Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst
PiMS folder informatie logo

Interne geneeskunde
Verloskunde

Follow-up pre-eclampsie (FUPEC-spreekuur)

Follow-up pre-eclampsie (FUPEC-spreekuur)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
De follow-up pre-eclampsie (FUPEC) polikliniek wil de gezondheid van vrouwen met een ernstige vorm van zwangerschapshypertensie of pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) na de zwangerschap volgen en in kaart brengen. Omdat u tijdens uw laatste zwangerschap pre-eclampsie heeft doorgemaakt, ontvangt u binnenkort een afspraak voor het spreekuur van de FUPEC-polikliniek.

Waarom een FUPEC-polikliniek?


Pre-eclampsie komt voor als zwangerschapscomplicatie bij ongeveer 5 tot 8% van alle zwangerschappen. De verschijnselen van pre-eclampsie, zoals hoge bloeddruk en eiwitverlies in de urine, verdwijnen bij de meeste vrouwen gelukkig weer enige tijd na de bevalling. Een aantal vrouwen houdt echter verhoogde bloeddruk en eiwitverlies in de urine.

Wij weten dat dit mogelijke risicofactoren zijn voor het krijgen van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Maar zelfs als alle verschijnselen van de pre-eclampsie weer normaal zijn na de bevalling, houden vrouwen die pre-eclampsie hebben gehad, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

Hoog risico


Van alle vrouwen die pre-eclampsie doormaken, hebben vrouwen met een ernstige of vroege vorm van de ziekte het hoogste risico op het later ontwikkelen van hart- en vaatziekten. We spreken van een vroege vorm als de ziekte voor de 35ste zwangerschapsweek begon. Bij patiënten uit deze groep, waartoe u ook behoort, willen wij alle risicofactoren voor hart- en vaatziekten (cardiovasculaire risicofactoren) in kaart brengen zodat we voor u persoonlijk een inschatting van dit risico kunnen maken.

Omdat het risico op hart- en vaatzieken gelukkig meestal pas op lange termijn tot uiting komt, bieden wij u een langdurige follow-up op onze polikliniek aan. Zo kunnen we die risicofactoren opsporen en zo mogelijk behandelen vóórdat hart- en vaatziekten optreden.

Vrouwen die na de bevalling verhoogde bloeddruk en/of eiwitverlies in de urine blijven houden, hebben sowieso een indicatie om onder behandeling van een arts te blijven. Dat kan bijvoorbeeld op de FUPEC-polikliniek.

De werkwijze


De FUPEC-polikliniek is een multidisciplinaire polikliniek waarin de specialismen verloskunde en vasculaire geneeskunde van het Erasmus MC samenwerken. U wordt dus gezien door een gynaecoloog of een vasculair internist, of door beiden. In principe zien we u terug volgens het volgende schema:
Tijd sinds de bevallingSpecialistPolikliniek
6 wekeninternist en gynaecolooginterne geneeskunde
3 maandeninternist en gynaecoloog interne geneeskunde
12 maandeninternist en gynaecoloog interne geneeskunde
elke 2 jaar (3, 5, 7 jaar, enz.)internist (en gynaecoloog) interne geneeskunde


Afhankelijk van de bevindingen bij de onderzoeken, kunnen we van dit schema afwijken en u vaker terugzien.

Voorafgaand aan elk polikliniekbezoek ontvangt u van ons:

Hiermee kunt u 1 tot 2 weken voor uw polikliniekbezoek - op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt - bloed laten prikken, urine inleveren en zo nodig een ECG laten maken op de polikliniek interne geneeskunde. Het voordeel hiervan is dat de uitslagen tijdens uw polikliniekbezoek al zoveel mogelijk binnen zijn zodat we die direct met u kunnen bespreken.

Vergeet u niet de ingevulde vragenlijst mee te nemen naar uw polikliniekafspraak.

Wetenschappelijk onderzoek


Waarom vrouwen die tijdens hun zwangerschap pre-eclampsie hadden een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten is niet helemaal duidelijk. Om onze kennis hierover te vergroten, kan het zijn dat we u vragen om mee te doen aan verder onderzoek. Uiteraard is deelname hieraan vrijblijvend en of u wel of niet meedoet aan wetenschappelijk onderzoek heeft geen enkele consequentie voor de behandelingsrelatie met uw arts.

Vragen


Met vragen kunt u terecht bij de polikliniek verloskunde of de polikliniek interne geneeskunde. De polikliniekassistenten helpen u graag.

Contact


Polikliniek verloskunde: (010) 704 01 48 (keuze 1).
Polikliniek interne geneeskunde: (010) 704 05 63 (keuze 2).


Foldernummer: 0000099-12_13


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien