Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Urologie


Uro Dynamisch Onderzoek (UDO)

Uro Dynamisch Onderzoek (UDO)


In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een blaasdrukmeting te laten doen op de polikliniek Urologie van het Erasmus MC. Dit onderzoek is ook bekend als een Uro Dynamisch Onderzoek (UDO). Deze informatie geeft u inzicht in wat het doel van het onderzoek is en wat u tijdens dit onderzoek kunt verwachten.

Doel van het onderzoek


Het onderzoek wordt gedaan om na te gaan is hoe de blaas, bekkenbodemspieren en het sluitspiermechanisme functioneren tijdens de opslag en lozing van urine. Een blaasdrukmeting wordt vaak verricht indien u klachten heeft van het ophouden en/of lozen van de urine en bij ongewenst urineverlies (incontinentie). Ook wanneer u incombinatie met plasproblemen nog andere aandoeningen heeft, bijvoorbeeld van het zenuwstelsel, of wanneer niet duidelijk is waardoor uw klachten veroorzaakt worden, kan door middel van de blaasdrukmeting nader inzicht verkregen kunnen worden in de oorzaak van uw klacht(en). Daarna zal dan een gericht behandelingsadvies gegeven kunnen worden.

Voorbereiding


U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden.

Dag van onderzoek


Het onderzoek vind plaats op de polikliniek urologie. U kunt zich aanmelden bij de aanmeldzuil. U wordt vervolgens opgehaald. Indien mogelijk, wordt aan u gevraagd of om te plassen voorafgaand aan het onderzoek. De urine wordt opgevangen en nagekeken op mogelijke verontreiniging.Mocht u een urineweginfectie hebben, dan kan het onderzoek mogelijk niet doorgaan. Als u zelf katheteriseert, dan verzoeken wij u om uw eigen materialen mee te nemen. Mocht u een urinestoma hebben dan kunt u uw eigen materiaal meenemen. De onderzoeksruimte is toegankelijk voor rolstoelen en er is een aparte omkleedruimte aanwezig. Na het plassen, wordt u verzocht om uw onderkleding uit te doen. Het is wellicht voor u prettig om een lang shirt aan te doen, aangezien u tijdens het onderzoek de onderkleding uit moet doen.

De verpleegkundige zal vervolgens bij u een echo maken van de blaas. Doel hiervan is om na te gaan of u na het plassen er urine achtergebleven is in de blaas. De echo is pijnloos. De verpleegkundige zal bij u een dunne katheter via de urinebuis naar de blaas inbrengen. Dit kan een onaangenaam gevoel zijn. Het slangetje wordt met een pleister vastgemaakt. Vervolgens mag u op de linkerzijde draaien en krijgt u via de anus een dun slangetje ingebracht en ook deze wordt vastgeplakt. Tot slot krijgt u 2 elektrodeplakkers op de bekkenbodem en 1 elektrode op het been. De elektrodeplakkers registreren de spieractiviteit van de bekkenbodem.

Het onderzoek


Na het inbrengen en bevestigen van de slangetjes, wordt u verzocht om te gaan staan (of zitten) bij het speciale toilet. Mocht u niet in staat zijn om voor een langere tijd te staan of helemaal niet kunnen staan, kunt u gaan zitten. De ingebrachte slangetjes worden bevestigd aan de vul - en meetapparatuur. Na enkele testen waarbij de apparatuur wordt afgesteld, start het onderzoek. U krijgt via de blaas een vulvloeistof toegediend. Na enige tijd kunt u wat gaan voelen in de blaas. U moet dit aangeven. Na verloop van tijd wordt de aandrang om te plassen steeds groter. Ook dit moet u aangeven. Als u aangeeft dat u nu echt moet gaan plassen, geeft u dit aan en u mag na toestemming gaan plassen. Tijdens het onderzoek worden alle drukken en eventueel urineverlies gemeten. Er zal ook aan u gevraagd worden om op bepaalde momenten even te hoesten. Dit is om tijdens een drukmoment urineverlies te meten en om de gemeten drukken te controleren.

Nazorg


Als het onderzoek klaar is, worden alle slangetjes en elektrodes verwijderd en wordt soms nog een echo van de blaas gedaan ter controle. Vervolgens kunt u zich opfrissen/wassen. De uitslag wordt aan de uw behandelend specialist doorgegeven. Hij/zij zal met u de uitslag van het onderzoek bespreken in een vervolgafspraak. Na het onderzoek kunt u vrijwel direct naar huis. U krijgt het advies om na het onderzoek goed te drinken.Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Bijwerkingen


U kunt na het onderzoek soms een wat branderig gevoel hebben in de urinewegen/blaas.Bij sommige patiënten kunnen bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig blijven. Dit is niet verontrustend. In enkele gevallen treedt bloedverlies op via de plasbuis. Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn krijgt of koorts ontwikkelt, of indien u aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Ziekte of verhindering


Als u door ziekte of een andere reden niet op uw afspraak kunt komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie, telefoon (010) 704 01 46.

Vragen


Deze folder geeft geen volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie gegeven door uw arts. Heeft u nog vragen, stelt u ze gerust aan uw arts of verpleegkundige.

Tot slot


Wij maken u erop attent dat het Erasmus MC een universitair ziekenhuis is. Dat houdt in dat in het Erasmus MC studenten in de geneeskunde worden opgeleid tot arts. In de laatste fase van hun opleiding lopen zij stage in het ziekenhuis als co-assistent. Ook artsen die zichspecialiseren krijgen hun opleiding tot medisch specialist in dit ziekenhuis (arts -assistenten). Verpleegkundigen kunnen eveneens binnen het Erasmus MC worden opge leid of hun stage lopen. Voor u betekent dit concreet dat er bij gesprekken en/of lichamelijke onderzoeken meestal meerdere personen betrokken zijn, zoals een medisch specialist, een arts-assistent, een co-assistent en een verpleegkundige. Er wordt altijd van tevoren aan u gevraagd of u hier bezwaar tegen heeft.


Foldernummer: 0000480-08_16


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien