Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Medische microbiologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)


U krijgt deze informatie, omdat u een bijzondere bacterie heeft. Dit noemen we BRMO. Hier leest u meer over BRMO en hoe we dit behandelen. Overal waar 'u' staat, kunt u ook lezen 'u en uw kind'.

Wat is een BRMO?


BRMO staat voor Bijzonder Resistent Micro-Organisme. Een micro-organisme kan een bacterie, virus of schimmel zijn. In deze informatie gaat het over een bacterie.

Iedereen heeft bacteriën in en op het lichaam. Bijvoorbeeld in uw neus of op uw huid. De meeste bacteriën zijn niet gevaarlijk. Maar heel soms krijgen mensen toch een ontsteking door één van deze bacteriën. Daar is soms behandeling voor nodig. De dokter kan u daarvoor antibiotica geven. Dit zijn medicijnen die bacteriën doden of hun groei remmen. Dat betekent dat de bacteriën in uw lichaam niet meer verder groeien. De ontsteking kan zo weggaan.

De BRMO-bacteriën zijn resistent. Dit betekent dat de antibiotica die u normaal zou krijgen niet meer werken tegen deze bacteriën. Uw arts moet dan andere medicijnen geven die wel werken tegen deze bacteriën.

Wat betekent het voor u?


U merkt vaak niks van de bacterie. Uw lichaam zorgt meestal zelf dat de bacterie weggaat. dit kan een paar weken tot maanden duren.

Als u wel klachten krijgt, is het belangrijk om contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts. Bijvoorbeeld bij koorts of andere klachten die u eerst niet had. Vertel dan dat u deze bacterie heeft. De arts kan dan medicijnen geven die wel goed werken.

Kunnen mensen in mijn omgeving de bacterie ook krijgen?


Als u een bijzondere bacterie heeft, is er een kleine kans dat de mensen met wie u woont de bacterie ook krijgen. Als u samenwoont met erg zieke mensen, bel dan uw huisarts voor advies. Bijvoorbeeld mensen met kanker of andere erge ziektes.

Wat kunt u zelf doen?


U hoeft thuis geen speciale maatregelen te nemen. Was wel goed uw handen met water en zeep. Was uw handen minstens 20 seconden. Doe dit na elk toiletbezoek en voor het koken of eten.

U kunt gewoon boodschappen doen, bezoek ontvangen, naar school, werk of een verjaardag gaan. U hoeft met de mensen met wie u samenwoont niet anders om te gaan dan normaal. U kunt gezonde familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen.

Raak met uw handen nooit open wonden, katheters, drains, infusen en verbanden aan.

Naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling


De bacterie in uw lichaam kunt u aan andere mensen doorgeven. Mensen met een slechte gezondheid kunnen soms nog zieker worden van de bacterie. Deze mensen liggen in zorginstellingen. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of een verpleeghuis. Als u binnenkort naar een zorginstelling moet, dan letten de medewerkers goed op dat andere mensen niet besmet kunnen worden. Er zijn daarom regels voor u. Deze regels zijn niet in elke zorginstelling hetzelfde.

Regels bij afspraken in het ziekenhuis


Uw afspraken in het ziekenhuis kunnen gewoon doorgaan.

Regels bij opname in het ziekenhuis


  • U ligt in isolatie. U ligt dan meestal alleen op een kamer.
  • Medewerkers van het ziekenhuis dragen een schort en handschoenen als zij u verzorgen.
  • U mag de kamer niet uit zonder overleg met uw arts of verpleegkundige.

Regels voor bezoek


U kunt in het ziekenhuis gewoon bezoek krijgen. Ook iemand die zwanger is of mensen met een slechte gezondheid mogen u bezoeken. Er zijn wel regels waar de bezoekers zich aan moeten houden, zodat ze niet besmet worden:
Als uw bezoekers ook naar andere patiënten willen gaan, moeten zij als laatste naar u toe komen.

Regels bij andere zorginstellingen

Als u een afspraak maakt bij andere zorginstellingen, vertel dan dat u de BRMO-bacterie heeft. Dat is belangrijk om mensen die al ziek zijn te beschermen tegen de bacterie. Bijvoorbeeld bij:


Melding in uw medische gegevens


Uw medische gegevens staan ook in de computer van ons ziekenhuis. Bij deze gegevens staat dat u de BRMO-bacterie heeft. Uw lichaam kan er zelf voor zorgen dat de bacterie weggaat.

Onderzoek


We willen weten of u de bacterie heeft. Daarom vragen wij u om 2 testen te doen over 2 maanden. Wij sturen de testen naar u toe met een uitlegbrief over hoe u de test moet doen. U moet dan een test afnemen in uw keel, rectum en open wonden (als u die heeft).

Als we in die testen de bacterie niet vinden, dan heeft u de bacterie niet meer. Dan gelden de extra regels niet meer voor u. Bij uw medische gegevens zetten we dan dat u de bacterie niet meer heeft. Als u de bacterie nog wel heeft, blijven de regels wel gelden.

Meestal betaalt uw zorgverzekering het testen. U betaalt wel uw eigen risico. Vraag uw zorgverzekeraar of de testen vergoed worden.

Vragen


Bij vragen kunt u de afdeling Infectiepreventie bellen. U kunt de afdeling bellen van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Foldernummer: 0000062-09_13


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien