Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Nucleaire geneeskunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Nucleair geneeskundige onderzoeken

Nucleair geneeskundige onderzoeken


Uw specialist heeft voor u een onderzoek aangevraagd op de polikliniek radiologie & nucleaire geneeskunde. In deze folder geven wij u eerst algemene informatie gegeven over de onderzoeken op onze polikliniek. Daarna staan de verschillende onderzoeken vermeld met daarbij specifieke informatie. Als u een vraag heeft over het doel van het onderzoek, neem dan contact op met uw behandelend specialist of met de betreffende polikliniek.

Alleen op afspraak


Het onderzoek wordt gedaan met behulp van een kleine hoeveelheid radioactieve stof, die meestal in een bloedvat in de arm wordt gespoten. De stoffen die we gebruiken zenden gedurende een korte tijd straling uit. Afhankelijk van de stof kan die tijd variëren van enkele uren tot enkele dagen. De stoffen worden speciaal voor elk onderzoek klaargemaakt en zijn maar kort houdbaar. Daarom werken wij alléén op afspraak. Wanneer u niet op het afgesproken tijdstip kunt verschijnen, neemt u dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op,
(010) 704 01 32.


Radioactiviteit en straling


Straling is overal om ons heen; in de bodem, in muren van woningen, in ons voedsel en in het lichaam zelf. Dit heet natuurlijke straling. Daarnaast is er kunstmatige straling die voor uiteenlopende toepassingen gebruikt wordt. Een bekend voorbeeld is röntgenstraling voor het maken van röntgenfoto's. In grote hoeveelheden kan straling schadelijk zijn. De hoeveelheid die u krijgt toegediend op onze afdeling is echter zo laag, dat de kans op schadelijke gevolgen verwaarloosbaar is. De stralingsdosis is te vergelijken met de dosis die u krijgt bij een röntgenonderzoek. De toegediende stof heeft geen bijwerkingen.

Zwangerschap en borstvoeding


Ongeboren baby's zijn veel gevoeliger voor radioactieve straling dan volwassenen. Wanneer u zwanger bent of denkt te zijn of borstvoeding geeft, meldt dit dan aan uw arts en aan de laborant vóórdat u de injectie krijgt.

Na overleg met uw arts wordt besloten om, in het belang van het kind, de hoeveelheid radioactiviteit aan te passen, of het onderzoek uit te stellen tot na de zwangerschap. Sommige radioactieve stoffen komen in de moedermelk terecht. Als u borstvoeding geeft, zullen wij u vertellen of het nodig is om tijdelijk de borstvoeding af te kolven.

Eten en drinken


Voor de meeste onderzoeken kunt u gewoon eten wat u gewend bent. Wij raden u aan om na de injectie wat extra te drinken; ongeveer een ½ liter in de eerste uren na de injectie. Wanneer u nuchter moet komen of een dieet moet volgen staat dit uitdrukkelijk bij het betreffende onderzoek vermeld. U kunt eventueel iets te eten meenemen voor na het onderzoek.

Heeft u suikerziekte en moet u nuchter komen, overleg dan met uw diabetesverpleegkundige of huisarts of bel de nucleaire geneeskunde.

Het onderzoek


Een onderzoek op onze afdeling bestaat bijna altijd uit de drie delen die hierna worden uitgelegd; de botmeting of DEXA-scan is hierop een uitzondering (zie verderop in de folder).

1. De toediening van een radioactieve stof
Dit gebeurt meestal door middel van een injectie in een bloedvat in de arm, soms op een andere plaats in het lichaam. Het kan ook gebeuren dat u iets te eten of te drinken krijgt. De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen en van de toediening merkt u vrijwel niets.

2.De wachttijd
Hierna volgt vaak een wachttijd waarin de toegediende stof zich in het lichaam kan verdelen. Afhankelijk van het onderzoek kan deze wachttijd uiteenlopen van enkele minuten tot enkele dagen. Soms worden tijdens de toediening al foto's gemaakt. In het algemeen kunt u zelf bepalen waar u de wachttijd doorbrengt. De radioactieve stof die u wordt toegediend, verdwijnt deels door radioactief verval (het vanzelf uitdoven van de straling) en deels via de urine of de ontlasting. De uitscheiding via de urine kunt u versnellen door regelmatig te drinken en te plassen. Daarmee kunt u al meteen na de toediening beginnen, óók wanneer de foto's nog niet zijn gemaakt.

3. Het maken van de foto's
Zorgt u ervoor dat u bij het begin van het onderzoek geplast heeft. Tijdens de meeste onderzoeken kunt u uw kleding gewoon aanhouden. Het is wel noodzakelijk om metalen voorwerpen, zoals portemonnee, sleutels, broekriem, gespen en sieraden, van/uit de kleding te verwijderen. Bij de camera’s is het meestal koel. Het kan prettig zijn een trui of sokken bij u te hebben. Tijdens het maken van de foto's ligt u op een smal bed, terwijl een speciale camera dicht bij het lichaam geplaatst wordt. Deze gammacamera zendt geen straling uit. De camera kan op verschillende manieren gebruikt worden; bij veel onderzoeken staan het bed en de camera stil tijdens het maken van de foto’s. Bij andere onderzoeken schuift het bed langzaam onder de camera door. Bij SPECT draait de camera in een cirkel rond het bed. Het is dan mogelijk 3D-opnamen te maken (plakjesfoto’s). De tijd per opname varieert van ongeveer 5 tot 45 minuten. Meestal worden meerdere opnamen gemaakt. Het is erg belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s goed stil ligt!

SPECT-CT


Bij een aantal onderzoeken is het nodig om een aanvullende SPECT-CT te maken. Vaak wordt deze SPECT-CT in een andere ruimte gemaakt dan de rest van het onderzoek, waardoor u tussendoor mogelijk even moet wachten.De SPECT-CT wordt uitgevoerd op één apparaat; eerst het SPECT-gedeelte (gedurende 20-45 minuten draaien de camera’s langzaam in een cirkel om u heen) en aansluitend het CT-gedeelte (enkele minuten). Knopen, metalen ritsen of een beugelbeha storen dit onderzoek wél, zodat het nodig kan zijn kleding uit te doen. Wederom is het erg belangrijk dat u goed stil ligt, ook wanneer tussendoor het bed verschuift. Bij de verschillende onderzoeken staat vermeld of u een SPECT-CT onderzoek kunt verwachten.

Tijdens langdurige onderzoeken is het mogelijk naar uw eigen muziek te luisteren via een koptelefoon. U dient de benodigde geluidsapparatuur zelf mee te brengen.

De uitslag van het onderzoek krijgt uw specialist enkele dagen tot een week na het onderzoek. U krijgt dus de uitslag van haar/hem. Als medisch handelen op korte termijn noodzakelijk is, is er telefonisch contact tussen uw specialist en onze afdeling.

Onderzoek bij kinderen


Omdat baby's en kinderen gevoeliger zijn voor radioactieve straling, wordt bij hen een kleinere hoeveelheid radioactief materiaal gebruikt dan bij volwassenen. Die hoeveelheid is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht van het kind.

Het is erg belangrijk dat het kind tijdens het onderzoek goed stil ligt. Wij hebben op onze afdeling een aantal hulpmiddelen die het kind daarbij helpen. Verder kan het zinvol zijn om zelf iets mee te brengen dat het kind kan afleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voorleesboek, knuffel of muziek. Geluidsapparatuur dient u zelf mee te nemen. Tijdens het onderzoek kan één ouder of begeleider bij het kind blijven, tenzij de laborant die het onderzoek uitvoert anders beslist.

Voorlichting aan kinderen
Er is voor kinderen vanaf 4 à 5 jaar speciale voorlichting ontwikkeld over onderzoeken op de nucleaire geneeskunde in de vorm van de “Sunny en Tim”-boeken en animatiefilmpjes

 • “Lichtjes in je lichaam”:

 • “Wil jij de fotodokter helpen?”:

De boeken liggen ter inzage in onze wachtkamer. De animaties zijn te vinden op www.youtube.com met de zoekterm “Sunny en Tim”.

Kinderopvang

Het Ronald McDonald Speeldek van het Erasmus MC-Sophia biedt tegen een laag tarief dagopvang voor kinderen waarvan een ouder, een broertje of zusje, de polikliniek bezoekt. Het aantal plaatsen is beperkt. Voor informatie en aanmelding: tel.: (010) 310 81 20.

Eigendommen


Wij raden u aan geen waardevolle bezittingen mee naar het ziekenhuis te nemen en in het ziekenhuis uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Tot slot


Op de volgende bladzijden vindt u specifieke informatie over de verschillende onderzoeken die op onze afdeling uitgevoerd worden. Het is mogelijk dat het onderzoek dat voor u is aangevraagd niet in de beschrijvingen voorkomt. Het kan gaan om een onderzoek dat maar weinig wordt uitgevoerd. U krijgt dan informatie van uw specialist.
Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen naar de polikliniek nucleaire geneeskunde.
U kunt de vraag ook stellen aan de laborant die het onderzoek uitvoert. Voor uitgebreide informatie en achtergronden kunt u ook terecht op onze website onder radiologie en nucleaire geneeskunde.

De verschillende onderzoeken


 • Bot- of skeletscan
  Hiermee kan een aantal botafwijkingen zichtbaar gemaakt worden. U krijgt een injectie in een bloedvat in de arm. Soms worden al direct bij de injectie gedurende enkele minuten foto's gemaakt van de doorbloeding van een deel van het lichaam. Na een wachttijd van2 tot 4 uur worden gedurende 45 minuten foto's gemaakt van een deel of van het hele lichaam. Een deel van de toegediende radioactieve stof wordt via de urine afgevoerd. Dit proces kunt u versnellen door na de injectie minimaal een halve liter te drinken en zonodig te plassen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de foto’s. Soms is een aanvulling met SPECT of SPECT-CT noodzakelijk (zie onder kopje "SPECT"). Duur : 3-4½ uur, inclusief wachttijd.
 • Botmeting of DEXA-scan
  Hiermee kan de botmassa of botdichtheid worden gemeten.Voor deze scan krijgt u geen radioactief materiaal toegediend. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een röntgenapparaat met een zeer lage energie. Afhankelijk van de aanvraag wordt het gehele lichaam of een deel daarvan gemeten. Duur : ± 5 tot 20 minuten.
 • Bijschildklierscan
  Hiermee wordt de werking van de bijschildklieren onderzocht. Meestal is aanvulling met SPECT of SPECT-CT noodzakelijk (zie onder kopje "SPECT"). U krijgt een injectie in een bloedvat in de arm. Daarna worden gedurende 2 uur verschillende foto's gemaakt van hals en borst waaronder een SPECT-CT. Soms wordt ook 3 uur na injectie nog een foto gemaakt die 20 minuten duurt. Duur : 2½ uur en soms 3½ uur, inclusief wachttijd.

 • Ejectiefractiebepaling
  Hiermee wordt de pompfunctie van het hart gemeten. Terwijl u op het onderzoeksbed ligt, krijgt u een injectie in een bloedvat in de arm. Hier wordt een vloeistof ingespoten. Aansluitend worden er foto’s van het hart gemaakt, meestal vanuit één, soms vanuit 3 posities. Duur : ½ - 1 uur, afhankelijk van het aantal opnamen.

 • Galliumscan
  Omdat hiermee heel verschillende ziekteprocessen gelokaliseerd kunnen worden, kan de uitvoering enigszins afwijken van wat hieronder beschreven wordt. Dat hoort u bij de eerste afspraak.Op de eerste dag krijgt u een injectie in een bloedvat in de arm. Soms worden 4 uur later gedurende een ½ tot 1 uur foto’s gemaakt. Op de derde dag worden gedurende 1 tot 1½ uur foto’s gemaakt. In overleg met de arts nucleaire geneeskunde worden op de vijfde of zevende dag extra foto’s gemaakt. Meestal is aanvulling met SPECT of SPECT-CT noodzakelijk (zie onder kopje "SPECT"). Duur :eerste dag 10-15 minuten, soms ruim 5 uur inclusief wachttijd. Derde en eventueel vijfde/zevende dag 1-1½ uur.

 • Galwegenscan
  Hiermee wordt de doorgankelijkheid van de galwegen onderzocht. U moet nuchter zijn vanaf 24.00 uur de nacht ervoor. Dus niet eten, drinken of roken! Patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan, patiënten zonder galblaas en baby's hoeven niet nuchter te komen. Op de afgesproken tijd krijgt u een injectie in een bloedvat in de arm. Aansluitend worden een uur lang foto's gemaakt van de lever.Soms is het nodig een half uur later nog een extra foto te maken. Het kan dan zijn dat u in de wachttijd wat moet eten. Bij baby's is het soms nodig na enkele uren of op de volgende dag nog extra foto's te maken. Als dit nodig is hoort u het van de laborant. Duur : ruim 1 uur of ruim 1½ uur, soms na enkele uren of na 24 uur nog een foto.

 • Hartscan met belastingsproef
  Hiervoor is een aparte informatiefolder beschikbaar bij de polikliniek cardiologie of op onze website onder radiologie en nucleaire geneeskunde.

 • Hersenscan
  Hiermee wordt de hersenfunctie onderzocht. Op de afgesproken tijd krijgt u een injectie in een bloedvat in de arm. Na een wachttijd van 3 uur, die u kunt u door brengen zoals u dat wilt, wordt er gedurende een half uur een serie foto’s gemaakt. U ligt daarbij op een smal bed, terwijl twee camera’s langzaam in een cirkel om het hoofd draaien (“SPECT”). Duur : 3½ uur, inclusief de wachttijd.

 • Leukocytenscan
  Hiermee kunnen ontstekingen worden gelokaliseerd.Op de afgesproken tijd wordt bloed bij u afgenomen dat vervolgens wordt bewerkt. Na een wachttijd van 3 tot 4 uur wordt het weer bij u ingespoten. 3 Tot 4 uur na deze injectie worden foto’s gemaakt; dit duurt dan ongeveer 30 minuten. Wanneer u tijdens de wachttijd iets wilt eten, dan moet u het zelf meebrengen. De tweede dag worden gedurende 1½ tot 2 uur foto’s gemaakt. Dan hoort u ook of het nodig is op de derde dag nog foto’s te maken. Soms is een aanvulling met SPECT of SPECT-CT noodzakelijk (zie onder kopje "SPECT"). Duur : eerste dag: 7 tot 8 uur, inclusief wachttijd, tweede dag: 1½ tot 2 uur, eventueel derde dag: 20-40 minuten.

 • Lever- en miltscan
  Hiermee kunnen de lever en de milt zichtbaar gemaakt worden. Op de afgesproken tijd krijgt u een injectie in een bloedvat in de arm. Na 15 - 30 minuten worden gedurende 30 - 45 minuten verschillende foto's gemaakt van de buik.Meestal is aanvulling met SPECT of SPECT-CT noodzakelijk (zie onder kopje "SPECT"). Duur: 45 minuten - 1½ uur, inclusief wachttijd.

 • Longperfusiescan
  Hiermee wordt de doorgankelijkheid van de bloedvaten in de longen onderzocht. Meteen na een injectie in een bloedvat in de arm worden 6 foto's gemaakt van de longen uit verschillende richtingen. Dat kan gebeuren terwijl u zit of ligt. Duur : 20 tot 30 minuten.

 • Lymfescan ledematen
  Hier mee wordt de doorgankelijkheid van de lymfevaten in armen of benen onderzocht. Eventuele kousen of zwachtels om armen of benen, kunnen tijdens het onderzoek gewoon blijven zitten, tenzij uw specialist het anders wil. De radioactieve stof wordt met een dun naaldje onderhuids in handen of voeten ingespoten. Vervolgens zijn er twee wijzen van onderzoek:
  Benen: Aansluitend wordt één foto gemaakt van de voeten.Na een wachttijd van ongeveer 2 uur waarin de benen zoveel mogelijk moeten bewegen, worden gedurende 30 minuten verschillende foto's gemaakt. Incidenteel worden 4 uur na injectie ook nog enkele foto's gemaakt. Duur : ruim 2½ uur en incidenteel 4½ uur, inclusief wachttijd.
  Armen: Soms wordt aansluitend één foto gemaakt van de handen. Na een wachttijd van 2 of 4 uur, waarin u de armen zoveel mogelijk moet bewegen, wordt gedurende 30 minuten een serie foto's gemaakt. Duur : 2½ of 4½ uur, inclusief wachttijd.

 • Lymfescan gezicht
  Hiermee wordt de doorgankelijkheid van de lymfevaten in het gezicht onderzocht.Met een dun naaldje wordt een beetje radioactieve stof onderhuids onder de beide ogen ingespoten. Na een wachttijd van 2 uur worden gedurende 45 minuten foto's van het gezicht gemaakt. Duur : 3 uur inclusief wachttijd.

 • Maagontledigingsonderzoek
  Hiermee wordt de verblijftijd van voedsel in de maag onderzocht. U moet nuchter zijn vanaf 24.00 uur de nacht ervoor. Dus niet eten, drinken of roken! Bij dit onderzoek krijgt u een radioactief gemerkte pannenkoek te eten. Daarna wordt gedurende 1 uur een serie foto's gemaakt; 2 en 3 uur na het eten van de pannenkoek worden foto’s van enkele minuten per stuk gemaakt en soms ook nog 4 uur na het eten. De tussentijd kunt u doorbrengen zoals u dat wilt. Duur : 3 of 4 uur, inclusief wachttijd.

 • Meckelscan (bij kinderen)
  Hiermee kan de aanwezigheid van maagslijmvlies in de darm worden opgespoord. Het kind mag in de 4 uur voor het begin van het onderzoek niet eten of drinken. Bij pasgeboren kinderen overlegt u met de behandelend specialist.In het uur voorafgaand aan het onderzoek zal via een infuus ranitidine (Zantac) worden toegediend. De behandelend (kinder)specialist spreekt met u af hoe dit gaat gebeuren en waar. Op de nucleaire geneeskunde komt het kind op een bed onder de camera te liggen en krijgt een injectie in een bloedvat in de arm. Aansluitend worden gedurende 30 minuten foto's gemaakt en nog één nadat het kind heeft geplast. Na 1 tot 1½ uur wordt nog een foto gemaakt. Duur : 2½ uur op de nucleaire geneeskunde.

 • Meckelscan (bij volwassenen)
  Hiermee kan de aanwezigheid van maagslijmvlies in de darm worden opgespoord. U mag 4 uur voor het onderzoek niet eten, drinken of roken.Op de afgesproken tijd wordt in uw arm een infuus aangelegd, waardoor gedurende 20 minuten ranitidine (Zantac) wordt toegediend. Daarna wacht u ruim een half uur. Vervolgens komt u op een bed te liggen met de camera boven uw buik. Direct na een injectie in de arm worden gedurende 30 minuten foto's gemaakt. Nadat u de blaas goed heeft leeg-geplast wordt nog een foto gemaakt die enkele minuten duurt. Duur : ongeveer 2 uur, inclusief de wachttijd.

 • MIBG-scan
  Voorbereiding voor volwassenen:
  Enkele dagen vóór de injectie krijgt u door de apotheek van het Erasmus MC 4 tabletjes toegestuurd. Op de dag vóór de injectie en op de dag van de injectie moet u 2 x daags een tablet innemen. In totaal dus 2 dagen.
  Voorbereiding voor kinderen: medicatie in overleg met de aanvragende (kinder-)arts. Op de eerste dag krijgt u een injectie in een bloedvat in de arm. Op de tweede dag worden er gedurende 1½ - 3 uur foto's gemaakt. In overleg met de arts nucleaire geneeskunde worden op de derde dag eventueel nog één of twee foto's gemaakt.Meestal is aanvulling met SPECT of SPECT-CT noodzakelijk (zie onder kopje "SPECT"). Bij (jonge) kinderen wordt meestal alleen SPECT, maar geen CT gedaan. Duur : eerste dag: 15 minuten, tweede dag: 1½ - 3 uur, derde dag: 15-30 minuten.

 • Miltscan (met gedenatureerde rode bloedcellen)
  Hiermee wordt gezocht naar een locatie waar afbraak van rode bloedcellen plaatsvindt. Op de afgesproken tijd wordt bloed bij u afgenomen dat vervolgens wordt bewerkt. Na 3 tot 4 uur krijgt u het bloed weer ingespoten. 1 tot 2 uur na de injectie w orden gedurende 1 uur foto's gemaakt van buik en rug. Duur: 5 tot 6 uur inclusief wachttijd.

 • Nierscan of renogram
  Hiermee wordt de werking van de nieren onderzocht. Eén uur voor de afgesproken tijd, drinkt u een ½ liter vocht (water, thee, limonade, maar géén melk of melkproducten). Als het nodig is kunt u gaan plassen. Aan het begin van het onderzoek moet de blaas zo leeg mogelijk zijn. Indien u bij het plassen gewoonlijk een catheter gebruikt, dient u er zelf minimaal 2 mee te brengen.Vervolgens komt u op een smal bed te liggen. U krijgt een de injectie in een bloedvat in de arm en direct daarna worden gedurende 20 minuten foto's gemaakt. Indien mogelijk gaat u nogmaals plassen en wordt er nog één foto gemaakt. Soms wordt na ongeveer 1 uur nog een extra foto gemaakt. Duur : 45 minuten. Soms ruim 1½ uur, inclusief wachttijd.

 • Nierscan met lasix
  Eén uur voor de afgesproken tijd drinkt u een ½ liter vocht (water, thee, limonade, maar géén melk of melkproducten). Op de afgesproken tijd krijgt u een injectie met lasix, een plasmiddel. Na 15 minuten krijgt u de injectie en worden foto's gemaakt zoals wordt beschreven bij "nierscan of renogram". Duur : 1 uur, inclusief wachttijd.

 • Nierscan DMSA
  Hiermee worden de nieren afgebeeld. U krijgt een injectie in een bloedvat in de arm. Na 2-3 uur wachttijd worden gedurende 20 - 30 minuten foto's gemaakt van de nieren.Soms is aanvulling met SPECT of SPECT-CT noodzakelijk (zie onder kopje "SPECT"). Duur : tot 4 ½ uur, inclusief wachttijd.

 • Schildklierscan
  Hiermee wordt de schildklierfunctie onderzocht. In overleg met uw specialist moet u eventueel stoppen met de medicijnen voor de schildklier. Hierover ontvangt u ook van onze afdeling bericht. Op de eerste dag krijgt u een beetje water te drinken, waarin een zeer kleine hoeveelheid radioactief jodium is opgelost. De volgende ochtend wordt een foto van de schildklier gemaakt. Daarna wordt u door de arts nucleaire geneeskunde voor een gesprek ontvangen. Duur : eerste dag: 5-10 minuten, tweede dag : 45 minuten tot 1½ uur.

 • Schildwachtklierscan (sentinel-nodescan) bij borsttumor
  Hiermee kunnen de lymfeklieren gelokaliseerd worden die in het afvloedgebied van eentumor of litteken liggen. Rond de tumor of het litteken wordt op 2 tot 4 plaatsen een kleine hoeveelheid van een radioactieve stof ingespoten. Na een wachttijd van 2 tot 2½ uur
  worden enkele foto's van het afvloedgebied gemaakt. In de meeste gevallen worden met een viltstift één of meerdere markeringen op de huid aangebracht. Duur : 2½ tot 3 uur inclusief de wachttijd.

 • Schildwachtklierscan (sentinel-nodescan) bij melanoom of vulva-tumor
  Hiermee kunnen de lymfeklieren gelokaliseerd worden die in het afvloed-gebied van een tumor of litteken liggen. Terwijl u op een smal bed ligt wordt op 2 tot 4 plaatsen rond tumor of litteken een kleine hoeveelheid van een radioactieve stof ingespoten. Aansluitend worden gedurende 20 tot 35 minuten foto’s gemaakt. Na een wachttijd van 1½ tot 2 uur worden nogmaals enkele foto's van het afvloed-gebied gemaakt. In de meeste gevallen worden met een viltstift één of meerdere markeringen op de huid aangebracht. Duur : 2½ tot 3 uur inclusief de wachttijd.

 • SRS-scan (octreotide-scan)
  Op de eerste dag wordt bloed afgenomen en krijgt u een injectie in een bloedvat in de arm. Verder zult u in de meeste gevallen een laxeermiddel meekrijgen dat u volgens de instructie gaat gebruiken. Wanneer u last heeft van diarree moet u dat melden.De tweede dag wordt gedurende 2 - 4 uur een serie foto's gemaakt, inclusief SPECT-CT (zie onder kopje "SPECT"). Deze wordt mogelijk in een andere kamer gemaakt. In overleg met de arts nucleaire geneeskunde wordt soms op de derde dag ook nog een aanvullende foto gemaakt. Daarvoor krijgt u zo nodig weer het laxeermiddel mee.Duur : eerste dag : 10-15 minuten, tweede dag :
  2 - 4 uur, eventueel derde dag : 20 minuten.

 • Speekselklierscan
  Hiermee wordt de werking van de speekselklieren onderzocht. U gaat op een bed liggen waarbij uw hoofd vlak onder de camera ligt. U krijgt een injectie in een bloedvat in de arm en aansluitend wordt gedurende 30 minuten een serie foto's gemaakt. Duur : ruim 30 minuten.

 • Traanwegscan
  Hiermee wordt de doorgankelijkheid van de traanbuizen van beide ogen onderzocht. Terwijl u in een stoel met hoofdsteun vlak voor de camera zit, druppelt de arts nucleaire geneeskunde een waterige vloeistof in de beide ogen. Aansluitend worden gedurende 15 minuten foto's gemaakt. Duur : 30 minuten

Bij enkele onderzoeken wordt vooraf bloed afgenomen. Nadat de benodigde bepalingen hierin voor uzelf verricht zijn, blijkt er vaak bloed over te blijven. Dit bloed kan gebruikt worden voor de wetenschap. Dit gebeurt op anonieme basis, dus uw persoonlijke gegevens worden niet bij de onderzoeker bekend gemaakt. Met deze folder willen wij u hierop wijzen en u vriendelijk vragen ons door te geven wanneer u hier bezwaar tegen heeft. Hieraan zullen wij dan natuurlijk gevolg geven. Dit extra onderzoek geschiedt voor u uiteraard zonder kosten.


Foldernummer: 5867851-03_17


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien