Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Chirurgie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

PICC-lijn

PICC-lijn


Een PICC-lijn is een soepel slangetje dat in een groot bloedvat zit. Hierdoor kunnen medicijnen, vocht en voeding direct in het bloed worden opgenomen. De verpleegkundige heeft u in het ziekenhuis laten zien hoe u thuis met de PICC-lijn moet omgaan. Wij zetten de belangrijkste informatie graag nog even voor u op een rij.

Voorbereiding


Een behandeling in het ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij vinden het belangrijk u en uw kind goed te begeleiden tijdens de opname, zodat u vol vertrouwen naar huis gaat. Stelt u daarom ook gerust vragen tijdens de uitleg in het ziekenhuis. Het is belangrijk dat u straks weet waar u thuis op moet letten.

Wat is een PICC-lijn?


PICC staat voor:
Peripherally: in de kleinere bloedvaten
Inserted: ingebracht
Central: in het midden gelegen. In dit geval gaat het om een groot bloedvat vlakbij het hart
Catheter: een dun buigzaam buisje of slangetje

Samengevat betekent het dus dat een infuusslangetje via een kleiner bloedvat, naar een groter bloedvat geschoven wordt in de richting van het hart.

Wat is het doel?


Uw kind krijgt deze lijn omdat hij voor langere tijd medicijnen, vocht of voeding nodig heeft via een infuus. De redenen voor het plaatsen van een PICC-lijn kunnen zijn:

Inbrengen van de lijn


  • De arts prikt de PICC-lijn meestal aan de binnenkant van de bovenarm.
  • Vervolgens schuift hij de lijn door via de bloedvaten in de arm naar een groot vat onder het sleutelbeen, in de richting van het hart.
  • De arts bekijkt met een echoapparaat vóór en tijdens het inbrengen waar de vaten lopen om te zien waar hij het beste kan prikken.
  • Na het prikken en doorschuiven van de lijn maken wij een controlefoto om na te gaan of de lijn goed zit.

Verzorging na het inbrengen

Door verpleegkundige in het ziekenhuis en thuiszorg
Door u als ouder/verzorger
Het is belangrijk goed op te letten of uw kind geen infectie krijgt of dat de lijn verstopt raakt. De lijn zit in een groot bloedvat, het is daarom belangrijk om zeer voorzichtig met de lijn om te gaan: bekijk dagelijks (eventueel samen met uw kind) de insteekopening. Kijk of deze

Controleer verder of de PICC-lijn niet lekt en de lengte nog hetzelfde is.

LeefregelsBijwerkingen en complicaties


Bij het inbrengen


Zelfs als het inbrengen helemaal goed is gegaan, kunnen er problemen ontstaan:

Na verloop van tijdWanneer contact opnemen?


Neemt u zo snel mogelijk contact op met de behandelend of dienstdoende kinderarts wanneer:


Contact


U kunt met vragen of problemen terecht bij uw huisarts of buiten kantooruren bij de dichtstbijzijnde huisartsenpost. Heeft u nog vragen, aarzel dan niet deze bij uw controle bezoek aan de behandelend arts of verpleegkundige te stellen. Zij zijn graag bereid u te helpen of te adviseren.


ProbleemSignalen/symptomenWat te doen?Hoe voorkomen?
bloedingbloed sijpelt uit de insteekplaats
- kort na het inbrengen
mag er nog een beetje bloed uitkomen.
- verband na 24 uur wisselen,
eventueel lichte druk uitoefenen op
insteekplaats
- raadpleeg thuiszorg als het blijft bloeden
de arm met de lijn niet
te zwaar belasten
verplaatsen van
de lijn
het uitwendige deel van de lijn
is langer dan eerst
- duw de lijn nooit terug!
- raadpleeg arts
voorkom trekkracht op
de lijn. Zorg dat het
verband goed zit
schade aan het infuus,
lekkage
lekkage van vocht, gebroken lijn- klem lijn af met een kocher als dit
mogelijk is
- dek steriel af
- raadpleeg arts
gebruik geen scherpe
klemmen of andere
scherpe voorwerpen bij
het infuus
pleisters zitten los
- pleisters bijplakken
- verpleegkundige (thuiszorg) raadplegen
en pleisters laten vervangen
voorzichtig met in bad
gaan en douchen.
Controleer daarna altijd
de pleisters
trombo-embolie (het
loslaten van een bloed-
stolsel in de lijn)
uw kind is kortademig, heeft
pijn op de borst, is duizelig of
verward
neem met spoed contact op met de
behandelend of dienstdoende arts
er is een obstructie
van de lijn
het infuus loopt niet meer door,
de pomp slaat alarm en geeft
hoge druk aan
- controleer het infuussysteem en de
klemmetjes of er ergens iets wordt
afgekneld
- neem contact op met de thuiszorg als u
het probleem niet kunt oplossen
wees voorzichtig bij
dagelijkse activiteiten
er zit lucht in de lijnin plaats van infuusvloeistof
zit(ten) er een grote hoeveelheid
luchtbelletjes in de slang.
De pomp slaat alarm en geeft
lucht in lijn aan
- zet de pomp stop
- bel de thuiszorg en overleg wat te doen
wees voorzichtig bij
dagelijkse activiteiten


Foldernummer: 0000531-07_17


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien