Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Orthopedie en sportgeneeskunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Lichaamsmateriaal en medisch onderzoek

Lichaamsmateriaal en medisch onderzoek


U bezoekt voor onderzoek of behandeling het specialisme orthopedie van het Erasmus MC. Soms moeten we tijdens een onderzoek of behandeling bloed afnemen of een klein stukje van uw lichaamsweefsel wegnemen. Dit noemen we ‘diagnostisch onderzoek’. We doen dat in het belang van uw gezondheid, om te bepalen of u een ziekte heeft. Bij het diagnostisch onderzoek blijft er meestal wat van het materiaal over. Dit ‘restmateriaal’ kunnen we vaak goed gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. We leggen u uit wat dit betekent en wat u daarover zelf te zeggen heeft.

De medische wetenschap


Vrijwel alle kennis over gezondheid en ziekte doen we op door wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek gebeurt op verschillende manieren:

Van een aantal ziekten en aandoeningen zijn niet alle bijzonderheden bekend. Het is dan ook belangrijk dat het medisch wetenschappelijk onderzoek blijft doorgaan. Hiervoor gebruiken medische onderzoekers vaak restmateriaal van patiënten dat zij van de ziekenhuisartsen krijgen. Deze medische onderzoekers zijn meestal wetenschappers die niets met uw behandeling te maken hebben. Soms is uw arts zelf ook onderzoeker.

Voordat het materiaal verstrekt en gebruikt mag worden voor medisch wetenschappelijk onderzoek, moet eerst vaststaan dat het onderzoek aan een groot aantal voorwaarden voldoet. Een daarvan is dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dat gebruik of dat u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.

De voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal


Onderzoekers hebben samen met patiënten- en artsenorganisaties gedragsregels opgesteld waaraan zij zich bij het onderzoek moeten houden.
Uw behandelend arts of het ziekenhuis zal nooit restmateriaal aan een onderzoeker geven als niet aan al deze voorwaarden is voldaan. Voordat de onderzoeker restmateriaal voor onderzoek ontvangt, moet deze verklaren zich te houden aan alle voorwaarden.

Uw zeggenschap over het restmateriaal


Het kan zijn dat u deze folder niet leest omdat u zelf patiënt bent, maar omdat u de patiënt vertegenwoordigt bij gesprekken over de zorg. U bent bijvoorbeeld ouder van een kind of mentor van een verstandelijk gehandicapte. Dan bent u degene die bezwaar kan maken tegen, of wordt gevraagd om toestemming te geven voor gebruik van restmateriaal van deze patiënt bij wetenschappelijk onderzoek.

Een onderzoeker mag overigens alleen gebruikmaken van restmateriaal van mensen die zelf geen bezwaar hebben kunnen maken of toestemming hebben kunnen geven, als dat om wetenschappelijke redenen niet anders kan.

Wat betekent dit voor u?


Wat u ook besluit over het gebruik van uw restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, uw relatie met de behandelend arts en het ziekenhuis blijft precies dezelfde. U krijgt in alle gevallen dezelfde zorg. Niemand neemt het u kwalijk als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek.

Informatie uit het onderzoek van persoonlijk belang


Stel u maak geen bezwaar en uw materiaal wordt gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek. En stel dat de onderzoeker juist aan uw stukje lichaamsmateriaal een kenmerk ontdekt dat voor uw toekomstige gezondheid van direct belang is. Een kenmerk dat dus eerder in het ziekenhuis niet was gevonden. Dit komt wel eens voor. Uw behandelend arts kan u dat vertellen omdat hij over uw code beschikt. Maar hij zal dat alleen doen als u van tevoren heeft aangegeven ermee akkoord te gaan dat u van deze informatie op de hoogte wordt gesteld.

De nieuwe informatie die uit het onderzoek komt kan voor u voordelig of nadelig zijn. Misschien blijkt uit het onderzoek dat u uw leefstijl moet aanpassen om het risico op het krijgen of verergeren van een ziekte te verminderen. Dat is voor de een gemakkelijker dan voor de ander. Het kan om erfelijke eigenschappen gaan, die ook voor kinderen of familie van belang kunnen zijn. Misschien is het informatie die u moet opgeven bij een verzekeringsmaatschappij, waardoor u een hogere premie moet betalen of zelfs geweigerd kunt worden. Daarom krijgt u deze informatie alleen als u dat echt wilt..

Ook als u heeft gezegd dat u geïnformeerd wilt worden, is de kans groot dat u van uw behandelend arts niets hoort over de uitkomsten van het onderzoek. Het onderzoek heeft dan niets opgeleverd wat

Wat moet u doen


Als u geen bezwaar heeft
Dan hoeft u niets te doen. Uw behandelend arts gaat er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoeker geen beschikking heeft over uw persoonsgegevens.

Als u wel bezwaar heeft
Dan vertelt u dit aan uw behandelend arts. Dit wordt geregistreerd, uw restmateriaal wordt vernietigd en niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Als u geen bezwaar heeft én geïnformeerd wilt worden over resultaten uit het onderzoek die voor u direct van belang kunnen zijn
Dan vertelt u dit aan uw behandelend arts of aan iemand anders in het ziekenhuis die daarvoor is aangewezen. Eerst worden dan de mogelijke voor- en nadelen met u besproken. Als u bij uw besluit blijft, wordt dit geregistreerd.

Schriftelijke toestemming
Bij niet-anoniem onderzoek wordt eerst contact met u opgenomen en krijgt u informatie over het onderzoek. Op dat moment kunt u, in alle vrijheid, besluiten of u wel of niet wilt meewerken aan het onderzoek. Voor dit soort onderzoek moet u altijd schriftelijke toestemming geven.

Vragen


Vragen over het wetenschappelijk onderzoek met restmateriaal en wat u daarover zelf te zeggen heeft, kunt u stellen aan uw behandelend arts, of aan prof.dr. G.J.V.M. van Osch van het onderzoekslaboratorium orthopedie.

Klacht
De Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) houdt toezicht op het naleven van de gedragsregels voor wetenschappelijk onderzoekers. Hier kunt u terecht als u een klacht heeft over de manier waarop onderzoekers zijn omgegaan met restmateriaal of uw gegevens. Via www.fmwv.nl kunt u een exemplaar van de gedragsregels opvragen.

Contact


Specialisme orthopedie:
(010) 703 32 46

Prof.dr. G.J.V.M. van Osch, onderzoekslaboratorium orthopedie:
(010) 704 3661 of g.vanosch@erasmusmc.nl

FMWV, Josephine Nefkens Instituut
kamer Be 430, Erasmus MC


Foldernummer: 6101051-01_18


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien