Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Fysiotherapie
Coronavirus


Fysiotherapeutisch herstelprogramma na COVID-19

Fysiotherapeutisch herstelprogramma na COVID-19


Deze informatie is bedoeld voor patiënten die in het Erasmus MC opgenomen zijn geweest in verband met COVID-19. Dit document is ter ondersteuning van uw herstelproces. U kunt het gebruiken in de periode dat u opgenomen bent in het ziekenhuis. Ook biedt het ondersteuning voor de eerste weken thuis, na ontslag uit het ziekenhuis. Wanneer u thuis door een fysiotherapeut wordt begeleid (mogelijk ‘digitaal op afstand’), adviseren wij u om deze informatie met uw fysiotherapeut te bespreken.

In deze folder kunt u lezen over mogelijke klachten die u heeft ervaren tijdens en na uw opname, over het herstelproces en over veilig trainen. Wij hopen dat de informatie u ondersteunt bij uw herstel en wensen u veel sterkte en succes.

Revalidatie tijdens en na opname in het ziekenhuis


Het verloop van COVID-19 verschilt per persoon. Afhankelijk van uw klachten bent u opgenomen geweest op de intensive care (IC) en de verpleegafdeling of alleen op de verpleegafdeling. Beide situaties worden hieronder beschreven. Als u niet opgenomen geweest bent op de IC, kunt u de tekst onder ‘opname op de Intensive Care’ overslaan.

Opname op de Intensive Care


U bent opgenomen geweest op de Intensive Care (IC), omdat uw longen en eventuele andere organen niet of onvoldoende functioneerden. Uw ademhaling moest mogelijk door een beademingsmachine worden overgenomen. Uw vitale lichaamsfuncties werden bewaakt, ondersteund of overgenomen door specialistische apparatuur. Normaal gesproken duurt een opname op de IC twee tot drie dagen, maar bij COVID-19 kan dit langer geweest zijn, zelfs weken tot maanden.

Deze langdurige opname kan leiden tot ernstige spierzwakte (ICU-AW), een slechte conditie en problemen met onder andere geheugen en concentratie. Ook klachten als angst, depressie en stress komen voor. Dit wordt het Post Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd.

Tijdens uw opname op de IC bent u door een multidisciplinair team behandeld, met daarin een fysiotherapeut. Deze is betrokken bij uw behandeling vanaf het moment dat u niet meer diep in slaap was, maar wakker aan de beademing.

Overplaatsing naar de verpleegafdeling


Op het moment dat u geen IC-zorg meer nodig heeft, wordt u overgeplaatst naar een verpleegafdeling. De overgang van de IC naar de verpleegafdeling wordt door sommige patiënten en naasten als beangstigend en stressvol ervaren, omdat patiënten nog hulpbehoevend zijn. Wanneer u naar de verpleegafdeling kunt, betekent dit dat u minder intensieve zorg nodig heeft. Dit kunt u merken aan minder verplegend personeel. U kunt erop vertrouwen dat deze afweging zorgvuldig gemaakt is en dat het team dit pas besluit als uw gezondheidstoestand het toelaat.

Op de verpleegafdeling werkt u verder aan uw herstel en aan de zelfstandige uitvoering van dagelijkse handelingen, zoals wassen, aankleden, eten en drinken, uit bed komen en lopen.

Lichamelijk herstel tijdens ziekenhuisopname


Tijdens uw opname wordt u door een fysiotherapeut van de unit fysiotherapie begeleid. De behandeling is gericht op het behouden of verbeteren van uw longconditie, de spierkracht, de soepelheid van uw gewrichten en uw algehele conditie. De fysiotherapeut werkt samen met u toe naar uw ontslag en bereidt u voor op het functioneren in de thuissituatie.

Naast de fysiotherapeut kunnen er ook andere specialisten bij uw behandeling betrokken zijn, zoals een logopedist, revalidatiearts, maatschappelijk werker, psycholoog of diëtist.

Ontslag naar andere instelling


Het is mogelijk dat u aan het einde van uw ziekenhuisopname niet voldoende bent hersteld om naar huis te kunnen gaan. U wordt dan overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, revalidatiecentrum, zorghotel of verpleeghuis om verder te werken aan uw herstel. De fysiotherapeuten uit het Erasmus MC zorgen voor een overdracht naar de fysiotherapeut van de instelling die de behandeling overneemt.

Ontslag naar huis


Het kan zijn dat u met ontslag naar huis kunt, maar dat we begeleiding door een fysiotherapeut adviseren. U wordt dan doorverwezen naar een fysiotherapeut in de eerste lijn. Gezien de huidige maatschappelijke maatregelen vanwege COVID-19, is het mogelijk dat deze behandeling zal plaatsvinden via beeldbellen. De fysiotherapeut van de (eerstelijns)praktijk informeert u hierover.

Het kan ook zijn dat u met ontslag naar huis gaat, zonder verdere begeleiding van een fysiotherapeut. Als u dan na een aantal weken of maanden het gevoel heeft dat u niet verder vooruit gaat, of als er andere klachten bijkomen, adviseren wij u om contact op te nemen met de huisarts. Deze kan, als het nodig is, alsnog therapie of begeleiding voor u in gang zetten.

Verschillende fysiotherapiepraktijken bieden ‘medische fitness’ of soortgelijke oefenprogramma’s aan. Deze zijn vooral gericht op spierversterking en verbetering van de lichamelijke conditie. Fysiotherapeuten zijn ‘direct toegankelijk’. Dit betekent dat u zonder verwijzing van een arts naar een fysiotherapeut kunt gaan. Ons advies is om te kiezen voor een fysiotherapeut met de specialisatie geriatrie of longfysiotherapie en aangesloten bij het longnetwerk. Als u geen praktijk in de buurt weet, kunt u uw huisarts om advies vragen. Ook kunt u de website www.defysiotherapeut.com raadplegen.

Training


Tot op heden is niet precies bekend wat de (langetermijn)effecten zijn van COVID-19 op het lichaam. Door de ernst van de ziekte kunt u last hebben van aanzienlijk verminderde spierkracht, conditie en belastbaarheid van het lichaam (wat uw lichaam aankan). Dit komt in eerste plaats door het ziek zijn, maar ook doordat u minder beweegt. De meeste mensen zijn nog zo laag belastbaar dat reguliere trainingsprogramma’s niet haalbaar zijn. Daarom maakt de fysiotherapeut tijdens de opname in het ziekenhuis een programma op maat. De eerste weken na ontslag uit het ziekenhuis kunt u met de hieronder beschreven oefeningen verder trainen.

Door middel van training kunt u uw conditie en kracht weer opbouwen. Dit zorgt ervoor dat klachten zoals vermoeidheid en zwakte verminderen en u steeds beter in staat bent om uw leven van voor de ziekenhuisopname weer op te pakken. We hopen dat u hiermee weer kunt doen wat u gewend was om te doen.


Soorten trainingen


Bij trainingsprogramma’s wordt er vaak het onderscheid gemaakt tussen conditietraining en krachttraining.

Conditietraining
Een passende manier van conditietraining voor patiënten na een ziekenhuisopname is functioneel trainen. Dit betekent dat u dingen oefent die u normaal in het dagelijks leven ook veel toepast, zoals lopen met of zonder rollator. Deze oefeningen kunt u zowel binnens- als buitenshuis uitvoeren. Het voordeel hiervan is dat u werkt aan uw herstel, door het doen van de dagelijkse dingen. Als u verder bent opgeknapt en uw conditie het toelaat, kunt u kiezen voor een activiteit die u zelf leuk vindt, zoals fietsen of zwemmen. Let wel: als u nog COVID-19 positief bent, mag u niet naar buiten.

Voer conditietraining minimaal drie en maximaal vijf keer per week uit (ongeveer 20 minuten per training, zonder pauzes). De frequentie is afhankelijk van mate van uw herstel. Begin pas met de volgende training, als u het gevoel heeft voldoende hersteld te zijn van de vorige training. Belangrijk is dat u de training in blokken opbouwt, waartussen u rustmomenten neemt. Probeer een stevig tempo te hanteren dat net onder uw maximumgrens ligt.

Krachttraining
Naast training om de conditie te verbeteren is het van belang om de kracht in de armen en benen te behouden of te verbeteren. In deze folder staan een aantal oefeningen om dit te bereiken. In de video aan het eind van deze folder doet de fysiotherapeut enkele oefeningen voor. We adviseren u om de oefeningen op vaste tijden uit te voeren, zodat ze opgenomen worden in uw dagelijkse routine.

Training heeft alleen effect als het lichaam de juiste trainingsprikkel krijgt. Het is dus belangrijk dat u tijdens de training moe wordt. Uw lichaam heeft echter ook rust nodig. Spierpijn mag, maar als u merkt dat u aanhoudend minder energie heeft in de dagen na uw training of bijvoorbeeld pijnklachten ontwikkelt, ga dan na of u misschien te veel doet.
Probeer goed uw belasting op uw belastbaarheid af te stemmen, vooral als u weer thuis bent. Dit houdt in dat u uw activiteiten probeert af te stemmen op wat uw lichaam op dat moment aankan. Uw dagelijkse activiteiten (zoals wassen, koken, lopen in huis) vragen ook energie en het is belangrijk om deze activiteiten goed over de dag of week te verdelen. Merkt u een grote achteruitgang in uw inspanningsvermogen of stagneert uw vooruitgang zonder logische reden? Dan raden we u aan om contact op te nemen met de (huis)arts.


Wanneer en hoe vaak


De oefeningen zijn ontworpen met als doel om de kracht in de ledematen te verbeteren en de belastbaarheid van het lichaam te vergroten. Trainen op basis van duur (bijvoorbeeld lang volhouden, zoals lange afstanden lopen), is vaak door het acute ziek zijn niet goed mogelijk in de eerste fase van het herstelproces. In deze fase heeft u vaak nog last van benauwdheid, kortademigheid en/of vermoeidheid. In de eerste fase van uw herstel is het belangrijk om vooral krachtig en kortdurend te oefenen. Tijdens uw opname in het ziekenhuis hebben we daarom gekozen voor 1 tot 3 series van 5 herhalingen in de verschillende oefenvormen.

Om de kracht optimaal te trainen, voert u twee tot drie keer per week een krachttraining uit. Tussen de trainingen moet steeds minimaal één dag rust zitten (tenzij u de ene dag bijvoorbeeld de benen traint en de andere dag de armen). Als u traint met een fysiotherapeut, geldt dit ook als een training. Dit trainingsprogramma tweemaal per week uitvoeren, naast uw fysiotherapeutische behandeling, is dan voldoende. Als u wekelijks met een fysiotherapeut traint, kunt u in overleg plannen wanneer u zelf traint.

U kunt weer reguliere trainingsprogramma’s volgen als u in staat bent om:

Intensiteit


De intensiteit van een training zal afhangen van uw persoonlijke conditie. Bij krachttraining is het belangrijk dat u niet te licht, maar ook niet te zwaar traint. Een goede manier om te controleren of u de oefening (nog) op de juiste intensiteit uitvoert, is het beoordelen van de laatste twee herhalingen van de set. Als deze zwaar aanvoelen, is de intensiteit goed. Lukt het u niet om de laatste twee herhalingen goed uit te voeren, dan zijn de oefeningen te zwaar. Voelen de laatste twee oefeningen niet zwaar aan, dan zijn de oefeningen te licht.

Gebruik Borg-schaal
Hieronder vindt u een uitleg over de Borg-schaal. Als u in het ziekenhuis behandeld bent door een fysiotherapeut, dan houdt u tijdens het uitvoeren van de oefeningen een maximale vermoeidheidscore (of benauwdheidsscore) aan van 5 op de Borg-schaal. Bent u tijdens de opname in het ziekenhuis niet door een fysiotherapeut behandeld, dan houdt u een score aan van 3 tot 5 op de Borg-schaal. Stop verder bij een saturatie onder de 90%. Saturatie is de waarde van het zuurstof in uw bloed. Dit wordt meestal gemeten op de vinger. Als u geen saturatiemeter heeft, dan houdt u zich aan de maximale score van 5 op de Borg-schaal.
Met de Borg-schaal kunt u de zwaarte van lichamelijke inspanning en de mate van vermoeidheid inschatten. Dit doet u aan de hand van een score op een schaal van 0 tot 10. Score 0 staat voor ‘geen enkele inspanning’ (= rust) of ‘geen benauwdheid’ en 10 betekent ‘maximale inspanning’ of ‘zeer benauwd’. De schaal geeft bij de scores een korte omschrijving van de intensiteit. Het is de bedoeling dat u bij het gebruik van de Borg-schaal de gevoelens die u bij een inspanning ervaart zo eerlijk mogelijk omschrijft.

Let op: alleen uw eigen beleving is belangrijk en niet hoe anderen uw mate van vermoeidheid of benauwdheid ervaren.

Borg-schaal

0 Helemaal niet kortademig
0,5 Nagenoeg niet kortademig
1 Zeer weinig kortademig
2 Weinig kortademig
3 Matig kortademig
4 Tamelijk sterk kortademig
5 Sterk kortademig
6
7 Zeer sterk kortademig
8
9
10 Helemaal geen adem meer

Oefeningen


Oefeningen ademhaling


COVID-19 kan leiden tot een snelle borstademhaling. Dit is geen foute ademtechniek, maar een aanpassing aan het ziekteproces in uw longen. Ademhalingsoefeningen kunnen u helpen om te ontspannen of makkelijker te ademen. Sommige mensen kunnen benauwdheid bij inspanning ervaren. In dat geval kan het helpen om met wat gesloten lippen uit te blazen (pursed lip breathing). Voelt een techniek of ademhalingsoefening niet prettig? Dan kunt u daar het best mee stoppen. Probeer de oefeningen uit te voeren als er niemand op de kamer is. Als u regelmatig uw slijm verplaatst, hoeft u hopelijk minder spontaan te hoesten.


Oefening 1: Maximaal inademen en adem vasthouden

Uitvoering:
 1. Adem rustig maximaal in.
 2. Houd de adem 3 seconden vast.
 3. Adem uit met gesloten lippen.
Frequentie: minimaal 5 keer per uur.


De volgende twee oefeningen zijn gericht op het controleren en eventueel verwijderen van slijm uit de longen

Oefening 2: Huffen

Uitvoering:
 1. Adem (ontspannen) met de mond open zover mogelijk uit.
 2. Luister of er slijm verplaatst. Dit geeft een borrelend geluid of gevoel.
Frequentie: het liefst elke 2 uur, als er slijm aanwezig is. Zit er slijm in uw longen? Oefen dan door tot u het slijm kunt uitspugen of doorslikken.

Variatie: Pas de hoeveelheid lucht en kracht aan op het geluid of het gevoel van het verplaatsen van slijm.


Oefening 3: Hoesten

Uitvoering:
 1. Probeer zo rechtop mogelijk te zitten.
 2. Houd uw hand niet voor de mond, maar hoest zoveel mogelijk in de elleboog.
 3. Als u slijm ophoest, spuug dit dan in een tissue en gooi deze direct weg.
Frequentie: het liefst elke 2 uur, als er slijm aanwezig is. Zit er slijm in uw longen? Oefen dan door tot u het slijm kunt uitspugen of doorslikken.

Oefeningen benen


Oefening 1: Knie en heup (of been) buigen in bed

Benodigdheden, aanwijzingen en variaties:
 • Een bed met de rugleuning iets omhoog.
 • U kunt ook 1 voor 1 uw been gestrekt heffen (foto 4 en 5).
 • Als u de oefening zwaarder wilt maken, gebruik dan de elastische band (dynaband).
 • Plaats de dynaband aan de onderzijde van de ene voet en bij het andere been aan de bovenzijde van de gebogen knie.
Uitvoering:
 1. Ga op uw rug liggen met de rugleuning iets omhoog en de benen gestrekt.
 2. Schuif uw voet richting uw bil en buig hierbij vanuit uw heup en knie.
 3. Probeer uw voet zo dicht mogelijk naar u toe te schuiven.
 4. Beweeg rustig terug en wissel van been.
Sets:

Herhalingen:

Rust:

Kniebuigingen

Oefening 2: Benen zijwaarts bewegen

Benodigdheden, aanwijzingen en variaties:
 • Een bed of een stevige stoel met rugleuning op een vlakke ondergrond.
 • Als u de oefening zwaarder wilt maken, gebruik dan een elastische band.
 • Doe de elastische band om uw bovenbenen heen, een paar centimeter boven uw knie.
Uitvoering:
 1. Bed: ga plat op bed liggen en buig de benen tot de voeten comfortabel op bed staan. U kunt ook wat rechterop zitten in bed, maar zorg er dan voor dat uw rug goed wordt ondersteund door de rugleuning van het bed.
 2. Stoel: ga rechtop in de stoel zitten met uw rug tegen de leuning en de knieën gebogen.
 3. Beweeg uw beide benen naar buiten toe en breng langzaam de knieën daarna weer naar elkaar toe.
Sets:

Herhalingen:

Rust:

benen zijwaarts bewegenBenen zijwaarts bewegen

Oefening 3: Knie strekken

Benodigdheden, aanwijzingen en variaties:
Uitvoering:
 1. Ga rechtop in de stoel zitten met uw rug tegen de leuning en de knieën gebogen. Dit is de startpositie.
 2. Strek uw knie totdat het been geheel gestrekt is.
 3. Buig de knie, zodat u weer in de startpositie uitkomt.
 4. Herhaal de oefening met hetzelfde been, totdat u klaar bent met de set. Wissel hierna van been.
Sets:

Herhalingen:

Rust:

knie strekken
knie strekken

Oefening 4: Knie heffen in de stoel

Benodigdheden, aanwijzingen en variaties:
Uitvoering:
 1. Ga rechtop in de stoel zitten met uw rug tegen de leuning en de knieën gebogen. Dit is de startpositie.
 2. Til uw knie op richting de neus en houd 3 seconden vast.
 3. Laat de knie weer zakken, zodat u weer in de startpositie uitkomt.
 4. Herhaal de oefening met hetzelfde been, totdat u klaar bent met de set. Wissel hierna van been.
Sets:

Herhalingen:

Rust:

Knie heffen

Oefening 5: Van stand naar zit en van zit naar stand

Benodigdheden, aanwijzingen en variaties:
Uitvoering:
 1. Ga rechtop staan met uw voeten op schouderbreedte, uw armen naast uw lichaam en uw rug richting de stoel. Dit is de startpositie.
 2. Kijk recht vooruit, recht uw rug en buig door uw knieën tot u op de stoel zit.
 3. Strek, zodra u zit, uw benen en kom terug in de beginpositie. Let hierbij op dat u uw rug zo recht mogelijk houdt.
Sets:

Herhalingen:

Rust:

kniebuigingenkniebuigingen

Oefening 6: Uitstappen

Benodigdheden, aanwijzingen en variaties:
Uitvoering:
 1. Ga rechtop staan, met uw linkerzij richting de tafel.
 2. Maak met uw rechterbeen een stap naar voren. Dit is de startpositie.
 3. Zak door beide knieën. Houd hierbij uw rug zo recht mogelijk.
 4. Strek uw knieën, zodat u de startpositie weer inneemt.
 5. Herhaal de oefening met hetzelfde been, totdat u klaar bent met de set. Wissel hierna van been. Let hierbij op dat u ook met de andere zij naar de tafel gaat staan.
Sets:

Herhalingen:

Rust:

uitstappenuitstappen

Oefening 7: Opstappen

Benodigdheden, aanwijzingen en variaties:
Uitvoering:
 1. Ga rechtop staan, met uw gezicht richting de trap of de verhoging. Dit is de startpositie.
 2. Stap met uw rechter been op de 1e traptrede of verhoging en zet uw linkerbeen erbij.
 3. Houd uw rug tijdens de oefening zo recht mogelijk.
 4. Stap achteruit af met uw rechterbeen en zet uw linkerbeen erbij. Zo neemt u weer de startpositie in.
 5. Herhaal de oefening door telkens met hetzelfde been op en af te stappen, totdat u klaar bent met de set. Wissel hierna van been.
Sets:

Herhalingen:

Rust:


opstappen opstappen

Oefeningen armen


Oefening 1: Zittend borstdrukken

Benodigdheden, aanwijzingen en variaties:
Uitvoering:
 1. Ga rechtop in de stoel zitten met uw rug tegen de leuning en richting de elastische band.
 2. Pak met beide handen de elastische band vast, houd de bovenarmen op schouderhoogte, buig de ellebogen 90 graden en wijs met de ellebogen naar achteren. Dit is de startpositie.
 3. Strek de ellebogen uit naar voren. De armen blijven hierbij op schouderhoogte.
 4. Buig de ellebogen en ga terug naar de startpositie.
Sets:

Herhalingen:

Rust:


zittend borstdrukkenzittend borstdrukken

Oefening 2: Zittend roeien

Benodigdheden, aanwijzingen en variaties:Uitvoering:
 1. Ga rechtop in de stoel zitten met uw rug tegen de leuning en uw gezicht richting de elastische band.
 2. Strek uw armen en pak met beide handen de elastische band vast. Dit is de startpositie.
 3. Trek de elastische band met beide armen naar u toe. Let hierbij op dat uw ellebogen naar achteren wijzen. Trek door totdat de handen gelijk zijn met de onderkant van uw borst. Let op dat u uw rug recht houdt.
 4. Strek de armen en ga terug naar de startpositie.
Sets:

Herhalingen:

Rust:


zittend roeienzitttend roeien

Oefening 3: Opdrukken vanuit de stoel

Benodigdheden, aanwijzingen en variaties:
Uitvoering:
 1. Ga rechtop in de stoel zitten met uw rug tegen de leuning en de knieën gebogen.
 2. Plaats uw beide handen op de armleuningen, waarbij de onderarmen verticaal staan en ellebogen naar achteren wijzen. Dit is de startpositie.
 3. Strek uw ellebogen, zodat uw bovenlichaam omhoog komt.
 4. Buig uw ellebogen en ga terug naar de startpositie. Let hierbij op dat u gecontroleerd zakt.
Sets:

Herhalingen:

Rust:

Opdrukken vanuit stoelOpdrukken vanuit stoel

Oefening 4: Zittend omlaag trekken

Benodigdheden, aanwijzingen en variaties:
Uitvoering:
 1. Ga rechtop in de stoel zitten met uw rug tegen de leuning.
 2. Strek uw armen omhoog en pak met beide handen de elastische band vast. Houd de handen op schouderbreedte. Dit is de startpositie.
 3. Trek de elastische band met beide armen naar beneden, waarbij u de ellebogen richting uw zij trekt.
 4. Strek de armen gecontroleerd boven uw hoofd en ga terug naar de startpositie.
Sets:

Herhalingen:

Rust:

zittend omlaag trekkenzittend omlaag trekken

Voortgang herstel na ontslag uit het ziekenhuis


Langdurige klachten

Na ontslag uit het ziekenhuis zal uw herstel nog de nodige tijd kosten. Het ziektebeeld, de medische behandeling en medicatie kunnen leiden tot langdurig aanhoudende, lichamelijke en/of psychische klachten, zoals een zwakke conditie, vermoeidheid, angst, depressie, emotionaliteit, stress en concentratieproblemen. Deze lichamelijke en mentale klachten kunnen het herstel belemmeren en de kwaliteit van uw dagelijks leven beïnvloeden.

Het is niet te voorspellen hoelang dit zal duren en of alle klachten helemaal zullen verdwijnen. Het feit dat u weet dat deze klachten veel voorkomen, kan u mogelijk helpen om er beter mee om te gaan. Om het herstelproces optimaal te laten verlopen, raden wij u aan om actief te blijven en door te gaan met de oefeningen totdat uw conditie geoptimaliseerd is. Verder adviseren we u om uw naasten deze informatie te laten lezen. Het geeft inzicht in wat u doormaakt.

Instructievideo voor ex-covid-patiënten

Twee longartsen, een fysiotherapeut en een diëtist van het Erasmus MC hebben een instructievideo gemaakt voor ex-covid-patiënten die niet onder controle van een arts staan. In de video leggen ze uit dat het herstel na een coronabesmetting lang kan duren, en dat de genezing met lichamelijke oefeningen en goede voeding kan worden ondersteund. Bekijk de video


Post Intensive Care Syndroom

Bovenstaande informatie is algemeen trainingsadvies na een ziekenhuisopname door COVID-19. Als u te maken heeft met spierzwakte en conditieverlies gerelateerd aan een IC-opname, dan is er sprake van het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Hiervoor bestaat een speciaal revalidatieprogramma. Bij uw ontslag uit het ziekenhuis, zorgen uw arts en fysiotherapeut ervoor dat u deze aangepaste revalidatie krijgt.

Uw fysiotherapeut en/of revalidatieteam kan informatie vinden over dit trainingsprogramma op https://www.npi.nl/home-reach. Meer informatie over PICS vindt u via de patiëntenvereniging IC Connect https://icconnect.nl.

IC-nazorg poli
Het Erasmus MC heeft, net als veel andere ziekenhuizen, een IC-nazorg poli. Patiënten die langer dan 48 uur beademd zijn geweest op de IC en vanuit het Erasmus MC ontslagen zijn, krijgen 3 maanden na ontslag uit het ziekenhuis een brief met een uitnodiging voor deze poli. Dit is geheel op vrijwillige basis.

Tijdens deze afspraak op de IC-nazorg poli, heeft u een gesprek met een IC-verpleegkundige en een intensivist (arts van de IC). In dit gesprek inventariseren we hoe het met u en uw familie gaat en hoe u de periode op de IC heeft ervaren. Daarnaast kunt u vragen stellen over wat er precies tijdens het verblijf op de IC gebeurd is en krijgt u informatie over lichamelijke en psychische problemen die kunnen optreden na een IC-opname. Ook heeft u een afspraak met een fysiotherapeut, die samen met u uw fysieke herstel beoordeelt. Dit gebeurt door middel van een aantal vragen en (inspannings)testen. Als uw herstel moeizaam verloopt, kunt u worden doorverwezen voor aanvullend onderzoek en behandeling.

Veel ex-patiënten en/of familieleden hebben de behoefte om nog eens de IC te bezoeken om alle gebeurtenissen beter te kunnen verwerken. Dit kunt u tijdens het gesprek op de IC-nazorg poli aangeven.

Heeft u nog vragen?


Heeft u vragen over deze informatie of over uw herstel? Dan kunt u contact opnemen met de unit fysiotherapie.

Bronvermelding: de inhoud van deze folder is gebaseerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, en op ervaringen van een onderzoeksproject naar revalidatiebehandeling van patiënten die op een IC opgenomen zijn geweest (REACH project, Amsterdam UMC).Foldernummer: 0000671-04_20
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien