Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Urologie


Kinder Incontinentie Training Sophia (KITS)

Kinder Incontinentie Training Sophia (KITS)


Uw kind heeft klachten als urineverlies, terugkerende blaasontstekingen, bedplassen en soms ook obstipatie of ontlastingverlies. De kinderuroloog heeft uw kind daarom doorverwezen naar het spreekuur KITS (Kinder Incontinentie Training Sophia).

Mogelijke oorzaken van blaasproblemen


Wanneer uw kind last heeft van blaasontstekingen, ongewild urineverlies en/of andere plasproblemen, kan er sprake zijn van:

Het gevolg kan zijn dat uw kind heel vaak of juist heel weinig naar het toilet gaat. Het kan ook zijn dat de bekkenbodem onvoldoende ontspant en uw kind niet goed leeg plast.

Voorbereiding


Vragenlijst en dagboeken
Vult u thuis de ontvangen vragenlijsten in (bijgeleverde in de KITS informatiemap) en het ‘Drink/plas/poepdagboek’, het ‘Poepdagboek’ en het 'Weekdagboek bedplassen'. U vindt deze dagboeken verderop. U kunt de ingevulde lijsten retour sturen per mail of per post naar het secretariaat kinderurologie. Stuurt u het per post, maak dan een kopie van de dagboeken/vragenlijsten voor het geval de post niet aankomt. Wellicht is niet alles van toepassing op de klachten van uw kind, maar wij willen u toch vragen de vragenlijsten en de dagboeken volledig in te vullen. Het is een hele klus, maar het levert veel waardevolle informatie op die van belang is voor de behandeling van uw kind. Vergeet niet de naam van uw kind te vermelden.

Volle blaas
Uw kind moet voor iedere afspraak met een volle blaas op het spreekuur komen. Neemt u voor de zekerheid extra drinken mee. Wanneer uw kind dan toch voortijdig moet plassen, kunt u hem daarna weer zo veel mogelijk laten drinken. Wanneer uw kind zijn plas niet meer kan ophouden, meldt u dit dan even bij de balie. Eventueel krijgt uw kind dan eerder een uroflowmetrie (zie verderop).

Wat vertelt u uw kind?
Het is belangrijk dat u uw kind zo goed mogelijk vertelt wat er gaat gebeuren. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert. Uw kind kan zich zo voorbereiden op wat hem te wachten staat. U kunt uw kind vertellen dat:

Over het spreekuur


Met wie heeft u te maken?


Voor het spreekuur KITS werken de verpleegkundig consulent continentiezorg kinderurologie, de urotherapeut en de kinderuroloog samen. Tijdens het spreekuur maakt u kennis met de verpleegkundig consulent en/of de urotherapeut. Zij kunnen als het nodig is direct de kinderuroloog raadplegen. Aan het eind van de tweede afspraak wordt de situatie van uw kind besproken in het teamoverleg met de kinderuroloog en volgt er een advies. Tijdens de volgende afspraken is er zo nodig overleg met de uroloog.

Verpleegkundig consulent continentiezorg kinderurologie en urotherapeut
De verpleegkundig consulent continentiezorg-kinderurologie of urotherapeut komt u en uw kind ophalen uit de wachtkamer. Tijdens een gesprek stelt de consulent of urotherapeut een aantal vragen en bespreekt de klacht en hulpvraag van uw kind aan de hand van de vragenlijsten en dagboeken. Uw kind krijgt tijdens elke afspraak een uroflowmetrie. Uw kind krijgt een echografie om de blaas te kunnen beoordelen (zie onder 'onderzoeken').

De consulent/urotherapeut geeft informatie en advies over onder andere het plassen, de ontlasting (poepen), drinken, voeding, regelmaat in het dagelijkse leven en de verantwoordelijkheid van uw kind hierbij. En kijkt naar de spanning van de bekkenbodemspieren. Uw kind krijgt opdrachten mee naar huis. Zo nodig volgt een droogbedtraining of krijgt u informatie over incontinentie opvangmateriaal.

Kinderuroloog
De kinderuroloog is gespecialiseerd in het behandelen van aangeboren of verworven afwijkingen aan de nieren, urinewegen en geslachtsorganen. Met een echografie kunnen we eventuele afwijkingen vaststellen of uitsluiten. Soms is uitgebreider onderzoek nodig of een kijkoperatie. Over het algemeen behandelt de uroloog uw kind met medicijnen.

Onderzoeken


Echografie
Met een echografie kunnen we de blaasvulling en de vulling van de darm meten. Uw kind ligt met een volle blaas op een onderzoekstafel en krijgt ‘koude’ gel op de onderbuik. De echokop (transducer waaruit geluidsgolven komen) glijdt over de buik van uw kind. Van de echobeelden op de monitor worden foto's gemaakt. Na het onderzoek halen we de gel weg en kan uw kind zich weer aankleden en naar de uroflowmeter gaan. Een echografie is niet pijnlijk of schadelijk.

Uroflowmetrie
Voor dit onderzoek plast uw kind op een toilet dat is aangesloten op een computer. Hiermee kunnen we meten hoe, hoe hard, hoeveel en hoe lang uw kind plast. Zodra uw kind moet plassen worden plakelektrodes aangebracht op de huid van de bekkenbodem en een heup. Met de elektrodes kunnen we beoordelen of uw kind voldoende ontspannen plast. De opgevangen urine wordt onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van een bacterie. Na de uroflowmetrie krijgt uw kind een echo om te zien of er eventueel urine is achtergebleven in de blaas.

Na het spreekuur


De uitslag


Na afloop van het tweede spreekuur vindt een overleg plaats tussen de behandelaars onderling en volgt een behandeladvies. Wij informeren u hierover telefonisch oftijdens de volgende afspraak. Wilt u hiervoor uw telefoonnummer achterlaten bij het spreekuur.

Vervolgafspraken


In overleg met u plannen wij de vervolgafspraken in.

Het invullen van de dagboeken


Hieronder vindt u de dagboeken. Vult u ze volledig in. Ook als u denkt dat de vragen niet van toepassing zijn op de klachten van uw kind.

Poepdagboek


U start spoedig na het bezoek met het invullen van het ‘Poepdagboek’, ook als u denkt dat uw kind hier geen problemen mee heeft. Om een goed beeld te krijgen van het poeppatroon, is het belangrijk dit minimaal 12 dagen aaneengesloten bij te houden. U vult in wanneer en hoeveel uw kind gepoept heeft en hoe de ontlasting eruit ziet (zie afbeelding poepvormen). U noteert ook het gebruik van medicatie, aandrang, verlies van ontlasting en pijn.

Vergeet niet bovenaan naam, geboortedatum, datum en eventuele medicatie van uw kind in te vullen.


Drink/plas/poepdagboek


Met dit dagboek houdt u in een weekend bij hoe vaak en hoeveel uw kind drinkt, plast en poept zowel overdag als ‘s nachts. Het geeft een indruk over de blaasinhoud, hoe uw kind omgaat met aandrang en of uw kind natte en/of vieze broeken heeft. U volgt het drinken, plassen en poepen van uw kind 2 dagen in een weekend en de derde dag op school. Op deze derde dag is het voldoende om een kruisje te plaatsen bij het tijdstip waarop uw kind gedronken, geplast of gepoept heeft. Het meten van de hoeveelheden hoeft dan niet. Als het nodig is, vraagt u de leerkracht uw kind hierbij te helpen.

Vergeet niet bovenaan naam, geboortedatum, datum en eventuele medicatie van uw kind in te vullen.


Weekdagboek bedplassen


Wanneer uw kind in bed plast, vragen wij u ook om het ‘Weekdagboek bedplassen’ in te vullen. Bedplassen is lastig en kan een nadelige invloed hebben op het zelfvertrouwen. Een kind dat in bed plast kan het moeilijk hebben. Leuke logeerpartijen worden soms ontlopen en dat is jammer. Met een droogbedtraining proberen we kinderen van ongeveer 8 jaar en ouder (die zelf gemotiveerd zijn om aan dit probleem te werken) zo goed mogelijk te helpen. Voordat we kunnen beginnen met de training, bekijken we eerst de situatie overdag. Het invullen van het dagboek is een hele klus, maar als u het zorgvuldig invult levert het veel waardevolle informatie op die van belang is voor de manier van trainen. Een droogbedtraining is poliklinisch, uw kind wordt dus niet in het ziekenhuis opgenomen. Tijdens de training krijgt uw kind thuisopdrachten mee. Het is de bedoeling dat hij deze zo veel mogelijk zelf uitvoert.

Heeft u nog vragen?


Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt uw vragen ook stellen tijdens het spreekuur.

Contact


Afspraak onverwachts verzetten? Belt u dan zo snel mogelijk naar (bij voorkeur 7 dagen van tevoren):

Poepdagboek


Naam: ........................................................................ Datum: ..................................................
Geboortedatum: .....................................Medicatie: .................................................................


datumtijdstippoep op toilet
V / W / N
poepvorm
1 t/m 7
poepverlies
V / W / R
aandrang
1, 2, 3
pijn
ja/nee
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8
dag 9
dag 10
dag 11
dag 12


Overzicht poepvormen


Poepvormen
Aangepaste Bristol Stool Form Scale

Drink-, plas-, poepdagboek


Naam: ........................................................................ Datum: ..................................................
Geboortedatum: .....................................Medicatie: .................................................................

tijddrinken mlplassen mlnataandrangpoeppoep-
verlies
pijn ja/nee
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00gewicht luier
...................

7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

Naam: ........................................................................ Datum: ..................................................
Geboortedatum: .....................................Medicatie: .................................................................

tijddrinken mlplassen mlnataandrangpoeppoep-
verlies
pijn ja/nee
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00gewicht luier
...................

7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00


Naam: ........................................................................ Datum: ..................................................
Geboortedatum: .....................................Medicatie: .................................................................


tijddrinken mlplassen mlnataandrangpoeppoep-
verlies
pijn ja/nee
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00gewicht luier
...................

7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

Weekdagboek bedplassen


Naam: ........................................................................ Datum: ..................................................
Gewicht droge luier: .....................................

madiwodovrzazo
avond
bedtijd
medicatie
gewicht luier
wakker wc tijdstip
nachtplas ml
ochtend
gewicht luier
plas ml
nat bed ja/nee
medicatie
opstaan tijdFoldernummer: 6142609-02_19


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien