Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen


Ontslag uit het Erasmus MC Sophia

Ontslag uit het Erasmus MC Sophia


Weet u wat u kunt doen als uw kind nog pijn heeft? Wanneer moet u contact opnemen met de behandelend arts? Is het u duidelijk wat uw kind straks al wel kan en wat nog niet? Wanneer uw kind is opgenomen, komt er een moment waarop hij naar huis mag of overgaat naar een andere zorginstelling. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over het ontslag en de periode daarna. Wij leggen u graag uit hoe de ontslagprocedure verloopt, zodat u straks goed voorbereid het ziekenhuis verlaat.

Ontslagdatum


De ontslagdatum is de datum waarop uw kind daadwerkelijk uit het ziekenhuis mag. De arts of verpleegkundige bespreekt deze datum met u. Bij voorkeur zo vroeg mogelijk in de opnameperiode. Deze datum kan nog veranderen, bijvoorbeeld wanneer er complicaties zijn of wijzigingen in de behandeling. Door u zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen van de verwachte ontslagdatum, heeft u de mogelijkheid om van tevoren al dingen te regelen voor de terugkeer naar huis. U kunt zelf ook tijdens de dagelijkse artsenvisites vragen naar de verwachte ontslagdatum.

Ontslaggesprek


U heeft een ontslaggesprek waarin u informatie ontvangt over de periode na opname. U krijgt veel informatie en het is dan ook begrijpelijk als u niet alles in een keer onthoudt of begrijpt. Het is vaak fijn om een vertrouwd persoon bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Twee personen horen meer dan één. Geeft u het altijd aan als iets niet duidelijk is of als u nog vragen heeft. Bespreek ook uw eventuele zorgen.

Tijdens het ontslaggesprek worden de volgende punten met u besproken:

Medicatie
Fysiek herstel
Nazorg

Vervoer


Bureau Nazorg


Wanneer uw kind aansluitend aan de opname in het ziekenhuis nog zorg nodig heeft, probeert de verpleegkundige samen met u een inschatting te maken welke zorg nodig is: bijvoorbeeld verblijf in een medisch kinderdagverblijf of verpleegkundige zorg thuis. Dit hangt af van de medische situatie van uw kind en de situatie bij u thuis. De verpleegkundige neemt contact op met de transferverpleegkundige van Bureau Nazorg. De transferverpleegkundige regelt deze zorg aansluitend aan de opname. Het is goed om van tevoren alvast na te denken over de mogelijkheden en uw persoonlijke wensen. U kunt hiervoor ook rechtstreeks met de transferverpleegkundige contact opnemen
(010) 703 47 75, e-mail: bureau.nazorg@erasmusmc.nl.

Ontslagbrief, overdracht en controleafspraak


De ontslagbrief gaat naar de huisarts of verwijzend specialist. U kunt de ontslagbrief inzien via ‘Mijn Erasmus MC’. In de ontslagbrief staat informatie over onder andere de reden van opname, onderzoeksgegevens, diagnose, behandeling, complicaties en eventuele vervolgafspraken.

Wanneer de zorg voor uw kind wordt overgedragen aan een andere zorgverlener (verpleegkundige thuiszorg of andere zorginstelling), dan krijgt u een schriftelijke verpleegkundige overdracht mee. Dit geldt ook wanneer uw kind na ontslag nog paramedische zorg nodig heeft (bijvoorbeeld fysiotherapeut of diëtist).

Eventueel krijgt u een vervolgafspraak mee voor controle op de polikliniek of worden er met u afspraken gemaakt over de termijn waarop uw kind weer voor controle wordt verwacht.

Checklist voor het ontslaggesprek


Wij geven u graag een idee van welke vragen u kunt stellen aan de verpleegkundige en arts, zodat u goed voorbereid naar huis gaat. Houdt u de checklist bij de hand tijdens het ontslaggesprek. Zo weet u zeker dat er niets onbesproken blijft.

Nazorg


Hulpmiddelen (bijvoorbeeld verbandmateriaal, loophulpmiddelen, etc.)Complicaties en medische vragenGevolgen voor het dagelijks levenMedicatieVervolgafspraken


Zijn er vervolgafspraken met de arts of andere zorgverleners in het Erasmus MC nodig en zo ja, zijn deze ook gemaakt?

Andere behandelaars


Zijn andere specialisten bij wie uw kind onder behandeling is (ook die in andere ziekenhuizen) geïnformeerd over de opname en medicatie?

SteunU kunt ons helpen de zorg te verbeteren


Het Erasmus MC hecht aan goede kwaliteit van zorg en tevreden patiënten. Wij vinden het belangrijk te weten wat we goed doen en ook wat we nog kunnen verbeteren. Daarom kan het zijn dat wij u een aantal vragen stellen over de zorg (mondeling, schriftelijk of digitaal). Door uw ervaring met ons te delen, helpt u ons om onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Wij hopen dat u, indien gevraagd, hieraan wilt meewerken. Het spreekt vanzelf dat wij hierbij de privacy van uw kind respecteren.

Zorgwinkel


Aan de Zimmermanweg 3 (naast de hoofdingang) vindt u de zorgwinkel van het Erasmus MC. Hier kunt u terecht voor het kosteloos lenen of huren van zorghulpmiddelen. Ook kunt u hier gezondheid- en verzorgingsartikelen of andere handige hulpmiddelen kopen. Voor meer informatie: bel (010) 704 11 76 of kijk op https://www.zorgwinkelerasmusmc.nl.

Tot slot


Wij hopen dat u met deze informatie voldoende bent voorbereid op het ontslag van uw kind en wensen uw kind een voorspoedig herstel toe.


Foldernummer: 0000392-05_15


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien