Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Pijngeneeskunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Centrum voor pijngeneeskunde

Centrum voor pijngeneeskunde

het multidisciplinaire spreekuur


U bent verwezen naar het centrum voor pijngeneeskunde van het Erasmus MC. Binnenkort heeft u uw eerste afspraak op het multidisciplinaire spreekuur.

Een multidisciplinair spreekuur


Het multidisciplinaire spreekuur is een spreekuur waarbij meerdere zorgverleners samen een patiënt beoordelen. Ieder vanuit zijn eigen vakgebied. Veel patiënten die naar het centrum komen hebben een zeer complex pijnprobleem. Ons doel is om vanuit verschillende specialismen te zoeken naar een behandeling die uw pijn (deels) kan verlichten. En om u beter met de pijn te leren omgaan. Wij kunnen de pijn helaas niet altijd helemaal wegnemen.

Uw pijn in beeld


Wij hebben u uitgenodigd op het multidisciplinaire spreekuur op basis van de vragenlijsten die u heeft ingevuld. We kunnen uw pijnprobleem beter in beeld brengen door hier met meerdere specialismen naar te kijken. Meestal lukt het om uw klachten in één middag volledig te beoordelen. Dan hoeft u niet meerdere keren naar het ziekenhuis te komen. Hierdoor is de wachttijd voor dit speciale spreekuur wel wat langer.

Voorbereiding


Uw behandelteam bereidt zich goed voor op deze afspraak met u. Daarvoor is het noodzakelijk dat het team over uw medische en eventuele psychologische gegevens beschikt. Meestal zorgt uw verwijzer hiervoor. Maar vaak hebben wij niet alle belangrijke gegevens ontvangen. Als u deze gegevens in eigen beheer heeft, wilt u deze dan naar ons pijnbehandelcentrum mailen? Het liefst minimaal 1 week voor uw afspraak. Het e-mail adres leest u onder ‘contact’. Wij hebben graag de volgende gegevens van u:


Het spreekuur


U heeft deze dag met 2, 3 of 4 verschillende zorgverleners een afspraak. Elke afspraak duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. U krijgt altijd een afspraak met de anesthesioloog-pijnspecialist én met de psycholoog. Soms heeft u ook een afspraak met de neuroloog en/of de fysiotherapeut. Tijdens de gesprekken stelt elke specialist u vanuit zijn specifieke vakgebied enkele vragen. Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek dat gericht is op uw pijnprobleem. Tussen deze afspraken door neemt u even plaats in de wachtruimte.

Opleidingsinstituut


Het Erasmus MC is een opleidingsziekenhuis. Wij kunnen u vragen of u het goed vindt dat er een assistent in opleiding tot specialist, een co-assistent of een stagiair bij het spreekuur meekijkt. Als u dat liever niet wilt, kunt u dat uiteraard aangeven.

Uitslaggesprek


Na uw laatste poliklinische gesprek mag u weer naar huis. U heeft dan nog geen uitslag van ons ontvangen. Het behandelteam overlegt namelijk op een later tijdstip met elkaar over de bevindingen. Het streven is om na 2-4 weken een nieuwe afspraak met u te maken. Op dat moment bespreken we samen de uitslag. Deze vervolgafspraak is met 1 óf 2 zorgverleners van het multidisciplinaire behandelteam. De afspraak kan telefonisch zijn, of het kan een nieuwe poliklinische afspraak betreffen. Dat hangt onder meer af van de complexiteit van het probleem en/of de behandeling. Wij houden daarbij ook rekening met uw reisafstand.

Terugkoppeling naar uw verwijzer


Na het uitslaggesprek sturen wij uw verwijzer een brief met daarin onze bevindingen. Deze kunt u nalezen in het patiëntenportaal Mijn Erasmus MC. De brief is voor u zichtbaar nadat de zorgverleners de uitslag eerst persoonlijk met u hebben besproken. Om in te loggen gaat u naar www.erasmusmc.nl/mijnerasmusmc.

Neemt het Erasmus MC uw behandeling over?


Wij kunnen niet iedereen bij het Erasmus MC in behandeling nemen, daar hebben we helaas de capaciteit niet voor. U komt in principe voor een éénmalige beoordeling naar ons. Wanneer wij u echter een behandeling voorstellen die niet in het verwijzende ziekenhuis mogelijk is, dan blijft u wél binnen het Erasmus MC onder behandeling. Soms verwijzen wij ook door naar een ander pijnbehandelcentrum in uw woonomgeving.

Contact


Centrum voor pijngeneeskunde (010) 704 01 40
Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur.
E-mail: pijngeneeskunde@erasmusmc.nl


Foldernummer: 1800586-10_18


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien