Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Plastische chirurgie (oncologisch)


Mohs Chirurgie en Reconstructie

Mohs Chirurgie en Reconstructie


Operatieve verwijdering van huidkanker door de dermatoloog met aansluitend een hersteloperatie door de plastisch chirurg.

Huidkanker en Mohs’ chirurgie


U heeft een afspraak op het gezamenlijke spreekuur van de Specialismen dermatologie en plastische chirurgie. In deze folder vindt u informatie over het verwijderen van huidkanker door middel van zogenaamde Mohs’ chirurgie door de dermatoloog en het sluiten van de wond door de plastisch chirurg.

Huidkanker


Kanker is een abnormale groei van cellen op een ongecontroleerde en onvoorspelbare wijze. Het kankerweefsel groeit ten koste van het omliggende gezonde weefsel. Er zijn meerdere vormen van huidkanker. In de huid zijn de meest voorkomende kankertypes (carcinomen) het basaalcel-carcinoom en het plaveiselcel-carcinoom. De dermatoloog zal met u bespreken welk kankertype bij u is aangetroffen. De groei van kankercellen begint in de bovenste laag van de huid. De kwaadaardige plek groeit naar beneden en maakt wortels en uitbreidingen (in de vorm van vingers) onder de huid. Sommige van deze uitlopers zijn zo klein dat je ze alleen met een microscoop kunt zien. De tumor die je op de huid ziet, is soms slechts een klein gedeelte van de totale tumor.

Mohs’chirurgie


Mohs’ chirurgie is vernoemd naar Frederick Mohs die deze techniek heeft ontwikkeld. Voor de vorm van huidkanker die bij u is geconstateerd is Mohs’ chirurgie de beste behandelmethode. Met deze behandeling kan de huidkanker volledig chirurgisch worden verwijderd, zonder onnodig weefsel te verwijderen. Al tijdens de operatie wordt gecontroleerd of alle huidkanker is verwijderd. Is er nog huidkanker in de wondranden aanwezig, dan wordt opnieuw wat weefsel weggesneden. Dit gebeurt totdat bij microscopisch onderzoek geen huidkanker meer aanwezig is. Na de Mohs’ chirurgie zal een herstel (= reconstructie) van de wond plaatsvinden door de plastisch chirurg. Hierover leest u verderop in deze folder meer.

Procedure


Voorbereiding


Medicijnen en bloedverdunners
Als u geneesmiddelen gebruikt, moet u dit al tijdens het eerste bezoek melden aan de plastisch chirurg. Bepaalde medicijnen (zoals aspirine, Ascal, APC, Plavix en dergelijke) mag u een aantal dagen voor de borstreconstructie niet meer slikken.

Roken
Wij raden u aan om minstens zes weken voor de operatie te stoppen met roken. Nicotine vernauwt de bloedvaten waardoor veel vaker problemen bij de wondgenezing optreden, zoals weefselversterf en infecties.

Oproepbrief
Na het bezoek aan het gezamenlijk spreekuur van de dermatoloog en plastisch chirurg krijgt u een oproepbrief thuisgestuurd. In deze brief vindt u informatie over de data waarop beide ingrepen (Mohs’ en reconstructie) zullen plaatsvinden en waar u zich kunt melden.

Voorbereiding anesthesie en bezoek verpleegkundig preoperatief spreekuur
Twee weken voor de operatie wordt een bezoek gepland aan de Polikliniek anesthesie en het Verpleegkundig pre-operatieve spreekuur plastische chirurgie en dermatologie (POS). Datum en tijdstip van deze bezoeken staan in dezelfde oproepbrief vermeld. Op beide spreekuren kunt u met uw vragen terecht. Tijdens het verpleegkundig spreekuur informeert de verpleegkundige u met name over de gang van zaken tijdens uw opname voor de reconstructie op de Kliniek plastische chirurgie en de periode na ontslag.

De dag van de opname op de Polikliniek dermatologie


U wordt vroeg in de ochtend op de Polikliniek dermatologie verwacht. U hoeft niet nuchter te komen, omdat de operatie onder plaatselijke verdoving plaatsvindt.

Over de behandeling


Verloop van de behandeling op de Polikliniek Dermatologie


Desinfecteren en verdoven
Het gebied waar de operatie plaatsvindt, wordt gereinigd met een desinfecterend middel. Daarna wordt het operatiegebied met steriele doeken afgedekt. De dermatoloog tekent het te verwijderen gedeelte met een kleine marge af, waarna dat gebied wordt verdoofd. U voelt hierbij een prik en het inspuiten van de verdovingsvloeistof kan een branderig gevoel geven.

Wegsnijden aangetaste huid
Na deze voorbereidingen wordt de aangetaste huid weggesneden. U blijft voelen dat de dokter bezig is, maar u behoort geen pijn te voelen. Na afloop wordt een verband aangelegd. Dit deel van de procedure duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten..

Wachten na het wegsnijden
Na de operatie wordt u naar de rustruimte gebracht. Tijdens uw rust/wachtperiode wordt het weefselstukje ingevroren en in kleine plakjes gesneden. Deze plakjes worden onder de microscoop bekeken om te zien of er nog tumorcellen in de snijranden aanwezig zijn. Alle randen worden gemerkt met een kleur en er wordt een tekening gemaakt. Zo is precies te zien waar eventueel nog tumorresten zijn achtergebleven. Deze procedure duurt gemiddeld 2 tot 3 uur. Tijdens deze wachttijd heeft u een verband om en wacht u in de rustkamer op de uitslag van het microscopisch onderzoek. U mag iemand meenemen om u de hele dag te vergezellen. Er is koffie en thee beschikbaar. Ook wordt er voor u een lunch verzorgd.
Zodra de uitslag van het microscopisch onderzoek bekend is, krijgt u dat te horen.

Volgende ronde(s)
Als er nog tumorcellen worden gezien, wordt er nog een stukje huid weggesneden. Aansluitend wordt dit weer onderzocht. Deze procedure wordt herhaald totdat de tumor weg is. Gemiddeld is dit na 2 tot 3 ronden, maar soms zijn er meer ronden nodig om de tumor volledig weg te halen. Dankzij deze methode bent u er zeker van dat de kanker geheel verwijderd is en kan zo veel mogelijk normale, gezonde huid behouden blijven. We begrijpen dat dit proces voor u zowel psychisch als lichamelijk belastend kan zijn en proberen u tijdens deze dag zo goed mogelijk te begeleiden.

Na de Mohs’ chirurgie


Afhankelijk van wat in uw oproepbrief is vermeld, gaat u na de Mohs’ chirurgie óf weer naar huis óf u wordt opgenomen op de Kliniek dermatologie. In de meeste gevallen valt de pijn mee. Als u pijn heeft, kunt u 2 tabletten paracetamol (= 1 gram) innemen. Wij adviseren u geen andere pijnstillers te gebruiken omdat deze pijnstillers vaak een bloedverdunnend effect hebben en er een nabloeding zou kunnen optreden.

Opname op de Kliniek plastische chirurgie


Nadat de dermatoloog de Mohs' procedure heeft afgerond, kijkt de plastisch chirurg hoe het defect dat is ontstaan netjes kan worden gesloten. In de meeste gevallen vindt de reconstructie plaats op de dag na de Mohs’ procedure. U wordt hiervoor opgenomen op de Kliniek plastische chirurgie.

Nuchter
De reconstructie vindt plaats op de operatiekamer en wordt in de meeste gevallen onder algehele narcose uitgevoerd. U dient daarom op de dag van de reconstructie nuchter te zijn.

Meten
Op de kliniek worden de gegevens die eerder, tijdens het verpleegkundig preoperatieve spreekuur, zijn genoteerd kort met u doorgenomen en gecontroleerd. Ook worden uw pols, bloeddruk en temperatuur gemeten. Als u thuis medicatie gebruikt, verzoeken wij u deze voor de duur van de opname mee te nemen.

Het is raadzaam om waardevolle sieraden/ voorwerpen thuis te laten.

Premedicatie
Kort voordat de ingreep gepland staat, krijgt u een operatiejasje aan en neemt u plaats in bed. Vaak schrijft de anesthesist nog zogenoemde premedicatie voor: dit zijn vaak pijnstillers en eventueel kalmerende/rustgevende medicatie, die u voor de ingreep mag innemen. U mag geen sieraden of (gebit-)prothesen dragen.

Naar het operatiecomplex
Zodra u bij het operatiecomplex terecht kunt, wordt u met bed en al naar het operatiecomplex gebracht. Op het operatiecomplex moet u soms nog even wachten totdat u aan de beurt bent, voordat u naar de operatiekamer wordt gebracht. In de operatiekamer wordt u van uw bed op de operatietafel getild. Anesthesiemedewerkers brengen een infuus in en er worden hartbewakingselektroden op uw lichaam geplakt. Nadat nog een veiligheidscheck is uitgevoerd, de zogenaamde “Time Out Procedure (TOP)”, brengt de anesthesist u onder algehele narcose. Hierna voert de plastisch chirurg de reconstructie uit.

Terug naar de kliniek
Na de ingreep komt u via de uitslaapkamer, ook wel verkoever genoemd, weer terug op de kliniek. U heeft dan in de meeste gevallen nog verband over de wonden.

Na de behandeling


Naar huis


Om de wonden voor u te kunnen verzorgen, heeft u na ontslag waarschijnlijk thuiszorg nodig. Deze thuiszorg vragen wij voor u aan. Afhankelijk van uw conditie en van het feit of de thuiszorg voor u is geregeld, kunt u de dag na de operatie naar huis.

Nazorg en controles


Na uw ontslag, wordt u thuis dagelijks bezocht door medewerkers van de thuiszorg. Zij verzrogen uw wond volgens een door ons meegeven richtlijn. Bij vragen kunt u, of de wijkverpleegkundige, altijd contact opnemen met

Vervolgingre(e)p(en)


Het komt regelmatig voor dat voor een goed eindresultaat meerdere ingrepen nodig zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een neusreconstructie met een voorhoofdslap. Bij een neusreconstructie vinden de tweede en derde ingreep meestal ook onder algehele narcose plaats tijdens een aparte (dag)opname.

Ondersteunend beeld bij deze folder.

Planning volgende ingrepen
De tweede ingreep wordt drie tot vier weken na de eerste uitgevoerd en de derde ingreep weer ongeveer een maand na de tweede. Soms is het noodzakelijk om nog een vierde ingreep uit te voeren om het resultaat verder te perfectioneren, meestal gebeurt dat zes tot tien maanden later (zie foto’s).

Bijwerkingen en complicaties


Na de behandeling


Ernstige complicaties
Ernstige complicaties waardoor opnieuw een operatie noodzakelijk is of een duidelijk slechter eindresultaat ontstaat, komen niet vaak voor. Zulke complicaties zijn: nabloeding, weefselversterf en een ernstige wondinfectie.

Milde complicaties
Milde complicaties zoals een geringe wondgenezingsstoornis of milde wondinfectie die met goede wondzorg poliklinisch te behandelen zijn, komen wel af en toe voor. Doorgaan met roken rondom de ingreep verhoogt de kans op complicaties aanzienlijk. Andere risicofactoren voor wondgenezingsstoornissen zijn onder andere: bestraling, suikerziekte, en prednisongebruik.

Het resultaat


Mogelijkheden en verwachtingen


Het is meestal mogelijk de reconstructie zo uit te voeren dat het esthetische en functionele resultaat tot tevredenheid is, maar er zal nooit meer dezelfde situatie ontstaan zoals die was voor het verwijderen van de huidtumor. Vaak zijn één of meerdere nacorrecties noodzakelijk om het resultaat verder te perfectioneren.

Vragen


Heeft u vragen over de procedure voor de Moh’s chirurgie, neemt u dan contact op met de Polikliniek dermatologie, telefoonnummer (010) 704 0110. Met overige vragen kunt u contact opnemen met:

Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO)


Het patiëntinformatiecentrum is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt, als patiënt of naaste. Het informatiecentrum bevindt zich aan de Zimmermanweg en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. Telefoon: (010) 704 12 02. Mail: patio@erasmusmc.nl. Voor alle mogelijkheden en activiteiten: www.erasmusmcpatio.nl. Kijkt u ook eens naar het ervaringsverhaal van Joris:Foldernummer: 0000214-10_16

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien