat.

Verloop van de behandeling


In de behandelkamer

Uw arts is in de behandelkamer aanwezig, samen met een team van andere zorgverleners. Ieder heeft zijn eigen taak tijdens de ingreep. Omdat wij een opleidingsinstituut zijn, kunnen er ook andere personen in de kamer aanwezig zijn. Als u het goed vindt, kijken zij mee om van deze behandeling te leren. Dit kan bijvoorbeeld een medisch student, een arts in opleiding of een röntgenlaborant zijn. Als u binnen bent, zal de pijnconsulent (in opleiding) u helpen om in de juiste houding op de behandeltafel te gaan liggen.

Procedure

Uw behandelend arts bepaalt met behulp van röntgendoorlichting of echografie de precieze plaats van de behandeling. De arts verdooft uw huid, waarna hij/zij de naald(en) nauwkeurig plaatst. Het is erg belangrijk dat u goed stil ligt. De arts controleert nu eerst of de naald precies op de juiste plaats zit. Dit kan op 2 manieren: met contrastvloeistof óf met een elektrische stroom die een signaal afgeeft aan uw zenuw (de arts zal u vragen of u deze kunt voelen). Welke manier de arts kiest hangt af van het doel van uw behandeling. Als blijkt dat de naaldpunt op de juiste plaats zit, kan de daadwerkelijke behandeling beginnen. Afhankelijk van de gekozen methode is dit het inspuiten van een medicijn óf het ter plekke aanbrengen van een sterk elektromagnetisch veld. De hele behandeling duurt 15-30 minuten. Na de behandeling brengen we u in een rolstoel naar het wachtgebied.

Na de behandeling


Nazorg


U blijft na de behandeling nog ongeveer 15- 60 minuten in het wachtgebied. Wij bieden u hier iets te drinken aan. Als u zich goed voelt mag u, met begeleiding, weer naar huis. De verdoving kan in een enkel geval uw blaasfunctie tijdelijk verstoren. Wij vragen u uw blaas goed te legen voordat u naar huis gaat.

Effect


Wanneer uw arts u een tijdelijke blokkade heeft gegeven, merkt u het effect hiervan binnen een paar uur. Dit zal ook weer uitwerken. Let u goed op hoe het verloop in pijn is. We raden u aan om in die korte periode juist die handelingen te doen die normaal gesproken (te) pijnlijk voor u zouden zijn. Wanneer u een blokkade voor langere tijd heeft gekregen, treedt het effect juist veel later op, mogelijk zelfs pas na enkele weken.

Naar huis


Vervoer
De behandeling van een zenuwwortel kan een aantal uren de kracht en coördinatie in uw arm of been verminderen. Het is om die reden dan ook niet toegestaan om zelfstandig naar huis te gaan. Zorg ervoor dat u iemand bij u heeft die u weer naar huis terug kan brengen. Bent u met de auto gekomen? Dan mag u niet meer zelf de auto besturen.

Leefregels
Doet u in het begin na de behandeling rustig aan en zorg er voor dat u niet valt. Let ook goed op dat u geen hete dranken morst.

Nacontrole
Uw behandelend arts spreekt met u af wanneer u voor controle terug komt. Wij stellen uw huisarts op de hoogte van de behandeling die u heeft gehad.

Bijwerkingen en complicaties


Uw specialist voert de zenuwwortelblokkade zorgvuldig uit. Toch bestaat er een kleine kans op een bijwerking of complicatie:Waar vindt uw behandeling plaats?


De specialisten van het Centrum voor pijngeneeskunde voeren deze ingreep op 2 verschillende locaties uit. Leest u uw afsprakenbrief goed door. Daarin staat vermeld of wij u voor uw behandeling verwachten op de polikliniek in het Erasmus MC óf op onze locatie 'Oude Haven'. Beiden zitten op een andere plaats in Rotterdam, het adres staat genoemd in uw brief.


Contact


Centrum voor pijngeneeskunde - locatie Erasmus MC en
Centrum voor pijngeneeskunde - locatie 'Oude Haven'
Beide locaties zijn bereikbaar op: (010) 704 01 40 (van 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00)
E-mail: pijngeneeskunde@erasmusmc.nl

Buiten kantooruren
In het weekend en buiten de genoemde kantooruren neemt u contact op met de huisartsenpost. Als het nodig is nemen zij contact op met onze dienstdoende anesthesist-pijnspecialist.Foldernummer: 0000096-05_19


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien