Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Oogheelkunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Staaroperatie (dagbehandeling)

Staaroperatie (dagbehandeling)


Met uw behandelend oogarts heeft u afgesproken dat u een staar operatie krijgt (cataract). Wij leggen u graag uit wat u kunt verwachten, zodat u zich hierop kunt voorbereiden.

Voorbereiding


Vooronderzoek


In sommige situaties krijgt u een combinatieafspraak voor vooronderzoek:

Het vooronderzoek is 6 maanden geldig voor de goedgekeurde operatie. Voor een andere operatie is vaak opnieuw vooronderzoek nodig. Wij proberen tijdens dit bezoek de datum voor de operatie vast te leggen en u verdere informatie met benodigdheden mee te geven.

Recept oogdruppels
U krijgt na het vooronderzoek een recept mee voor oogdruppels die u na de operatie moet gebruiken. Haalt u de druppels voor de operatie bij de apotheek op.

Geen oog make-up en nagellak
Graag geen oog make-up en nagellak gebruiken.

Niet alleen naar huis en alleen thuis
Wilt u ervoor zorgen dat er iemand bij u is in het ziekenhuis die kan blijven of u weer kan ophalen als u weer naar huis mag. Het is wenselijk dat er de eerste 24 uur iemand bij u blijft.

Voorbereiding op de dag van de operatie


Wat neemt u mee?


Wat is staar?


Staar is een vertroebeling van de ooglens. De oorzaak van het ontstaan van staar is meestal veroudering van het weefsel waaruit de ooglens is opgebouwd. Doordat er vertroebeling van de lens optreedt, bereiken lichtstralen de binnenzijde van het oog (het netvlies) minder goed. Hierdoor ziet u wazig en minder. Opereren is de enige manier om echt iets te doen aan ouderdomsstaar. Er bestaan geen medicijnen tegen staar. Ook op zeer hoge leeftijd is de operatie nog goed te ondergaan.

Over de operatie


Wat gaan we doen?
De behandeling bestaat uit het verwijderen van de troebele inhoud van uw ooglens. Deze vervangen wij door een nieuwe heldere kunstlens. De lens hangt in het oog aan elastische vezels. De inhoud van de lens bevindt zich in een kapsel, als het ware een zakje. Om de inhoud (staar) uit het zakje te krijgen verwijdert de oogarts het voorste deel van het lenszakje. Wanneer de staar uit het lenszakje verwijderd is, plaatst de oorgarts in het lege lenszakje de nieuwe kunstlens. Hierdoor zit de kunstlens op dezelfde plaats als de oorspronkelijke lens (zie afbeelding).

kunstlens staaroperatie


Verloop van de operatie


Uw verblijf op de dagbehandeling is slechts van korte duur, daarom kunt u geen bezoek ontvangen. Als wij u ophalen uit de wachtruimte, betekent dit niet dat u meteen wordt geopereerd. Eerst beginnen wij met de voorbereiding. Voor de operatie druppelen wij enkele keren uw oog. De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving, tenzij er anders met u is afgesproken.

De operatie duurt ongeveer 45 minuten

Na de operatie


Na de operatie komt u even op de verkoeverkamer en is uw oog met verband en een oogdop afgedekt. U krijgt wat te eten en te drinken en als u zich goed voelt mag u naar huis.

Naar huis


Polikliniek afspraak
U krijgt een afspraak mee voor de volgende dag op de polikliniek.

Pijnmedicatie
U krijgt twee tabletten Paracetamol 500 mg en één tablet Diamox 250 mg mee naar huis. Bij pijn mag u de Paracetamol tabletten innemen. Als dit niet helpt kunt u een uur erna de Diamox tablet innemen.

Leefregels

Nazorg en controle


U krijgt na de operatie voor de volgende dag een afspraak mee op de polikliniek. De oogarts verwijdert dan het verband en inspecteert het oog. De oogarts test uw zicht aan de hand van de letterkaart.

U krijgt van de oogarts te horen dat u mag starten met de oogdruppels. U druppelt het geopereerde oog in principe 3 keer per dag tot het flesje leeg is. Het recept hiervoor heeft u tijdens het vooronderzoek meegekregen.

U krijgt een afspraak voor de tweede nacontrole die 4 à 5 weken na de eerste nacontrole plaatsvindt. Tijdens deze nacontrole bespreken wij met u of, afhankelijk van de genezing en het resultaat, eventueel een andere bril of een leesbril voorgeschreven wordt.

In sommige gevallen vindt de oogarts een vervolgafspraak nodig.

Bijwerkingen en complicaties


Staaroperaties worden heel regelmatig uitgevoerd. In principe is het risico van complicaties gering, maar er kan een bloeding, infectie of netvliesprobleem optreden.

Resultaat


In het algemeen wordt er naar gestreefd om na de operatie zonder bril in de verte te kijken. Dit lukt bij 75% van de patiënten. Uiteraard heeft u na de operatie wel een leesbril nodig. Soms lukt het niet alle lensresten te verwijderen bij de operatie.

Nastaar
Na een staaroperatie kan er een nieuwe troebeling ontstaan. Het lijkt dan of de staar terugkomt. Dit noemen we nastaar. Het ontwikkelt zich pas maanden tot jaren na de staaroperatie (in ongeveer 10-20% van alle patiënten). Nastaar is te behandelen met een YAG-laser. Hierbij wordt een opening in de nastaar gemaakt. Deze behandeling is pijnloos. U merkt meestal alleen een tikkend geluid en lichtflitsjes.

Opleidingsziekenhuis


De operatie leggen wij soms (gedeeltelijk) op video vast. Het Erasmus MC is een opleidingsziekenhuis. Daarom assisteert een arts in opleiding tot oogarts bij de operatie. Het is mogelijk dat een arts in opleiding tot oogarts een (gedeelte) van een operatie doet onder leiding van de ervaren oogarts supervisor. Deze is altijd bij de operatie aanwezig.

Contact


Wanneer contact opnemen?


Heeft u na het lezen nog vragen, stel ze dan gerust aan uw arts of aan de verpleegkundige op de polikliniek. Zij helpen u graag.
Polikliniek oogheelkunde (010) 704 01 35.


Foldernummer: 5685691-04_13


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien