Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Kindercardiologie


Operatie aan hart en/of grote bloedvaten

Operatie aan hart en/of grote bloedvaten


Uw kind krijgt een operatie aan hart en/of grote bloedvaten. Voor u als ouders en voor uw kind is dit een ingrijpende gebeurtenis. Elke operatie is anders en elk kind is uniek. Wij leggen u graag uit wat u kunt verwachten en hoe wij u en uw kind daarbij begeleiden.

Voorbereiding


Wanneer uw kind is opgenomen in het ziekenhuis verloopt de voorbereiding anders.

Operatiedatum
Uw kindercardioloog heeft u inmiddels geïnformeerd over welke operatie uw kind krijgt en dat de operatie wordt ingepland. U hoort de exacte datum van de operatie ongeveer een week van tevoren. Houdt u er rekening mee dat deze datum tot op het laatste moment nog kan schuiven door spoedoperaties of door andere onvoorziene logistieke omstandigheden. Als behandelend team doen we ons uiterste best de geplande operatie door te laten gaan.

Pre operatief spreekuur
Als voorbereiding krijgt u een uitnodiging voor het pre-operatieve spreekuur. Tijdens dit spreekuur heeft u een gesprek met de thoraxchirurg, de thoraxanesthesioloog en de verpleegkundig consulent kindercardiologie. Uw kind krijgt de nodige onderzoeken, zoals een bloedafname, röntgenfoto van hart en longen en een hartfilmpje. U krijgt een rondleiding op de kliniek kinderthoraxcentrum (KTC) medium care en intensive care kinderen.

App kindercardiologie
Als voorbereiding op dit spreekuur en de komende operatie kunt u inloggen op de App kindercardiologie. De verpleegkundig consulent mailt of stuurt u de inloggegevens toe.

Wat vertelt u uw kind?
Het is belangrijk uw kind op de operatie voor te bereiden. Vertel, natuurlijk afhankelijk van de leeftijd van uw kind, zo eerlijk mogelijk wat er gaat gebeuren in het ziekenhuis. De Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen geeft een boekje uit ‘Kris Krokodil’. Dit is bestemd voor jonge kinderen van 4 tot 8 jaar. In dit boek staan plaatjes en een korte tekst over een hartoperatie. Door dit boekje thuis te lezen of door te kijken kunt u uw kind voorbereiden. U kunt het ook na de operatie gebruiken om uw kind te helpen de gebeurtenissen te verwerken. Het is mogelijk de pedagogisch hulpverlener uw kind te laten voorbereiden op de operatie. Zij bezoekt u de dag voor de operatie in het ziekenhuis.

Nuchter zijn
Het is erg belangrijk dat uw kind nuchter is op de dag van de operatie. Dit betekent dat uw kind niets mag eten of drinken vanaf de tijd die de anesthesioloog met u heeft afgesproken.

Over de opname


Er zijn 3 mogelijkheden wanneer uw kind wordt opgeroepen:

Uw kind is thuis


Als uw kind de oproep krijgt, meldt het ons als:


Dit is belangrijk om uw kind in een zo goed mogelijke conditie te kunnen opereren en voor de veiligheid van andere kinderen in het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?
Afhankelijk van de leeftijd van uw kind:


Uw kind wordt opgenomen op de dag voor de operatie. Er staat die dag het volgende op het programma:


Uw kind verblijft al in het Erasmus MC-Sophia


Wanneer uw kind al in het Erasmus MC-Sophia verblijft, vinden bovenstaande voorbereidingen ook plaats, maar dat hoeft dan niet in een dag te gebeuren. Alles is wat meer verspreid over een aantal dagen voor de operatie. De kindercardioloog en de verpleegkundig consulent kindercardiologie zijn uw aanspreekpunt voor alle voorbereidingen rondom de operatie.

Uw kind verblijft al in een ander ziekenhuis


Wanneer uw kind in een ander ziekenhuis verblijft, vindt een deel van de voorbereidende onderzoeken plaats in dat ziekenhuis, en een deel in het Erasmus MC-Sophia. De kinderarts van het ziekenhuis informeert u daarover. Meestal gaat uw kind een dag voor de operatie per ambulance naar het Erasmus MC-Sophia voor de overige voorbereidingen.

Onze begeleiding


Tijdens de opname begeleidt een specialistisch team u en uw kind. Dit team bestaat uit kindercardiologen, kinderartsen, kinderintensivisten, kinderanesthesiologen, kinderthoraxchirurgen, kinderverpleegkundigen en kinder intensive care verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten. Ook medisch maatschappelijk werkers en pedagogisch hulpverleners maken deel uit van het team.

Over de operatie


Wat we gaan doen


Bij veel operaties aan hart en/of grote bloedvaten neemt een hart-longmachine tijdelijk de bloedsomloop over, om de operaties veilig uit te kunnen voeren. Dit noemen we ook wel ‘extra corporale circulatie’. De hart-longmachine verzorgt namelijk een kunstmatige bloedsomloop buiten het lichaam.

De hart-longmachine bestaat eigenlijk uit 2 verschillende onderdelen:

  • de pomp die als kunsthart fungeert en ervoor zorgt dat de bloedcirculatie in het lichaam in stand blijft zolang het hart van de patiënt tijdens de ingreep stilligt
  • de oxygenator die het bloed buiten het lichaam van zuurstof voorziet

Bij gebruik van de hart-longmachine geeft het contact met lichaamsvreemde materialen een lichte beschadiging van de essentiële bloedbestanddelen, zoals rode bloedlichaampjes, bloedplaatjes, witte bloedlichaampjes en eiwitten. Tegelijkertijd vergroot de hart-longmachine de veiligheid bij bepaalde operatieve ingrepen, doordat de chirurg niet onder tijdsdruk hoeft te werken bij het corrigeren van gecompliceerde afwijkingen. Dit weegt ruimschoots op tegen de nadelen die verbonden zijn aan de behandeling. Specialisten proberen de tijdsduur dat de patiënt aan deze machine is aangesloten zo beperkt mogelijk te houden.

Voor aansluiting van de hart-longmachine krijgt uw kind een bloed verdunnend middel, waardoor het bloed niet kan stollen. Hierdoor is het mogelijk om het bloed dat vrijkomt in en rond het hart weg te zuigen naar de hartlongmachine. Uw kind krijgt dus zijn eigen bloed weer terug en heeft daardoor niet of nauwelijks donorbloed nodig.

Om de hele procedure nóg veiliger te maken kan de klinisch perfusionist de bloedtemperatuur laten afkoelen, waardoor de zuurstofbehoefte van het lichaam tijdelijk minder is. Hierdoor kan het bloed langzamer stromen met als resultaat dat we de beschadiging aan het bloed beperken en de organen van uw kind door het lagere zuurstofgebruik extra beschermd zijn. Tegen het einde van de operatie brengen wij het lichaam van uw kind weer op de normale temperatuur.

Niet bij alle ingrepen wordt een hart-longmachine gebruikt. Het behandelteam legt u uit waarom het bij uw kind wel of niet noodzakelijk is.

Dag van de operatie


Op de dag van de operatie is alles erop gericht om uw kind goed voorbereid en op tijd naar de operatiekamer te brengen. Het kan zijn dat uw kind pre-medicatie krijgt. Dit is een medicijn dat ervoor zorgt dat uw kind rustig naar de operatiekamer gaat. Dit bepaalt de anesthesioloog.

Zodra het bericht komt dat uw kind aan de beurt is, brengt een verpleegkundige uw kind naar de operatiekamer. Alle operaties aan hart en/of grote bloedvaten voor kinderen en volwassenen vinden plaats in het Erasmus MC. Dit is ongeveer 10 minuten lopen. Beide ouders/verzorgers mogen meelopen. Is uw kind opgenomen op de intensive care kinderen dan gaat soms ook de arts mee.

In de voorbereidingsruimte dragen wij uw kind over aan de anesthesioloog en anesthesieverpleegkundige. U krijgt een overjas, overschoenen en een muts op en mag met uw kind mee naar de inleidingruimte. Zodra uw kind onder anesthesie (narcose) is, brengt de verpleegkundige u terug naar het Erasmus MC-Sophia. De anesthesioloog houdt tijdens de operatie samen met de anesthesieverpleegkundige uw kind goed in de gaten. Ondertussen voert de kinderthorax chirurg samen met zijn team de operatie uit.

U kunt zelf kiezen waar u tijdens de operatie verblijft. Wanneer u in de regio woont, kunt u thuis wachten. Verblijft u in het Ronald McDonald Huis, dan kunt u daar wachten. Belangrijk is dat u telefonisch bereikbaar bent.

Na de operatie


Uw kind blijft ook na de operatie onder verantwoordelijkheid van de kinderthoraxchirurg, kinderanesthesioloog en een kinder intensive care verpleegkundige. De kinderthoraxchirurg neemt contact met u op zodra hij klaar is met de operatie. Uw kind is dan nog niet wakker en u heeft alle tijd om naar het ziekenhuis te komen. Tijdens het telefoongesprek vertelt de chirurg hoe de operatie is verlopen. Wanneer er tijdens de operatie bijzondere omstandigheden zijn of de operatie loopt uit, wordt u ook gebeld.

In het Erasmus MC-Sophia kunt u zich melden in de kliniek waar uw kind die ochtend heeft gelegen. Vraag bij de balie of iemand u naar de intensive care volwassenen wil brengen. Hier is een speciale kinderkamer ingericht. Wanneer u bent aangekomen op de intensive care volwassenen legt de kinderthoraxchirurg de operatie aan u uit. U krijgt ook uitleg van de anesthesioloog en de intensive care verpleegkundige.

De eerste uren zijn gericht op het stabiliseren van uw kind na de operatie, de hartlongmachine en de anesthesie. Uw kind wordt na de operatie in een speciaal bed gelegd waar allerlei apparatuur op kan worden aangesloten. Via de monitor en andere instrumenten kunnen we de conditie van uw kind goed in de gaten houden.

De eerste uren na de operatie ligt de nadruk vooral op:Terug naar intensive care kinderen


Wanneer de situatie van uw kind stabiel is, mag hij terug naar de intensive care kinderen in het Erasmus MC-Sophia. Dit hangt af van de werking van het hart, de longen, nieren en de afvoer van het wondvocht via de drain. Tijdens het transport naar de intensive care kinderen gaat de bewaking van uw kind gewoon door.

Op de intensive care kinderen is de beademing en bewaking hetzelfde als op de intensive care volwassenen. Het behandelteam bepaalt of uw kind wel of niet aan de beademing moet blijven. Uw kind blijft minimaal een nacht op de intensive care kinderen, om zo de conditie goed in de gaten te houden en snel in te kunnen grijpen bij problemen.

Drinken
Wanneer de beademingsbuis is verwijderd, mag uw kind weer wat drinken. Maar niet veel omdat het hart tijd nodig heeft om te herstellen en minder vocht zorgt voor minder belasting van het hart. De kinder intensive care verpleegkundige vertelt u hoeveel vocht uw kind per dag mag hebben. Iedere dag is dat wat meer. Het is belangrijk dat als u uw kind vocht geeft, u dit in overleg met de kinder intensive care verpleegkundige doet.

Eerste dag na de operatie


De ochtend na de operatie wordt de situatie van uw kind beoordeeld en besloten of de drains en infusen eruit mogen. Voor het verwijderen van de drains krijgt uw kind medicatie, een roesje, zodat hij er zo weinig mogelijk van voelt. Nadat de drains zijn verwijderd, komt er een gaas met vaseline over de insteekplaats. Dit gaas mag er de volgende dag af. Na het verwijderen van de drains maken we een controle thorax foto.

Tijdens de operatie is de borstkas open geweest. Het borstbeen is weer aan elkaar gehecht met hechtdraden. Het borstbeen zit door deze hechtdraden stevig aan elkaar, maar volledige genezing duurt ongeveer 4- 6 weken. Hoesten en niezen kunnen door de operatiewond nog pijnlijk zijn. Door tegendruk te geven aan de buitenkant van de wond kunt u het hoesten vergemakkelijken. Het kan ook zijn dat uw kind een wond heeft aan de zijkant van de borstkas onder de oksel. Dit kan pijn veroorzaken onder de arm, vooral als de arm opgetild wordt. Het behandelteam probeert ervoor te zorgen dat deze pijnklachten zo draaglijk mogelijk zijn.

Als uw kind op een thorax bed ligt, tillen wij uw kind zodra het mogelijk is over in een wieg of spijlen bed. Als uw kind in een volwassen bed ligt kan hij hierin blijven liggen.

Terug naar kliniek kinderthoraxcentrum


De toestand van uw kind bepaalt of hij terug mag naar de kliniek in het kinderthoraxcentrum. Er kunnen verschillende redenen zijn om te besluiten uw kind voor de veiligheid nog wat langer op de intensive care kinderen te houden.

Teruggaan naar de kliniek betekent dat het al een stuk beter gaat met uw kind. Het is belangrijk dat uw kind weer in zijn eigen ritme komt en het dagelijks leven weer oppakt. U zult merken dat u steeds meer zorg weer zelf kunt doen.

Naar huis


De opnameduur is afhankelijk van het verloop van de operatie en hoe snel uw kind herstelt. Gemiddeld duurt de opname na de operatie 1 week. De kindercardiologen en de kinderartsen van het kinderthoraxcentrum bepalen samen het beleid. Wanneer uw kind naar huis mag maakt de kindercardioloog vervolgafspraken voor de polikliniek. U krijgt informatie over de komende periode thuis van de verpleegkundig consulent. Voor het ontslag krijgt uw kind een controle echo. Afhankelijk van deze echo wordt de afspraak op de polikliniek gemaakt.

Weer thuis


Het herstel van uw kind gaat thuis door. De eerste weken na de operatie kan uw kind zich nog wat slap voelen en snel vermoeid zijn. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Door de operatie heeft uw kind zowel geestelijk als lichamelijk op conditie ingeleverd. Uw kind geeft vaak zelf aan wat het aankan.

Wanneer contact opnemen?


Mocht u merken dat de vermoeidheid en/of het transpireren toeneemt, neem dan contact op met het ziekenhuis.

Leefregels


Het is belangrijk dat u zich realiseert dat het borstbeen ongeveer 6 weken nodig heeft om weer aan elkaar te groeien. Bij baby’s is het borstbeen aan elkaar gehecht met hechtdraden, bij grotere kinderen door middel van staaldraden.

Buikligging

Uw kind mag zelf op zijn buik draaien. Actieve buikligging, dus wanneer u uw kind op de buik legt, is de eerste 4 weken na de operatie niet verstandig. Zijligging mag wel.

Borstbeen niet eenzijdig belasten
Het borstbeen mag niet eenzijdig belast worden, dus tot 4 weken na de operatie niet aan een klimrek hangen of iets dergelijks.

Geen zware dingen tillen
Tot 4 weken na de operatie geen zware dingen tillen zoals een rugtas met schoolboeken of een krat speelgoed (>10 kg). Symmetrisch tillen mag wel de eerste 4 weken < 10 kg. Daarna zijn er geen beperkingen.

Uw kind optillen
Bij het optillen van uw (kleine) kind, is het raadzaam om een hand onder de billen te plaatsen en de ander hand onder de rug. Beide handen onder de oksels kan pijnlijk zijn en slecht voor de genezing van het borstbeen. Het opduwen, bijvoorbeeld met opstaan vanuit een stoel, moet symmetrisch plaatsvinden. Dus met beide armen tegelijk omhoog duwen.

Tegendruk

Door de wond kan hoesten of niezen pijnlijk zijn en kan uw kind klagen over pijn in borst, nek of schouders. Het kan helpen om tijdens het hoesten tegendruk te geven met een kussentje of knuffel.

Douchen en in bad
Uw kind mag 5 dagen na de operatie weer douchen. Laat de wond niet te week worden. Uw kind mag weer in bad als de wond en de draingaatjes droog zijn, ook hiervoor geldt de wond niet laten verweken. Dit is niet goed voor de genezing van de wond.

Dagelijkse activiteiten
Uw kind mag zijn dagelijkse activiteiten weer oppakken. Een kind kan vaak goed zijn eigen grenzen aangeven. Naar school gaan mag, maar voorzichtig met buitenspelen. Sporten, waaronder ook fietsen en zwemmen mag pas na overleg op de polikliniek met de kindercardioloog.

Litteken en zon
Het litteken van het borstbeen mag het 1e jaar niet onbeschermd in de zon. Doe een t-shirt aan ter bescherming of smeer goed in met zonnebrand factor 50. Wees ook voorzichtig met de voor- en najaarszon op het bovenste deel van de wond. Dit steekt vaak boven een t-shirt uit.

Slaapproblemen
Uw kind kan de 1e periode thuis na ontslag onrustig slapen of last hebben van nachtmerries. Dit is onderdeel van het verwerkingsproces en neemt vanzelf af. Rust, vertrouwdheid en veiligheid uitstralen helpen daarbij.

Vaccinaties
Wacht met het laten geven van vaccinaties tot de eerste afspraak op de polikliniek. Bespreek dit dan met de kindercardioloog.

Heeft u nog vragen?


De informatie vervangt zeker niet de persoonlijke gesprekken die u met de behandelend artsen heeft, maar is een aanvulling daarop. Zo kunt u de informatie nog eens rustig nalezen. Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen aan het behandelteam van uw kind.

ContactFoldernummer: 0000503-01_19


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien