Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Dermatologie (oncologisch)


Huidkanker behandeling, Mohs' Micrografische chirurgie

Huidkanker behandeling, Mohs' Micrografische chirurgie


Met de behandeling volgens Mohs’ micrografische chirurgie is het mogelijk de huidkanker volledig te verwijderen zonder onnodig weefsel op te offeren. Dit kan door tijdens de ingreep direct te beoordelen of de snijranden vrij zijn van tumor. Als dat niet het geval is, wordt alleen daar waar nog microscopisch tumor aanwezig is meer weefsel weggesneden.

Voorbereiding


Niet nuchter
De operatie wordt uitgevoerd onder lokale verdoving. U hoeft dus niet nuchter te komen.

Niet scheren
Zit de de te behandelen plek in een behaard gebied, scheert u zich dan niet voor de ingreep.

Bloedverdunners
Wanneer u bloedverdunners gebruikt, kunt u deze blijven gebruiken, tenzij uw arts anders heeft aangegeven.

Vervoer
Wij raden u aan iemand mee te nemen, u mag niet zelf naar huis rijden. Als u een verband op of rond uw ogen heeft, is het raadzaam om de eerste week geen voertuig te besturen.

Kleding
Draag gemakkelijk zittende kleding die niet over uw hoofd uitgedaan moet worden. Draag geen sieraden of make-up op de dag van de behandeling.

Vakantie
Heeft u vakantie gepland in de weken na de ingreep, bespreek dit dan met de arts.

Over de behandeling


Wat is Moh’s micrografische chirurgie?


Begin jaren veertig ontwikkelde Frederick Mohs, professor in de heelkunde aan de universiteit van Wisconsin (Verenigde Staten), een manier om huidkanker te behandelen. In de loop der jaren is de door Mohs ontwikkelde techniek verder verfijnd. De officiële naam is nu Mohs’ micrografische chirurgie. Met deze behandeling kan de huidkanker volledig worden verwijderd zonder onnodig weefsel op te offeren. Dit is mogelijk door tijdens de ingreep direct de snijranden te beoordelen om te bepalen of ze vrij zijn van tumor. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt alleen daar waar nog microscopisch tumor aanwezig is meer weefsel weggesneden.

Verloop van de behandeling


Na de operatie is er een pauze waarin we wachten op de uitslag van het microscopisch onderzoek. Als de uitslag bekend is, wordt de wond gesloten, of er wordt nog een stukje huid weggesneden. Gemiddeld vindt de operatie plaats in twee tot drie ronden. Houdt u er dus rekening mee dat de ingreep de hele dag kan duren.

Desinfecteren en verdoven
Het gebied waar de operatie plaatsvindt, wordt gereinigd met een desinfecterend middel. Daarna wordt het operatiegebied met steriele doeken afgedekt. De arts tekent het te opereren gebied met een kleine marge af, waarna dat wordt verdoofd. U voelt hierbij een aantal prikken. Het inspuiten van de verdovingsvloeistof geeft even een brandend gevoel.

Wegsnijden aangetaste huid
Na deze voorbereidingen wordt de aangetaste huid weggesneden. U voelt wel dat de dokter bezig is, maar u voelt geen pijn. Na afloop wordt een verband aangelegd. Het wegsnijden van de aangetaste huid duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten. Hierna wordt de wond verbonden.

Na het wegsnijden
Na het wegsnijden wordt het weefselstukje ingevroren en in kleine plakjes gesneden. Deze plakjes worden onder de microscoop bekeken om te zien of er nog tumorcellen in de snijranden aanwezig zijn. Alle randen worden gemerkt met een kleur en er wordt een tekening gemaakt. Zo is precies te zien waar er eventueel nog tumorresten zijn achtergebleven. De wachttijd tot de eerste uitslag is ongeveer drie uur.

Pauze
Tijdens de pauze wacht u in de rustkamer op de uitslag van het microscopisch onderzoek. U mag één persoon meenemen om u de hele dag te vergezellen. U wordt verzocht de afdeling NIET te verlaten. Er is koffie en thee beschikbaar in de rustkamer. Alleen voor u als patiënt is er ook een lunch.

Zodra de uitslag van het microscopisch onderzoek bekend is, krijgt u dat te horen.

Volgende ronde(s)
Als er nog tumorcellen zijn gezien, wordt nog een stukje huid weggesneden. Aansluitend wordt dit weer onderzocht. Deze procedure wordt herhaald totdat de tumor weg is. Gemiddeld is dit na 2 tot 3 ronden, maar soms zijn er meer ronden nodig om de tumor volledig weg te halen. Afhankelijk van de plaats en grootte van de wond kan worden besloten het ontstane defect open te laten en later te sluiten of direct te sluiten. Als de wondranden niet direct tegen elkaar gehecht kunnen worden, wordt er huid uit de omgeving in de wond geschoven of wordt een huidtransplantaat gebruikt. Voor alle vormen van reconstructie is er in het Erasmus MC veel expertise opgebouwd. Voor de reconstructie is het soms nodig om extra plaatselijke verdoving te geven. Na het hechten van de wond wordt een drukverband aangebracht. Het sluiten van de wond duurt tussen de 45 en 90 minuten.

Na de behandeling


Nazorg en controles


Omdat bij u huidkanker geconstateerd is, zal er de eerste jaren controle van de huid nodig zijn. Hoe lang en hoe vaak dit nodig is hangt af van het type huidkanker dat u heeft. De eerste controle zal na 3 maanden plaatsvinden. Het litteken wordt hierbij goed in de gaten gehouden en de huid wordt nagekeken.

Naar huis


Na de operatie kunt u weer naar huis.

Pijnmedicatie
In de meeste gevallen valt de pijn mee. Als u pijn heeft, kunt u bijvoorbeeld paracetamol innemen. Wij adviseren u in principe geen andere pijnstillers (zoals aspirine) te gebruiken omdat deze pijnstillers vaak een bloedverdunnend effect hebben en er een nabloeding zou kunnen optreden.

Na de sluiting van de wond


De eerste dagen nadat de wond is gesloten, verschijnt er een rode of blauwe kleur rond het operatiegebied. Er kan een zwelling optreden, met name rond de ogen. Dit is een soort blauwe plek en is geen reden tot ongerustheid. Na de operatie komt u 1 of 2 keer terug op het verpleegkundig spreekuur voor wondcontrole en het verwijderen van de hechtingen. Tot het verband eraf gaat en de hechtingen worden verwijderd, mag de wond niet nat worden. Wij adviseren u ook om zoveel mogelijk rust te houden en niet te bukken of zwaar te tillen. Het stoppen met roken bevordert de genezing van de wond.

Bijwerkingen en complicaties


Na de behandeling thuis


De kans op een nabloeding is het grootst in de eerste 24 uur na de operatie. Als er een nabloeding optreedt, drukt u met een schone theedoek 15 minuten stevig tegen de wond. Als de bloeding niet stopt, kunt u contact opnemen met de Polikliniek dermatologie, telefoonnummer (010) 704 01 10. De Polikliniek is bereikbaar van 08:00 uur tot 16:30 uur. Buiten deze tijden belt u met de Spoedeisende Hulp van het Erasmus MC, (010) 704 01 45 en vraagt u naar de dienstdoende arts van Dermatologie.

Operatierisico’s


Geen enkele operatie is zonder risico's. Denkt u daarbij aan een nabloeding, een wondinfectie en het doorsnijden van een (huid)zenuw. Deze risico’s zijn gelukkig zeer zeldzaam en de operateur zal er alles aan doen om deze risico’s te vermijden.

Contact


Polikliniek dermatologie (010) 704 01 10 (van 08.00 uur tot 16.30 uur).
Bij een spoedgeval buiten kantoortijden belt u naar de spoedeisende hulp (010) 704 01 45. Vraagt u naar de dienstdoende arts van dermatologie.

Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO)


Het patiëntinformatiecentrum is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt, als patiënt of naaste. Het informatiecentrum bevindt zich aan de Zimmermanweg en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. Telefoon: (010) 704 12 02. Mail: patio@erasmusmc.nl. Voor alle mogelijkheden en activiteiten: www.erasmusmcpatio.nl. Kijkt u ook eens naar het ervaringsverhaal van Joris:
Foldernummer: 6179063-11_18

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien