Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Kindercardiologie


Hartkatheterisatie bij kinderen

Hartkatheterisatie bij kinderenVoorbereiding


Pre-operatieve spreekuur
Voor de ingreep is het belangrijk dat u en uw kind naar het pre-operatieve spreekuur zijn geweest. De verpleegkundig consulent kindercardiologie neemt met u contact op voor het maken van een afspraak. Tijdens het spreekuur heeft u een gesprek met de interventie-cardioloog, de anesthesioloog en de verpleegkundig consulent kindercardiologie. Uw kind krijgt de nodige vooronderzoeken zoals een bloedafname, röntgenfoto van hart en longen en een hartfilmpje. En u krijgt een rondleiding in de kliniek van het Kinderthoraxcentrum.

App kindercardiologie
Als voorbereiding op de ingreep kunt u inloggen op de app kindercardiologie. U krijgt de inloggegevens van de verpleegkundig consulent kindercardiologie via de mail of per post.

Datum van opname
Wanneer uw kind is ingepland voor de ingreep belt de verpleegkundig consulent kindercardiologie u een kleine week van tevoren. U hoort de datum en tijdstip van de opname. De opname is 's morgens op de dag van de ingreep. Uw kind moet nuchter komen. Van de verpleegkundig consulent krijgt u tijdens het telefoongesprek instructies over het nuchter zijn en de medicatie. Daarna krijgt u deze bevestigd via e-mail of per post.

Is uw kind al opgenomen in het Erasmus MC-Sophia of in een ander ziekenhuis, dan informeert de kindercardioloog of de behandelend kinderarts u over de datum van de ingreep.

Voorlichtingsfilm anesthesie

Als voorbereiding op de ingreep kunnen u en uw kind samen naar een voorlichtingsfilm over anesthesie kijken op: www.youtube.com/erasmusmc. Er zijn drie film voor verschillende leeftijden.

Medicatie tegen hartritmestoornissen
Krijgt uw kind een katheterisatie voor behandeling van ritmestoornissen? Dan moet hij met de medicatie tegen de ritmestoornissen 5 dagen van tevoren stoppen.

Antistolling
Als uw kind antistolling gebruikt krijgt u van tevoren te horen of uw kind hier wel of niet mee moet stoppen en wanneer.

Wat neemt u mee?


Afhankelijk van de leeftijd van uw kind:


Over de ingreep


Wat we gaan doen


Er zijn 2 soorten hartkatheterisaties:


De cardioloog bespreekt van tevoren welke katheterisatie uw kind krijgt.

Hartkatheterisatie
Bron: www.hartstichting.nl

Wanneer de kindercardioloog de rechter harthelft wil bekijken bij een normaal hart, gaat de katheter via de liesader naar de onderste holle ader en vandaar naar de rechterboezem en de rechterkamer. Dan van de rechterkamer naar de longslagader.

Wanneer de kindercardioloog de linker harthelft wil bekijken, gaat de katheter via de slagader in de lies naar de lichaamsslagader en komt dan uit in de linkerkamer.

Verloop van de ingreep


Op de dag van de ingreep komen verschillende medewerkers bij u en uw kind langs:


Katheterisatiekamer
Als uw kind aan de beurt is gaan u en uw kind met de verpleegkundige naar de katheterisatiekamer. Hier ziet u veel apparatuur en een onderzoekstafel. De artsen en verpleegkundigen dragen speciale pakken, een muts en een mondmasker.

De anesthesioloog brengt uw kind onder anesthesie (narcose). Anesthesie is nodig omdat het belangrijk is dat uw kind helemaal stilligt tijdens deze ingreep. Eén ouder mag bij uw kind blijven totdat hij slaapt. U krijgt hiervoor een speciaal schort aan over de kleding, een muts op en slofjes over de schoenen.

Uw kind krijgt monitorstickers opgeplakt, en een plakker op vinger of teen voor de zuurstofmeting op de vinger of teen. Om de bovenarm krijgt uw kind een bloeddrukband.

Als uw kind in slaap is, vraagt de anesthesioloog u de katheterisatiekamer te verlaten. De kindercardioloog begint nu met de hartkatheterisatie en brengt via de lies een katheter in.

Na de hartkatheterisatie


U krijgt bericht als de katheterisatie klaar is. Na de hartkatheterisatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer. Hier mag 1 ouder/verzorger weer naar uw kind. In de uitslaapkamer houden wij uw kind nog steeds goed in de gaten en hij wordt daarom bewaakt aan een monitor. Uw kind heeft een infuus om vocht en soms medicijnen te kunnen geven.

Verband
Op de insteekplaats van de katheter in de lies zit een strak verband: soms is dit aan een kant, soms aan beide kanten. De verpleegkundige controleert dit steeds op nabloeden en of er voldoende bloeddoorstroming naar de benen/voeten blijft gaan.

Medicatie
Uw kind kan misselijk zijn of pijn hebben in de lies. Dit proberen we met medicijnen te verhelpen.

Terug naar de kliniek


Als uw kind wakker genoeg is en het is verantwoord, brengt een verpleegkundige uw kind naar de kliniek. Het kan zijn dat uw kind al op de Intensive Care was opgenomen of dat er een reden voor intensieve bewaking is na de hartkatheterisatie. Dan gaat uw kind direct na de katheterisatie naar de Intensive Care Kinderen.

Eten en drinken
In de meeste gevallen mag uw kind in de kliniek weer eten en drinken. Als dit goed gaat wordt het infuus afgekoppeld, het infuusnaaldje blijft nog zitten tot de volgende dag. Soms is het nodig dat uw kind antistolling krijgt.

Bedrust
Na de hartkatheterisatie heeft uw kind een aantal uren bedrust, hierdoor kan het wondje in de lies goed genezen. Een verpleegkundige controleert regelmatig het wondje in de lies, de doorbloeding van de benen en het infuus.

Bevindingen
De kindercardioloog komt het verloop van de katheterisatie en de bevindingen met u bespreken. Soms is het nodig de bevindingen eerst binnen het cardio-chirurgisch overleg te bespreken. Over de uitslag van die bespreking nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.

Naar huis


Voordat uw kind naar huis mag, krijgt hij zo nodig een echo van het hart en een hartfilmpje (ECG). U krijgt een ontslaggesprek met de kindercardioloog en een ontslaggesprek met de verpleegkundig consulent kindercardiologie. Van hem of haar krijgt u ook een formulier mee met leefregels en adviezen na de hartkatheterisatie.

Controle afspraak polikliniek
Van de afdelingssecretaresse krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek bij de kindercardioloog. Komt u vanuit Radboud UMC dan krijgt u via de kindercardiologie daar een afspraak mee voor controle op de polikliniek.

Recepten
Van de afdelingsarts of verpleegkundig specialist krijgt u zo nodig recepten mee. Specifieke medicatie kunt u de eerste keer ophalen in de poliklinische apotheek van het Erasmus MC in de Passage.

Herstel
Het herstel gaat thuis door. De eerste dagen na de ingreep kan uw kind zich nog wat slap voelen of snel vermoeid zijn. Dit is een nawerking na de anesthesie. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Uw kind geeft vaak zelf aan wat hij aankan.

Pijnstilling
Uw kind kan nog best pijn hebben bij het aanprikpunt in de lies. Ook kan een bloeduitstorting in de lies pijn veroorzaken. Thuis kunt u zo nodig paracetamol geven volgens de bijsluiter.

Genezing wond in de lies

De katheter is ingebracht in een groot bloedvat in de lies en doorgevoerd naar het hart. Hier is een wondje ontstaan dat moet genezen. Zowel de huid als het bloedvat moeten genezen. Er komt een korstje op de wond. Laat dit vooral zitten, dit beschermt de wond. Het valt er vanzelf af wanneer de wond genezen is.

Soms lekt de wond vocht na. Dit kunt u verbinden met een pleister of een gaasje. Belangrijk is dat er de eerste dagen niet te veel druk op de wond komt te staan. Veel beweging en druk op de lies is niet goed voor de genezing. Het kan voorkomen dat de wond gaat nabloeden. Druk het bloedvat dan af even boven het aanprikpunt zo'n 5- 10 minuten. Is het bloeden gestopt, doe er dan een pleister of gaasje op. Blijf de wond wel regelmatig in de gaten houden.

Leefregels


Douchen

De dag na het ontslag mag uw kind weer douchen. Doe dit niet te lang, anders wordt de huid te week. Dit is niet goed voor de genezing van de wond.

Bad
Na 3 dagen mag uw kind weer in bad. Het korstje op het aanprikgaatje moet weg zijn. Ook hiervoor geldt: de huid niet laten verweken. Dit is niet goed voor de genezing van de wond.

Activiteiten
Uw kind mag zijn dagelijkse activiteiten weer oppakken. Een kind kan vaak goed zijn grenzen aangeven. Naar school gaan mag zolang uw kind het kan volhouden qua concentratie en energiebalans. Informeer zo nodig de leerkracht en geef aan wat uw kind wel/niet mag.

Sporten

Wanneer contact opnemen?


Wond


Koorts
Bij aanhoudende koorts > 38,5 langer dan 3 uur. U mag paracetamol geven volgens de bijsluiter.

Zieker worden
Uw kind wordt steeds zieker, is hangerig, moe, drinkt/ eet slecht, heeft geen energie en dergelijke.

Telefonisch contact


De verpleegkundig consulent kindercardiologie belt u een paar dagen na het ontslag om te bespreken hoe het gaat met uw kind, hoe jullie de opname hebben ervaren en of u nog vragen heeft.

Heeft u nog vragen


Deze informatie vervangt zeker niet de persoonlijke gesprekken die u met de behandelend artsen heeft, maar is een aanvulling daarop. Zo kunt u de informatie nog eens rustig nalezen. Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen aan het behandelteam van uw kind.

ContactIs uw kind onder behandeling bij de kindercardiologie in Radboud UMC dan kunt u de eerste 3 dagen na de ingreep met vragen bellen naar bovenstaande telefoonnummers. Daarna kunt u met uw eigen kindercardioloog in Radboud UMC contact opnemen.


Foldernummer: 0000489-11_18


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien