Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Chirurgische oncologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Hipec operatie

Hipec operatie


HIPEC (Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie) is een combinatie van chirurgie en chemotherapie voor patiënten met dikke-darmkanker met uitsluitend uitzaaiingen naar het buikvlies.

Voorbereiding


Gesprek met de anesthesioloog
De operatie vindt plaats onder anesthesie (narcose). U heeft daarom een gesprek met de anesthesioloog op de polikliniek anesthesiologie. De anesthesioloog bespreekt met u:
U gaat na het polikliniekbezoek weer naar huis en komt later terug voor de opname. U wordt de dag voor de operatie opgenomen.

Voorbereidingen tijdens de opname

Over de operatie


Wat we gaan doen


Tijdens de operatie verwijdert de chirurg zichtbare tumoren en aangetaste delen van het buikvlies. Daarna spoelt hij de buikholte met verwarmde chemotherapie. Hiermee worden achtergebleven uitzaaiingen aangepakt.

Wat is het doel?
Door de buikholte te spoelen met chemotherapie komt het direct in contact met de tumorcellen. Het effect wordt nog vergroot door de chemotherapie te verwarmen. Doordat het lokaal wordt toegediend komt er nauwelijks chemotherapie in de bloedbaan en blijven andere organen gespaard. Ook treden er minder bijwerkingen op.

Wanneer is deze operatie zinvol?

De HIPEC operatie is alleen zinvol als u geen uitzaaiingen ergens anders in het lichaam heeft en de uitzaaiingen in de buik niet te uitgebreid zijn. Om zo goed mogelijk in te schatten of een HIPEC operatie bij u zinvol is, krijgt u vooraf verschillende onderzoeken. De chirurg bespreekt de uitslagen met u.

Wij kunnen niet altijd van tevoren bepalen of al het tumorweefsel verwijderd kan worden. Als tijdens de operatie blijkt dat de tumor zich naar teveel plaatsen in de buik heeft verspreid of dat het onmogelijk is om de tumor goed te verwijderen, moeten wij soms toch afzien van de ingreep. Het is gebleken dat de kans op complicaties dan erg groot is, terwijl de kans op genezing door de ingreep niet zal toenemen.

Verloop van de operatie


De chirurg zet de een snee in de lengterichting van de buik en haalt alle zichtbare tumoren en eventueel aangetast buikvlies weg. Afhankelijk van de uitzaaiingen kan het zijn dat de chirurg ook andere delen van organen verwijdert zoals de dunne darm, dikke darm, maag, milt, alvleesklier, eierstokken en baarmoeder. In sommige gevallen is het nodig een stoma aan te leggen. Daarna spoelen wij de buik 1,5 uur met verwarmde chemotherapie. Tijdens de behandeling kan de chirurg controleren of de chemotherapie precies daar komt waar het nodig is. De operatie duurt ongeveer 6 tot 8 uur.

Na de behandeling


Nazorg en controles


Na de operatie gaat u naar de kliniek intensive care volwassenen. Daar verblijft u 1 tot 2 dagen. Daarna gaat u naar de kliniek waar u bent opgenomen. De arts komt dagelijks bij u langs om te kijken hoe het met u gaat.

Pijnstilling
U krijgt pijnstilling toegediend en uw lichaamsfuncties worden gecontroleerd, zoals hartslag, bloeddruk en urineproductie.

Besmetting
De eerste 48 uur na de operatie zit er nogs steeds chemotherapie in uw urine, maaginhoud en transpiratievocht. Dit kan schadelijk zijn voor anderen in uw omgeving. Voor het voorkomen van besmetting zijn speciale maatregelen nodig zoals het dragen van een bril, handschoenen en een schort.

Slangen en drains
Na de operatie heeft u een aantal slangen en drains:

De wonddrains mogen er na ongeveer vijf dagen uit of als er weinig tot geen vocht meer uitkomt. Als de pijn onder controle is, mogen de epiduraalkatheter en de urinekatheter eruit.

Eten
Door de operatie functioneert uw maag niet goed. Dit kan enkele dagen tot weken duren. Afhankelijk van de snelheid waarmee de maag en darmen zich herstellen en de ontlasting op gang komt, kunt u meer eten. De sonde in de maag mag er dan uit. Bij het op gang komen van de darmen kunt u krampen voelen.

Hechtingen
De hechtingen mogen er na 14 tot 21 dagen eruit.

Naar huis

U mag naar huis als u zich goed voelt, uw darmen en maag weer op gang zijn gekomen, eventuele zorg thuis geregeld is en er toestemming is van de chirurg. Meestal is dit na ongeveer 2 tot 3 weken.

Uitslag


De resultaten en eventuele vervolgbehandeling bespreken wij tijdens het polikliniekbezoek.

Bijwerkingen en complicaties
HIPEC is een zware behandeling, met kans op complicaties. Hoe groot de kans is, hangt af van de grootte van de ingreep. Dit hangt weer af van het stadium waarin de ziekte zich bevindt en de hoeveelheid uitzaaiingen.

Mogelijke complicaties zijn:
Ook het niet op gang komen van de maag kan een rol spelen. In sommige gevallen is het nodig u een of meerdere keren opnieuw te opereren.

Contact


Verpleegkundig specialist mevrouw M. Diepeveen, 06 416 716 47

Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO)


Het patiëntinformatiecentrum is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt, als patiënt of naaste. Het informatiecentrum bevindt zich aan de Zimmermanweg en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. Telefoon: (010) 704 12 02. Mail: patio@erasmusmc.nl. Voor alle mogelijkheden en activiteiten: www.erasmusmcpatio.nl. Kijkt u ook eens naar het ervaringsverhaal van Joris:
.Foldernummer: 0000331-09_18


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien