Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Medische microbiologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Screening resistente bacteriën

Screening resistente bacteriën


U heeft misschien een bijzondere bacterie (bijzonder resistent micro-organisme; BRMO). Hier leggen wij u uit wat BRMO precies is, hoe we dit testen en wat de behandeling van BRMO is.

NB: Waar in de folder “u” staat , kunt u ook lezen “u en uw kind”.

Wat is een BRMO?


BRMO staat voor Bijzonder Resistent Micro-Organisme. Een micro-organisme kan een bacterie, virus of schimmel zijn. Hier leest u meer over een BRMO-bacterie. Iedereen heeft bacteriën in en op het lichaam. Bijvoorbeeld in uw neus, in uw darmen of op uw huid.

De meeste bacteriën zijn niet gevaarlijk. Maar heel soms krijgen mensen toch een ontsteking door één van deze bacteriën. Daar is soms behandeling voor nodig. De dokter kan u daarvoor antibiotica geven. Dit zijn medicijnen die bacteriën doden of hun groei remmen. Dat betekent dat de bacteriën in uw lichaam niet meer verder groeien. De ontsteking kan zo weg gaan.

BRMO-bacteriën zijn resistent. Dat betekent dat de antibiotica die u normaal zou krijgen niet meer werken tegen deze bacteriën. Uw arts moet dan andere medicijnen geven, die wel werken tegen deze bacteriën.

Waarom deze informatie?


Er zijn weinig medicijnen die goed werken bij deze bacterie. Daarom nemen Nederlandse ziekenhuizen speciale maatregelen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan. Een aantal patiënten kan sneller bijzondere bacteriën krijgen.

Als u een van de onderstaande vragen met ja kan beantwoorden, heeft u misschien een bijzondere bacterie:checklist


Welke bacteriën zijn het?


Er zijn verschillende soorten BRMO-bacteriën. Hieronder staan 6 namen van bacteriën die veel voorkomen:

 • MRSA
 • VRE
 • Acinetobacter
 • Pseudomonas
 • CPE
 • ESBL

Hoe krijgt u de bacterie?


U kunt de bacterie krijgen door de volgende dingen:
 • Direct contact. Bijvoorbeeld via de handen.
 • Indirect contact. Bijvoorbeeld door voorwerpen.
In een ziekenhuis zijn veel mensen met een slechte gezondheid bij elkaar. Deze mensen kunnen de bacterie sneller krijgen en doorgeven. Daarom is de kans in het ziekenhuis groter dat andere mensen besmet worden.

Wat krijgt u van de bacterie?


Als uit de zelftest komt dat u een bijzondere bacterie heeft, kan dit voor u het volgende betekenen:
 • U merkt niks van de bacterie. Uw lichaam zorgt er meestal zelf vanzelf voor dat de bacterie weggaat.
 • U heeft wel klachten. Het is belangrijk om contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts. Bijvoorbeeld bij koorts of andere klachten die u eerst niet had. Vertel de arts dat u misschien deze bacterie heeft. Uw arts kan dan onderzoeken of u een ontsteking heeft door de bijzondere bacterie.
Als u de bacterie heeft, kunt u deze doorgeven aan andere mensen. Mensen die al ziek zijn, kunnen nog zieker worden van de bacterie. In het ziekenhuis letten wij daarom op dat andere mensen niet besmet worden. Medewerkers dragen dan bijvoorbeeld handschoenen en een schort als ze u behandelen.

Wat kunt u zelf doen?


De volgende dingen zijn belangrijk om te doen:
 • Was uw handen in ieder geval 20 seconden goed met water en zeep. Doe dit na elk toiletbezoek en voor het koken of eten.
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek daarna meteen weg. Was ook hierna uw handen. Heeft u geen papieren zakdoek? Hoest en nies dan in uw elleboog.
 • Vertel dat u misschien een BRMO-bacterie heeft als u een afspraak maakt bij een zorginstelling. Bijvoorbeeld bij een afspraak in het ziekenhuis. Vertel het ook als u de uitslag van de zelftest nog niet weet.

Hoe kunt u de test zelf doen?


Om zeker te weten of u een bijzondere bacterie heeft, moet u een zelftest doen. In de envelop zit alles wat u nodig heeft om de test te kunnen afnemen. In de uitlegbrief staat informatie over hoe u de test moet afnemen. U kunt ook een video met extra uitleg over de zelftesten kijken.

Neem een test af van:
 • de keel
 • de neus
 • het perineum
 • het rectum
 • een open wond (als u die heeft)
Als u het moeilijk vindt om de test af te nemen, kunt u een familielid om hulp vragen. Of u gaat bij uw huisarts langs.

Hoe krijgt u de uitslag?


U krijgt een brief als u de bacterie wel heeft binnen 14 werkdagen.

Heeft u binnen 14 werkdagen geen brief gekregen? Dan heeft u de bacterie niet. Krijgt u geen brief na 14 werkdagen, maar wilt u de uitslag toch weten? Of heeft u andere vragen?

Contact


Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00.Foldernummer: 0000868-11_21


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien