Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Niertransplantatie en donatie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Medisch-wetenschappelijk onderzoek: Lange termijn effecten van nierdonatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek: Lange termijn effecten van nierdonatie


U heeft in het verleden een nier gedoneerd. Om de operatie en het traject hierna zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u mee te werken aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC. U beslist zelf of u wilt meedoen. Leest u deze informatiefolder en de algemene brochure over medisch-wetenschappelijk onderzoek rustig door en bespreek het in eigen kring. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij een van de onderzoekers of een onafhankelijke arts/deskundige.

Inleiding


Nierdonatie bij leven is op dit moment de beste manier om het tekort aan donornieren op te lossen. Hierdoor kan de sterfte van patiënten die lijden aan ernstige nierziekten worden verminderd en de wachtlijst voor transplantatie worden beperkt. Bovendien is het mogelijk te transplanteren voordat dialyse vereist is. Ook wordt het ongemak van nierdialyse voor de patiënt tegengegaan. In de laatste jaren neemt het aantal nieren dat niet afkomstig is van directe familieleden van nierpatiënten toe.

Er bestaat momenteel nog beperkte informatie over de effecten van nierdonatie op de lange termijn voor de donor. De onderzoeken die reeds zijn gedaan laten zien dat nierdonoren geen extra risico lopen op het ontwikkelen van nierziekten, hoge bloeddruk of vroegtijdig overlijden. Deze onderzoeken zijn meestal zo opgezet, dat ze alleen uitspraken kunnen doen over de middellange termijn.Het is bekend dat donoren na de operatie goed herstellen en een goede kwaliteit van leven hebben na de operatie. Ook op dit gebied is echter weer beperkte kennis over de gevolgen op lange termijn.

Doel van het onderzoek


Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de effecten zijn van het doneren van een nier bij leven op de langere termijn voor de donor.

Inhoud en opzet van het onderzoek


Om de lange termijn gevolgen van het doneren van een nier beter te kunnen onderzoeken, willen we u graag nog een keer uitnodigen op onze polikliniek. Indien u deelneemt aan het onderzoek zal er telefonisch een afspraak met u worden gemaakt. We zullen proberen deze afspraak te plannen op een moment dat u het beste uitkomt of in combinatie met uwgebruikelijke afspraak op de polikliniek nefrologie. U krijgt een vragenlijst over uw medische voorgeschiedenis thuis gestuurd. Wij vragen u deze lijst in te vullen en mee te nemen naar de polikliniek.

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek zullen we u vragen wat urine in te leveren, er zal bloed bij u worden afgenomen en een echo van uw nier worden gemaakt. In uw bloed en urine kunnen we de functie van de nier onderzoeken. Verder zal tijdens dit bezoek uw bloeddruk, lengte en gewicht worden gemeten en zal u gevraagd worden om samen met een arts/deskundige een aantal vragenlijsten in te vullen over uw kwaliteit van leven en psychologisch welbevinden. Het gehele bezoek zal alles bij elkaar maximaal een dagdeel duren.


Voor- en nadelen


U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek. Voor de toekomst kan het onderzoek wel waardevolle gegevens opleveren.

Risico ’s


Er zijn weinig of geen risico ’s aan dit onderzoek verbonden.

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?


U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Indien u niet deelneemt aan het onderzoek zullen uw gebruikelijke controles in ons ziekenhuis en elders gewoon doorgaan.

Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet?


De toetsende commissie heeft aangegeven dat er geen verzekering afgesloten hoeft te worden voor de deelnemers aan dit onderzoek, omdat dit onderzoek weinig of geen risico met zich meebrengt.

Vertrouwelijkheid


Tot uw persoon herleidbare onderzoeksgegevens kunnen slechts met uw toestemming door daartoe bevoegde personen worden ingezien. Deze personen zijn medewerkers van hetonderzoeksteam, medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en leden van de Medisch Ethische Toetsin gs Commissie. Inzage kan nodig zijn om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek na te gaan. Als het gaat om onderzoeksgegevens zal altijd rekening gehouden worden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het privacy-reglement van het ziekenhuis.

Persoonsgegevens die tijdens deze studie worden verzameld, zullen worden vervangen door een codenummer. Alleen dat nummer zal gebruikt worden voor studiedocumentatie, in rapporten of publicaties over dit onderzoek. Slechts degene, die de sleutel van de code heeft (de hoofdonderzoeker) weet wie de persoon achter het code -nummer is. De gegevens worden, indien u daar toestemming voor geeft, gedurende 15 jaar na afloop van de studie bewaard. Uw lichaamsmateriaal (bloed- en urinemonsters) zal alleen tijdens dit onderzoek gebruikt worden en niet worden bewaard. Na afloop van het onderzoek zal uw lichaamsmateriaal vernietigd worden. Vanzelfsprekend blijft de vertrouwelijkheid die we hierboven hebben beschreven altijd gelden.


Wordt uw huisarts en/of behandelend specialist geïnformeerd bij deelname?


Als u hiervoor toestemming geeft, zullen uw huisarts en behandelende specialisten op de hoogte worden gebracht van uw deelname aan dit onderzoek.

Kosten en vergoedingen


Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname. Na uw bezoek aan de polikliniek zult u een éénmalige vergoeding van € 50,00 aan VVV-bonnen ontvangen. Deze vergoeding isbedoeld ter compensatie van de gemaakte reiskosten en de ge ïnvesteerde tijd.

Goedkeuring


Voor dit onderzoek is goedkeuring verleend door de Raad van Bestuur na een positief oordeel van de Medisch Ethische Toetsings Commissie Erasmus MC. De voor dit onderzoek geldende internationale richtlijnen zullen nauwkeurig in acht worden genomen.

Vragen


Als u vragen heeft over dit onderzoek, aarzelt u dan niet om deze te stellen. U kunt contact opnemen met een van de onderstaande onderzoekers:

Postadres: kamer Z-838, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam

Mocht u later nog meer informatie willen hebben, dan kunt u eventueel contact opnemen met een transplantatiechirurg (dr. Tran, dr. Terkivatan of dr. Dor) op telefoonnummer 010 703 37 27. Ook kunt u contact opnemen met stafadviseur transplantatie mw. W.C. Zuidema, op telefoonnummer 010 703 01 25 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 -17.00 uur) of per e-mail op w.zuidema@erasmusmc.nl.

Daarnaast kunt u een onafhankelijke arts benaderen die is aangesteld voor dit onderzoek. Wij hebben hiervoor benoemd dr. B.P.L. Wijnhoven, chirurg. Dr. Wijnhoven is niet bij de uitvoering van dit onderzoek betrokken maar wel deskundig op het gebied van de zorgrondom de operatie. Dr. Wijnhoven is bereikbaar op telefoonnummer 010 703 11 96 (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 -17.00 uur).

Klachten


Bent u niet tevreden over het onderzoek of de behandeling, dan kunt u terecht bij deonafhankelijke klachtencommissie van het ziekenhuis. Deze commissie is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 010 703 31 98.

Deelname


Indien u na zorgvuldige overweging besluit deel te nemen aan dit wetenschappelijkonderzoek, dan vragen we u om de antwoordkaart te ondertekenen, de datum in te vullen en retour te zenden door middel van bijgevoegde envelop.

Bijlagen bij deze folder:
- Algemene brochure medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen
- AntwoordkaartAan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

Contact: Mw. drs. S. Janki, arts -onderzoeker, Erasmus MC, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam
Email: s.janki.1@erasmusmc.nlTelefoonnummer: 06 396 354 51


Foldernummer: 0000306-08_13


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien