Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Maag-, darm- en leverziekten


Verzorgen van een percutane galwegdrain

Verzorgen van een percutane galwegdrain


U heeft gehoord dat u met een percutane galwegdrain (PTC -drain) naar huis gaat. U vindt hier informatie over hoe u deze drain moet verzorgen en waar u op moet letten.

Wat is een percutane galwegdrain?


Dit is een slangetje (drain) die via de huid (percutaan) in de galweg wordt gebracht. Soms kan het voorkomen dat er geen gal meer via de galwegen naar de dunne darm loopt. Het gevolg daarvan is dat bij u de stoffen die u normaal via de gal naar de darm stuurt in het bloed terechtkomen. U kunt hierdoor geel worden en last krijgen van jeuk. Zodra het slangetje in de galweg geplaatst is, kan de gal in het zakje van de drain aflopen en komt het niet meer in uw bloed terecht. Dit wordt een afhangende drain genoemd. Soms wordt een drain geïnternaliseerd, dit betekent dat het slangetje dat in de galgang ligt wordt doorgeschoven tot in de darm zodat het gal weer in de darm kan aflopen. Als het slangetje doorgeschoven is tot in de darm, heeft u geen zakje nodig en wordt de drain afgesloten met een steriel dopje. Uw drain kan op twee manieren zijn gefixeerd: door middel van een doorzichtige foliepleister of een vlinderpleister. Vaak is de drain ook bij de insteekopening vastgehecht aan de huid.

Verzorgen van percutane galwegdrain


Door het tijdig en op juiste wijze verzorgen van de insteekopening kunnen infecties worden voorkomen. U dient de drain insteek dagelijks te observeren. Hierbij is het van belang dat u oplet of de insteek niet rood ziet, opzwelt of dat er gal lekt uit de insteekopening van de drain. Een droge insteekopening hoeft u niet extra schoon te maken. U kunt met de drain douchen. Als de drain afgedekt is met een doorzichtige foliepleister die nog goed zit hoeft deze niet voor het douchen verwijderd te worden.Zit de foliepleister niet meer goed verwijder deze dan voor het douchen. Zorg na het douchen wel dat de insteekopening wordt gedroogd met een schone handdoek of steriel gaasje voordat de insteek opnieuw wordt afgedekt met een schone foliepleister. Als de drain gefixeerd is met een vlinderpleister hoeft deze alleen vervangen te worden als deze niet meer goed zit of bevuild is.

Bij een rode of gezwollen insteekopening of insteekopening waar vocht uit komt, moet u de insteekopening dagelijks verzorgen. Als de drain gefixeerd is met een doorzichtige folie -pleister dient deze voor het verzorgen voorzichtig te worden verwijderd. U kunt de insteekopening van de drain uitspoelen onder de douche of schoonmaken met een steriel gaasje met steriel water of steriele natriumchloride 0,9%. Zorg ervoor dat elk gaasje maar 1 keer gebruikt wordt. Veeg met het gaasje bij het schoonmaken in een draaiende beweging rond van de insteekopening en van binnen naar buiten. U kunt over de insteekopening waar vocht uit komt steriele (split)gaasjes van 10x10 cm leggen. Plak deze gaasjes vast met doorzichtige foliepleisters. Als de drain al gefixeerd is met een vlinderpleister plak dan de gaasjes vast met een stukje pleister.Lekt de drain dan kunnen zo nodig de gaasjes vaker worden verschoond.

Zorg dat u voor en na het verzorgen van de drain altijd goed uw handen wast met water en zeep. Dit om infecties aan de drain te voorkomen. Let bij het verzorgen van de drain of bij het vervangen van de pleister goed op dat u niet aan de drain trekt. Dit om te voorkomen dat u de drain er niet uit trekt. Ook moet u de drain zo goed mogelijk aan de huid vastplakken zodat er geen spanning op de drain staat.Let op bij het afplakken van de drain dat er geen knik in de drain of slang van de drainzak komt, zodat de afvloed van gal niet belemmerd wordt. Als de drain gehecht is, plak de drain dan zo vast dat er geen spanning op de hechting komt, dat voorkomt pijn en ontstekingen.

Afhangende percutane galwegdrain


Een afhangende drain bestaat uit de percutane galwegdrain met daaraan een koppelslangetje (met oranje uiteinde) en een drainzak. Soms zit er tussen de drain en het koppelslangetje ook een kraantje maar dit is niet altijd het geval. U dient te letten op het kraantje of het altijd openstaat, zodat de galproductie kan afvloeien in de zak. Het koppelslangetje dient u 2 x in de week te verschonen. Het kraantje mag u laten zitten. De drainzak dient u wel minimaal 1x per dag te vervangen. Het is verstandig om productie van de drain dagelijks bij te houden, zodat u dit tijdens een polibezoek aan de arts kan doorgeven. Indien de productie opeens sterk afneemt of de drain produceert helemaal niet meer kan de drain verstopt zijn. Neem dan contact op met de arts. Probeer niet zelf de drain te spoelen, behalve als dit met u is afgesproken.

Geïnternaliseerde (afgedopte) drain openzetten


Mogelijk hebt u de instructie gekregen om bij koorts uw drain open te zetten. Dit dient u te doen bij een temperatuur van boven de 38.5 °Celsius. Dit kunt u doen door het meegeleverde koppelslangetje aan de drain te koppelen en het drainzakje daarop aan te sluiten. Neem hierna altijd contact op met de arts.

Problemen met de drain


Neemt u bij onderstaande problemen met de drain contact op met uw arts:


Contactgegevens


Geen spoed - Op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur kunt u contact opnemen met uw arts op de polikliniek of met de verpleegkundig specialist. Het telefoonnummer van de polikliniek is (010) 704 05 72. Spoed - In het weekend en tijdens avond- en nachturen kunt u bellen naar de huisartsenpost, deze neemt contact op met uw behandelend arts.

Vragen


Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten, telefoonnummer (010) 704 05 72 .Foldernummer: 0000322-11_13


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien