Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Urologie


Video Uro Dynamisch Onderzoek (VUDO)

Video Uro Dynamisch Onderzoek (VUDO)


In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een blaasdrukmeting te laten doen. Dit onderzoek is ook bekend als een Video Uro Dynamisch Onderzoek (VUDO). Deze informatie geeft u inzicht in wat het doel van het onderzoek is en wat u tijdens dit onderzoek kuntverwachten.

Doel van het onderzoek


Een blaasdrukmeting wordt vaak verricht indien u klachten heeft van het ophouden en/of lozen van de urine en bij ongewenst urineverlies (incontinentie). Ook wanneer u incombinatie met plasproblemen nog andere aandoeningen heeft, bijvoorbeeld van het zenuwstelsel, of wanneer niet duidelijk is waardoor uw klachten veroorzaakt worden, kan door middel van een blaasdrukmeting nader inzicht verkregen kunnen worden in deoorzaak van uw klacht(en). Daarna zal dan een gericht behandelingsadvies gegeven kunnen worden. Er wordt tijdens dit onderzoek gebruik gemaakt van röntgenopnamen. Indien u zwanger bent, kunt u dit aangeven. Het maken van röntgenopnamen geeft informatie over het functioneren van de blaas tijdens de vulling en tijdens het plassen. Op die manier kanbijvoorbeeld een blaasverzakking worden aangetoond.

Voorbereiding


U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden.

Dag van het onderzoek


Het onderzoek wordt gedaan in het Sophia Kinderziekenhuis. 1e etage, ingang D. U kunt zich melden bij de balie. U wordt vervolgens opgehaald. Voorafgaand aan het onderzoek wordt u gevraagd om te plassen op een speciaal toilet. De urine wordt opgevangen en nagekeken op mogelijke verontreiniging.

Mocht u een urineweginfectie hebben, kan het onderzoek mogelijk geen doorgang vinden. Als u zelf katheteriseert, dan verzoeken wij u om uw eigen materialen mee te nemen. De ruimte is toegankelijk voor rolstoelen en er is een aparte omkleedruimte aanwezig.Het is wellicht voor u prettig om een lang shirt aan te doen, aangezien u tijdens het onderzoek de onderkleding uit moet doen. De aanwezige verpleegkundige/doktersassistent zal u, indien nodig, behulpzaam zijn bij het helpen met het uitkleden. Indien u in eenrolstoel komt, dan is een tillift aanwezig.

Na het plassen op het toilet, wordt er door de verpleegkundige een klein en dun slangetje bij u via de penis of schede in de plasbuis gebracht. Dit kan een onaangenaam gevoel zijn. Het slangetje wordt met een pleister vastgemaakt. Vervolgens mag u op de linkerzijde draaien en krijgt u via de anus een dun slangetje ingebracht en ook deze wordt vastgeplakt. Tot slot krijgt u 2 elektrodeplakkers op de bekkenbodem en 1 elektrode op het been. Het inbrengen van de slangetjes wordt niet als pijnlijk ervaren maar kan onaangenaam zijn.

Het onderzoek


Na het inbrengen en bevestigen van de slangetjes, wordt u verzocht om te gaan staan (of zitten) bij de meetapparatuur. Mocht u niet in staat zijn om voor een langere tijd te staan of helemaal niet kunnen staan, kunt u gaan zitten. De ingebrachte slangetjes worden bevestigd aan de vul en meetapparatuur. Na enkele testen waarbij de apparatuur wordt afgesteld, start het onderzoek. U krijgt via de blaas een vulvloeistof toegediend. Deze is verwarmd tot ongeveer 37 °ø C. Na enige tijd kunt u wat gaan voelen in de blaas. U moet dit aangeven. Na verloop van tijd wordt de aandrang om te plassen steeds groter. Ook dit moet u aangeven. Als u aangeeft dat u nu echt moet gaan plassen, geeft u dit aan en u mag na toestemming gaan plassen. Gedurende het onderzoek worden alle drukken en eventueel urineverliesgemeten. Er zal ook aan u gevraagd worden om op bepaalde momenten even te hoesten. Dit is om tijdens een drukmoment urineverlies te meten. Tot slot worden er tijdens hetonderzoek op diverse momenten röntgenopnames gemaakt.

Nazorg


Als het onderzoek klaar is, worden alle slangetjes en elektrodes verwijderd en kunt u zich opfrissen/wassen. In sommige situaties krijgt u de uitslag direct mee. Zo niet, dan krijgt u deuitslag via de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Na het onderzoek kunt u vrijwel direct naar huis. Gebruik van eigen au to of openbaar vervoer is geen probleem.

Bijwerkingen


U kunt na het onderzoek soms een wat branderig gevoel hebben in de urinewegen/blaas. Bij sommige pati ënten kunnen bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig blijven. Dit is niet verontrustend. In enkele gevallen treedt bloedverlies op via de plasbuis. Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn krijgt of koorts ontwikkelt, of indien u aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Ziekte of verhindering


Als u door ziekte of een andere reden niet op uw afspraak kunt komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie, telefoon (010) 704 01 46.

Vragen


Deze folder geeft geen volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatiegegeven door uw arts. Heeft u nog vragen, stelt u ze gerust aan uw arts of verpleegkundige.

Tot slot


Wij maken u erop attent dat het Erasmus MC een universitair ziekenhuis is. Dat houdt in dat in het Erasmus MC studenten in de geneeskunde worden opgeleid tot arts. In de laatste fase van hun opleiding lopen zij stage in het ziekenhuis als co-assistent. Ook artsen die zich specialiseren krijgen hun opleiding tot medisch specialist in dit ziekenhuis (arts -assistenten). Verpleegkundigen kunnen eveneens binnen het Erasmus MC worden opgeleid of hun stage lopen. Voor u betekent dit concreet dat er bij gesprekken en/of lichamelijke onderzoeken meestal meerdere personen betrokken zijn, zoals een medisch specialist, een arts -assistent, een co-assistent en een verpleegkundige. Er wordt altijd van tevoren aan u gevraagd of u hier bezwaar tegen heeft.Foldernummer: 0000479-08_16


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien