Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Urologie


TVT-O-operatie

TVT-O-operatie

Operatie bij stressincontinentie


U bent onder behandeling bij een uroloog vanwege blaasproblemen. In overleg met de specialist heeft u besloten om een zogenaamde TVT-O-operatie te ondergaan. Hieronder kunt u meer lezen over deze operatie.


Wat is een TVT-O-operatie?


Urineverlies bij drukverhogende momenten, zoals hoesten, lachen of niezen, wordt stressincontinentie genoemd. Stressincontinentie kan ontstaan na bijvoorbeeld een vaginale bevalling. Wanneer conservatieve behandeling, zoals bekkenbodemfysiotherapie, niet helpt, kan er worden gekozen voor een TVT-O operatie. TVT-O staat voor ‘Tensionfree Vaginal Tape’. Deze tape ondersteunt als het ware het afsluitmechanisme van de blaas. De tape is niet-oplosbaar en wordt achter de plasbuis geplaatst (zie figuur hieronder).

locatie van het tape achter de plasbuis

Voorbereiding op de operatie


De volgende zaken zijn belangrijk om te bespreken met de specialist:

De dag van opname


De behandeling vindt plaats in dagbehandeling. U overnacht in principe niet in het ziekenhuis. Het opnamebureau plant de operaties is en informeert u over de datum. Dit gaat buiten uw specialist om.

Vervoer


Zorg alstublieft voor vervoer.


Verloop van de operatie


De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose). In de vagina wordt een kleine wond gemaakt. De uroloog plaatst de TVT-O achter de plasbuis langs in de liezen, door de openingen van het bekken. U zult in beide liezen kleine wondjes zien.

De operatie zelf duurt ongeveer 20 minuten.


Na de operatie


Na een operatie kan het geopereerde gebied wat opzwellen. U heeft een blaaskatheter die dezelfde dag nog wordt verwijderd. Na het verwijderen plast u een keer op het toilet. We controleren of u voldoende uit kunt plassen.

Na de operatie kunt u een beurs of pijnlijk gevoel hebben in de liezen en de vagina. Dit is normaal. U krijgt zo nodig pijnstilling mee naar huis.

Leefregels
Wij vragen u 4 weken niet zwaarder dan 5kg te tillen, niet te fietsen, niet te zwemmen en geen geslachtgemeenschap te hebben.

Ook vragen wij u om op vaste tijden te plassen, bijvoorbeeld iedere 4 uur. Natuurlijk mag u plassen wanneer u aandrang heeft. Het plassen kan een ander gevoel geven dan u gewend bent. In sommige gevallen voelt het alsof er over een drempel moet worden geplast.

Nazorg en controles
Ongeveer 6 weken na de operatie komt u terug op de polikliniek.


Bijwerkingen en complicaties


Na de operatie kunt u mogelijk niet voldoende uitplassen. De specialist kan er dan voor kiezen om u met een katheter naar huis te laten gaan. De katheter wordt dan na ongeveer 1 week verwijderd door een verpleegkundige op de polikliniek. Dan wordt weer gecontroleerd of u voldoende kunt uit plassen.

Als u niet voldoende kunt leegplassen, probeert de specialist de TVT-O iets op te rekken. Mocht dit niet helpen, dan krijgt u uitleg van de verpleegkundige over zelf katheteriseren. Het is namelijk van belang dat de blaas leeg komt, anders kunt u blaasinfecties krijgen.

Tijdens de operatie kan de plasbuis of de blaas worden geraakt. In dat geval krijgt u een verblijfskatheter voor 1 week en geen TVT-O.

De TVT-O werkt alleen voor stressincontinentie. Wanneer u ook last heeft van urge-incontinentie, ofwel aandrangincontinentie, kan deze vorm van incontinentie naar de voorgrond komen. U zoekt dan samen met uw specialist naar een passende oplossing.


Contact


Heeft u vragen? Noteer ze dan, zodat u ze kunt stellen tijdens een gesprek met uw specialist of verpleegkundige.

Op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur kunt u contact opnemen met de polikliniek urologie, (010) 704 01 46. U spreekt in eerste instantie een doktersassistent. Houd uw patiëntnummer of geboortedatum bij de hand.

Wilt u direct de verpleegkundige spreken? Dan kunt u op maandag tot en met vrijdag bellen tussen 8:30 en 9:00 uur, (010) 703 46 62. Ook kunt u mailen voor niet-dringende vragen, uroverpleegkundige@erasmusmc.nl. Houd uw patiëntnummer of geboortedatum bij de hand of noteer dit in de mail.

’s Avonds en in het weekend belt u naar de spoedeisende hulp (SEH), (010) 704 01 45. Vraag hierbij naar de dienstdoende uroloog. Houd uw patiëntnummer of geboortedatum bij de hand.
Foldernummer: 0000703-08_20


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien