Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Keel-, neus- en oorheelkunde


Inwendige en uitwendige neusoperatie (septorhinoplastiek)

Inwendige en uitwendige neusoperatie (septorhinoplastiek)


Bij een septorhinoplastiek opereren we de neus inwendig en uitwendig. Inwendig zetten we het neustussenschot recht en uitwendig corrigeren we de vorm van uw neus. Met deze informatie kunt u zich voorbereiden op de operatie.

Over de operatie


De operatie kan op twee manieren worden gedaan: open of gesloten.

Open septorhinoplastiek
We maken sneetjes in de huid tussen beide neusgaten en aan de binnenzijde van de neusvleugels. De huid en spieren worden losgemaakt en opgeschoven om de nodige correcties uit te voeren aan het bot en het kraakbeen van de neus. Er ontstaat een onopvallend litteken dat na 3 maanden vaak niet meer zichtbaar is.

Gesloten septorhinoplastiek
Bij de gesloten methode liggen de sneetjes alleen aan de binnenkant van uw neus. De keuze voor een open of gesloten techniek is afhankelijk van de correcties die nodig zijn.

De behandelend arts beoordeelt welke techniek voor u het beste is.

Wat we gaan doen


Neustussenschot rechtzetten
Een neustussenschot bestaat deels uit kraakbeen en deels uit bot. Door het aanpassen of deels verwijderen van bot en kraakbeen maken we het neustussenschot recht.

Correctie uitwendige neus

Er zijn veel methoden en technieken om de vorm van de neus te corrigeren. Uw behandelend arts bespreekt met u welke techniek het beste bij u past. Belangrijk om te weten is dat we soms gebruikmaken van grafts en osteotomieën.

Grafts
Soms moeten we kraakbeen (grafts) toevoegen aan de neus om de vorm en stevigheid te verbeteren. Grafts halen we het liefst uit de neus. We kunnen grafts bijvoorbeeld ook uit het kraakbeen van de oorschelp, de ribben of het bekkenbot halen. Soms gebruiken we speciaal bewerkt donorkraakbeen.

Osteotomieën
Voor de correctie van de benige neusrug kunnen we het bot (opnieuw) breken, of gebruikmaken van een rasp. Dat noemen we osteotomieën. In het eerste geval kunnen blauwe plekken ontstaan naast de neus en/of onder de ogen. Deze verdwijnen snel weer.

Wat is het doel?


Het doel van de operatie is vaak tweeledig: verbetering van de ademweg door het neustussenschot recht te maken en correctie van de vorm van uw neus. De vorm is dan beter in verhouding met de rest van uw gezicht. Correctie is bijvoorbeeld mogelijk bij:Het maakt niet uit of de vormafwijkingen aangeboren zijn of het gevolg van een ongeval. Ook vormverbetering kan bijdragen aan een betere ademweg.

Verloop van de operatie


De operatie vindt altijd plaats onder verdoving. De anesthesioloog begeleidt u hierbij. De operatie duurt 2 - 3 uur.

Melden

In de opnamebrief staat het tijdstip waarop we u verwachten en de locatie. U wordt verwacht op de chirurgische dagbehandeling of op onze klinische verpleegafdeling.

Naar de operatiekamer
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling. Hier wacht u tot de operatiekamer en het personeel klaar zijn voor uw komst. Dit kan soms even duren. Op de operatiekamer maakt u kennis met het team. Ook wordt een checklijst met u doorgenomen om de operatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Het Erasmus MC is een opleidingsziekenhuis, daarom zijn er soms relatief veel personen in de operatiekamer.

Na de operatie


Uitslaapkamer

Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Wanneer u voldoende bent hersteld, brengt de verpleegkundige u terug naar de verpleegafdeling of naar de chirurgische dagbehandeling.

Neustampons
Om het slijmvlies en het gecorrigeerde neustussenschot op hun (nieuwe) plek te houden, zijn neustampons nodig. Deze worden na 4 dagen op de polikliniek verwijderd. Tot die tijd kunt u niet door uw neus ademen en kunt u last hebben van een droge mond en keel. Zorg dat u voldoende drinkt en zet 's nachts een glas water op uw nachtkastje. De tampons blokkeren in de neus de traan-afvoergangen, hierdoor kunnen traanogen ontstaan. Dit is tijdelijk en u hoeft u hierover geen zorgen te maken.

Bloedneus en niezen
De dagen na de operatie lekt er bloederig vocht door het pleisterverband. Dit is normaal, u hoeft zich niet ongerust te maken. Neem contact op met de polikliniek keel- neus- en oorheelkunde als er helder rood bloed in de keel of uit de neus loopt.
U kunt last hebben van niezen of niesbuien door de tampons in uw neus. Deze prikkelen het neusslijmvlies. U kunt het beste met open mond niezen. Eventueel kan de behandelend arts medicijnen voorschrijven om het niezen tegen te gaan.Pijn en koorts
Een septorhinoplastiek veroorzaakt weinig pijn. Bij gebruik van grafts, kan dit anders zijn, dan krijgt u zo nodig (aanvullende) pijnstillers voorgeschreven.
Een lichte temperatuurverhoging na een operatie is niet vreemd. Als u koorts hebt in combinatie met pijn aan de neus of algehele malaise, neemt u direct contact op met polikliniek keel- neus- en oorheelkunde.

Zwelling
Door ophoping van vocht kan de neus een beetje zwellen. Dat is de tweede dag na de operatie vaak het ergste. Binnen 2 weken is het grootste deel meestal weg. U kunt overmatige zwelling voorkomen door niet plat te gaan liggen en niet te tillen en te persen. Het laatste restje van de zwelling verdwijnt na een paar maanden. Pas dan zijn de littekens aan de binnenkant van de neus helemaal gevormd en kan de arts iets zeggen over de eindsituatie.

Stijve neuspunt
Uw neuspunt kan in het begin stijf en weinig flexibel aanvoelen. Dit is normaal, u hoeft zich niet ongerust te maken.

Spalk
Na een osteotomie krijgt u een neusspalk. Draag de spalk nog zeker een week na het verwijderen van de neustampons, in ieder geval ’s nachts. De losgemaakte botstukken groeien dan in de goede stand weer aan elkaar.

Hervatten werk en sport
7 tot 10 dagen na de operatie kunt u weer aan het werk. Contactsporten raden we u af, maar met andere sporten kunt u na 6 weken langzaam weer beginnen.

Bril dragen
Wij adviseren u om na een correctie van de neusrug de eerste 6 weken na de operatie geen bril op de neus te laten steunen.

Controleafspraak op de polikliniek


Tijdens u w bezoek aan de polikliniek (na enkele dagen) verwijderen we de pleisters en tampons. Vaak verwijderen we dan ook de hechtingen. Gedurende de 6 weken hierna spoelt u 3 tot 4 keer per dag uw neus met zout water. Neem daarvoor 1 afgestreken theelepel zout op 1 glas lauw water. Hoe u dat doet, staat in de folder Neus spoelen met zout water. Tijdens deze periode mag u uw neus niet snuiten, maar wel ophalen.

Nog vragen?
Als u na de operatie vragen heeft, neem dan gerust contact op met de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde. Wij helpen u graag.

Bijwerkingen en complicaties


Hoe goed een operatie ook is uitgevoerd, er kunnen altijd complicaties ontstaan. Denk aan bloedingen, een infectie of een gestoorde wondgenezing. De kans dat complicaties optreden, is heel klein, maar die kans wordt groter wanneer u zich niet houdt aan de voorschriften van uw behandelend arts. Ook wanneer u bloedverdunnende medicijnen blijft gebruiken (zoals aspirine, Ascal, S introm of Marcoumar), is de kans op complicaties groter.Een gestoorde wondgenezing kan het gevolg zijn van een bloeding of infectie, maar kan ook samengaan met andere ziekten. De kans neemt toe bij patiënten met suikerziekte, hart-en-vaatziekten en bij rokers. We raden aan om voor en na de operatie niet te roken (ook geen nicotinevervangers).

Een gestoorde wondgenezing kan leiden tot:

Wanneer contact opnemen?


Als u pijn heeft in de neus in combinatie met koorts, neemt u contact op met de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde.

Het resultaat


Het uitvoeren van een septorhinoplastiek is geen exacte wetenschap, we kunnen dan ook geen garanties geven op het resultaat. Ook na een perfect uitgevoerde operatie, is het resultaat vrijwel nooit exact symmetrisch en is de contour niet altijd totaal glad. Natuurlijk streven we naar een zo goed mogelijk resultaat. Ongeveer 80% van de patiënten is tevreden na de operatie. In een enkel geval is een kleine, correctieve vervolgoperatie nodig.

Een persoonlijk eindresultaat voorspellen is lastig omdat dit van veel factoren afhankelijk is. Denk aan de kwaliteit van uw wondgenezing, uw eigen verwachtingspatroon, de dikte van uw huid, eerdere neusoperaties en de vaardigheden van uw chirurg. Zeker als u eerder aan uw neus bent geopereerd, is het eindresultaat minder voorspelbaar. Pas na een jaar spreken we over een rustige situatie en kan de arts een uitspraak doen over de blijvende vorm en functie van uw neus.

Contact


Polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde: (010) 704 01 20.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 16.30 uur.
Vragenlijst septorhinoplastiek (checklijst informed consent)


Lees de informatie zorgvuldig. Als u het eens bent met de informatie, zet u een kruisje in het hokje. Neem dit formulier mee bij uw laatste bezoek aan de polikliniek voor de operatie of op de dag van opname.


Naam:


Geboortedatum:


Handtekening:


Datum/plaats:
Dit document is onderdeel van/afkomstig uit de informatie 'Inwendige en uitwendige neusoperatie (septorhinoplastiek)'Foldernummer: 6183892-06_16


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien