Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Pijngeneeskunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Intercostaalblokkade

Intercostaalblokkade


De anesthesioloog heeft met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden met een blokkade van een of meerdere intercostaal zenuwen. Dit kan zowel met een tijdelijk werkende lokale verdoving om de diagnose vast te stellen of met meer definitieve methode. In deze folder willen wij u informeren over deze behandeling.

Doel van de behandeling


Onder elke rib loopt een zenuw mee die het gevoel verzorgd in het gebied net over deze rib. Indien het vermoeden bestaat dat met het blokkeren van een of meerdere van deze zenuwen uw pijnklachten kunnen verminderen is een intercostaalblokkade te overwegen. Indien een proefblokkade tijdelijk de pijn heeft kunnen verminderen, kan een meer definitieve blokkade verricht worden. Bijvoorbeeld met hitte kan een zenuw wat minder gevoelig gemaakt worden. Bij sommige patiënten kan ook met etsende vloeistoffen de zenuw in zijn geheel uitgeschakeld worden. In dat geval treedt een doof gevoel op voorbij het punt van injectie.

Afspraak voor behandeling


Het secretariaat van het Centrum voor Pijngeneeskunde zal met u een datum en tijdstip afspreken wanneer de behandeling plaats kan vinden. Als blijkt, dat u voor de gemaakte afspraak verhinderd bent, verzoeken wij u om zo vroeg mogelijk telefonisch contact op te nemen.

Voorbereiding voor de behandeling


Het is van belang dat u “nuchter” bent op het moment van de ingreep. Nuchter zijn houdt in dat u met een lege maag bij ons komt.
In het algemeen geldt:

Op de dag van opname neemt u uw medicijnen die u normaal gebruikt in met een klein slokje water. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. De behandelend arts heeft het volgende met u besproken:

NSAID / Ascal / Acetylsalicylzuur / Plavix / Acenocoumarol / Marcoumar

_____ dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen

De dag na de behandeling kunt u weer met de bloedverdunners beginnen, tenzij uw arts anders voorschrijft. Eventueel zal de behandelend arts voor u een aanvullend laboratorium onderzoek aanvragen op de dag van behandeling. De uitslag is dan bepalend voor het wel of niet doorgaan van de behandeling.

Zwangerschap


Wanneer u zwanger bent raden wij u aan om contact op te nemen met het Centrum voor Pijngeneeskunde. U hoort dan of de behandeling wel of niet door kan gaan.

Allergie


Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, pleisters, röntgencontrast en/of huidontsmettingsmiddelen zoals jodium? Waarschuw ons dan.

Behandeling


De behandeling vindt plaats tijdens een dagopname. U meldt zich op de dag van de behandeling op de afgesproken tijd bij deze afdeling waar u eerst wordt opgenomen. Uw begeleider mag vanwege de privacy van andere patiënten niet mee naar de operatiekamer of de uitslaapkamer. Na een intake gesprek wordt u verzocht een operatiehemd aan te trekken en uw sieraden, piercings en make-up af te doen. Soms is het nodig, dat u ook uw gebitsprothese voor de behandeling moet verwijderen. U wordt op een bed naar de behandelruimte gebracht. Er zal een infuus geplaatst worden voor het toedienen van antibiotica.

Op de behandelkamer is naast uw behandelend arts een team aanwezig met ieder een eigen taak tijdens de procedure. Het kan voorkomen dat er ten behoeve van het onderwijs meerdere personen op de kamer staan om mee te kijken. De verpleegkundige zal u helpen de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. Daarna zal de behandelend arts met behulp van röntgendoorlichting nauwkeurig de plaats bepalen voor de behandeling, de huid verdoven en de naalden plaatsen. Meestal wordt onder doorlichting de naald geplaatst op de rib, waarna de naald naar beneden wordt afgegleden en de rib net passeert (zie afbeelding).

intercostaalblokkade

Na de behandeling


Na de behandeling verblijft u enige tijd op de uitslaapkamer. Als alles in orde is gaat u terug naar de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling krijgt u na verloop van tijd wat te drinken en eten aangeboden. Als u voldoende hersteld bent mag u naar huis. Het is niet toegestaan om zonder begeleiding naar huis te gaan. U moet er dus voor zorgen dat iemand u naar uw huis kan begeleiden. Als u met de auto komt, mag u niet zelf de auto terug naar huis besturen.

Ontslag


Uw behandelend arts zal met u afspreken wanneer u voor de controle terugkomt. Bij ontslag krijgt u een brief mee voor de huisarts. Houdt deze brief de eerste dag bij u. Mocht u een dienstdoende arts moeten raadplegen, dan staat in deze brief het type behandeling vermeld dat u heeft ondergaan. Wij vragen u deze brief de volgende dag mee te nemen naar de huisarts.

Resultaat


Bij een tijdelijke blokkade zal het effect binnen een paar uur moeten optreden, maar vervolgens na een paar uur extra ook weer uitwerken. Bij een definitieve blokkade kan het effect soms dagen tot weken op zich laten wachten.

Complicaties


Uw behandelend arts zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een geringe kans op complicaties:

Vragen


Als u nog vragen heeft dan kunt u terecht bij de behandelend arts of de verpleegkundige van het Centrum voor Pijngeneeskunde. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 12.00 en van 13.00 tot 16:00 uur op telefoonnummer (010) 704 01 40.
Foldernummer: 0000090-03_11


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien