Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen


Ontslag uit het Erasmus MC

Ontslag uit het Erasmus MC


Wanneer u in het Erasmus MC bent of wordt opgenomen, komt er een moment waarop u weer naar huis mag of wordt overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voordat u het ziekenhuis verlaat, is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over het ontslag en de periode daarna. Weet u bijvoorbeeld wat u kunt doen als u nog pijn heeft? In welke situatie moet u contact opnemen met de behandelend arts? Is het u duidelijk welke activiteiten u straks al wel kunt doen en welke nog niet? Hier leest u hoe de ontslagprocedure verloopt en welke vragen u kunt stellen aan de verpleegkundige en arts, zodat u goed voorbereid naar huis gaat. U kunt deze informatie gebruiken bij het ontslaggesprek of de andere gesprekken die u heeft met de verpleegkundige of arts over de periode na uw opname.

Over uw ontslag

Ontslagdatum

De ontslagdatum is de datum waarop u daadwerkelijk het ziekenhuis gaat verlaten. De arts of verpleegkundige bespreekt deze datum met u, bij voorkeur zo vroeg mogelijk in de opnameperiode. Deze datum kan nog veranderen, bijvoorbeeld wanneer er complicaties zijn of wijzigingen in de behandeling. Door u zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen van de verwachte ontslagdatum, heeft u de mogelijkheid om van tevoren al dingen te regelen voor uw terugkeer naar huis. U kunt zelf ook tijdens de dagelijkse artsenvisites vragen naar de verwachte ontslagdatum.

Ontslaggesprek

U heeft een ontslaggesprek waarin u informatie ontvangt over de periode na opname. U krijgt veel informatie en het is dan ook begrijpelijk als u niet alles in een keer onthoudt of begrijpt. Het is vaak fijn om een vertrouwd persoon bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Twee personen horen meer dan één. Geeft u het altijd aan als iets niet duidelijk is of als u nog vragen heeft. Bespreek ook uw eventuele zorgen. Tijdens het ontslaggesprek worden de volgende punten met u besproken:

MedicatieFysiek herstel
Nazorg
  • U krijgt informatie over de mogelijkheden voor nazorg. Denkt u hierbij aan het verblijf in een verpleeghuis of verpleegkundige zorg thuis.
Vervoer
  • Het vervoer naar huis of andere zorginstelling wordt met u besproken.

Bureau Nazorg

Wanneer u aansluitend aan de opname in het ziekenhuis nog zorg nodig heeft, probeert de verpleegkundige samen met u een inschatting te maken welke zorg nodig is: bijvoorbeeld verblijf in een verpleeghuis of verpleegkundige zorg thuis. Dit hangt af van uw medische situatie en de situatie bij u thuis. De verpleegkundige neemt contact op met de transferverpleegkundige van Bureau Nazorg. De transferverpleegkundige regelt deze zorg aansluitend aan de opname. Het is goed om van tevoren alvast na te denken over de mogelijkheden en uw persoonlijke wensen. U kunt hiervoor ook rechtstreeks met de transferverpleegkundige contact opnemen: (010) 703 47 75, e-mail: bureau.nazorg@erasmusmc.nl.

Ontslagbrief, overdracht en controleafspraak

De ontslagbrief wordt naar de huisarts of verwijzend specialist gestuurd. U kunt uw ontslagbrief inzien via ‘Mijn Erasmus MC’, het beveiligde portaal op onze website. In de ontslagbrief staat informatie over onder andere de reden van opname, onderzoeksgegevens, diagnose, behandeling, complicaties en eventuele vervolgafspraken.

Wanneer de zorg voor u wordt overgedragen aan een andere zorgverlener (verpleegkundige thuiszorg of andere zorginstelling), dan krijgt u een schriftelijke verpleegkundige overdracht mee. Dit geldt ook wanneer u na ontslag nog paramedische zorg nodig heeft (bijvoorbeeld fysiotherapeut of diëtist). Eventueel krijgt u een vervolgafspraak mee voor controle op de polikliniek of worden er met u afspraken gemaakt over de termijn waarop u weer voor controle wordt verwacht.

Checklist voor het ontslaggesprek

Onderstaande vragen kunt u bij de hand houden tijdens het ontslaggesprek. Zo weet u zeker dat er niets onbesproken blijft.

Nazorg

Hulpmiddelen (bijvoorbeeld verbandmateriaal, loophulpmiddelen, etc.)
Complicaties en medische vragenGevolgen voor uw dagelijks leven
Medicatie
Vervolgafspraken
Andere behandelaars
Steun

Zorgwinkel

Aan de Zimmermanweg 3 (naast de hoofdingang) vindt u de zorgwinkel van het Erasmus MC. Hier kunt u terecht voor het kosteloos lenen of huren van zorghulpmiddelen. Ook kunt u hier gezondheid- en verzorgingsartikelen of andere handige hulpmiddelen kopen. Voor meer informatie: bel (010) 704 11 76 of kijk op https://www.zorgwinkelerasmusmc.nl.

U kunt ons helpen de zorg te verbeteren

Het Erasmus MC hecht aan goede kwaliteit van zorg en tevreden patiënten. Wij vinden het belangrijk te weten wat we goed doen en ook wat we nog kunnen verbeteren. Daarom kan het zijn dat wij u een aantal vragen stellen over de zorg (mondeling, schriftelijk of digitaal). Door uw ervaring met ons te delen, helpt u ons om onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Wij hopen dat u, indien gevraagd, hieraan wilt meewerken. Het spreekt vanzelf dat wij hierbij uw privacy respecteren.
Foldernummer: 0000391_06_18


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien