Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Keel-, neus- en oorheelkunde


Doorprikken trommelvlies en middenoorbeluchtingsbuisjes plaatsen of verwijderen

Doorprikken trommelvlies en middenoorbeluchtingsbuisjes plaatsen of verwijderen


De KNO-arts heeft het advies gegeven om bij uw kind het trommelvlies door te prikken (paracentese), middenoor-beluchtingsbuisjes te laten plaatsen of om de buisjes te laten verwijderen. De ingreep vindt plaats onder anesthesie (narcose).

Voorbereiding


Wat vertelt u uw kind?
Vertel uw kind zo goed mogelijk wat er gaat gebeuren. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert. Uw kind kan zich zo voorbereiden op wat hem* te wachten staat. U kunt uw kind vertellen dat:

*Overal waar u 'hij' of 'hem' leest, kunt u ook 'zij' of 'haar' lezen en andersom.

Aanpassen dossier
Tijdens het spreekuur is met u besproken welke ingreep precies bij uw kind wordt verricht. Dit is ook vastgelegd in het dossier van uw kind. Wanneer u om bepaalde redenen wilt dat er wordt afgeweken van dit eerder genomen besluit, maakt u dan een afspraak voor het (telefonisch) spreekuur. Na overleg kan de KNO-arts eventuele veranderingen in het dossier vastleggen.

Dagverpleging of opname
De ingreep kan plaatsvinden tijdens een dagopname. Sommige kinderen worden 1 dag voor de ingreep opgenomen als voorbereiding. Dit is vaak bij een combinatie met andere ingrepen, zoals het verwijderen van neusamandelen (adenotomie) en/of keelamandelen (tonsillectomie). Hierover is aparte informatie beschikbaar.

Anesthesie
Over anesthesie en de voorbereidingen die daarvoor nodig zijn is aparte informatie verkrijgbaar (‘Anesthesie en de begeleiding van uw kind’).

Vervoer naar huis: extra begeleider
Een behandeling onder anesthesie is altijd vervelend achteraf en wellicht ook nog een beetje pijnlijk. Wij raden u aan om uw kind met een auto of taxi naar huis te vervoeren. Zorgt u er in elk geval voor dat er, buiten de bestuurder, iemand bij is om uw kind te begeleiden.

Over de ingreep


Wat is het doel?
Voor een goed gehoor is het nodig dat de trommelholte (het middenoor) gevuld is met lucht. Wanneer een kind verkouden is, kan vocht ophopen in het middenoor. Dit is een veel voorkomende afwijking; geschat wordt dat 90% van de mensen wel eens vocht achter het trommelvlies heeft gehad. Vocht in het middenoor uit zich in slechthorendheid. Bij kinderen wordt dit niet altijd opgemerkt en wordt slechthorendheid al snel toegeschreven aan ongehoorzaamheid of Oost-Indische doofheid. In de meeste gevallen verdwijnt het vocht en daarmee de slechthorendheid zonder behandeling wanneer de verkoudheid over is.

Als de verkoudheid van uw kind zeer chronisch is en gepaard gaat met vocht achter het trommelvlies, kan de neusamandel verwijderd worden (adenotomie) om de neus-verkoudheid sneller over te laten gaan. Hierover is aparte informatie verkrijgbaar. Wanneer de arts echter verwacht dat het verwijderen van de neusamandel onvoldoende effect zal hebben op het vocht achter het trommelvlies, kan het noodzakelijk zijn om:

Verloop van de ingreep


Wanneer uw kind aan de beurt is, brengen wij hem naar de voorbereidingskamer waar de anesthesioloog uw kind onder anesthesie brengt. U kunt mee tot uw kind slaapt. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte van het ingrepencentrum. In het trommelvlies wordt een gaatje gemaakt (doorgeprikt). Het vocht wordt vervolgens uit het middenoor weggezogen. Als het nodig is plaatsen we een piepklein middenoor-beluchtings- of trommelvliesbuisje om het gaatje open te houden. Dit kleine buisje van kunststof zit in het trommelvlies zonder dat uw kind daar last van heeft.

Na de ingreep


Een gastvrouw/-heer brengt u naar uw kind in de uitslaapkamer. De anesthesioloog geeft aan wanneer uw kind weer terug mag naar de kliniek. Daar mag hij na toestemming van de verpleegkundige weer iets drinken. De KNO-arts komt langs om te zien hoe het met uw kind gaat.

Naar huis


Bij een dagopname mag uw kind dezelfde dag weer naar huis als er geen complicaties zijn. Bij opname is dit de volgende dag als er geen complicaties zijn.

Leefregels


De meeste kinderen kunnen binnen enkele dagen hun normale activiteiten weer oppakken. Afhankelijk van de situatie raadt de arts zwemmen af. Het is mogelijk om een speciaal afsluitend oordopje op maat te laten maken. Dit dopje voorkomt dat er water in het oor loopt.

Controle


Uw kind wordt na 6 tot 8 weken voor controle verwacht op de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde.

Het resultaat


Het buisje verschuift zelden en na enkele maanden, soms pas na een jaar, groeit het buisje spontaan uit het trommelvlies. Het gaatje sluit zich dan vanzelf. Als uw kind hierna toch weer klachten krijgt, kunnen we de behandeling herhalen.

Hoewel een middenoorbeluchtingsbuisje een goede behandeling is in de 3 eerder genoemde situaties, garandeert de aanwezigheid ervan niet dat uw kind nooit meer een oorontsteking krijgt. Een enkele keer kan het buisje juist de genezing van een oorontsteking belemmeren, doordat een buisje een lichaamsvreemd voorwerp is. Wanneer een chronisch loopoor is ontstaan, is het noodzakelijk om het buisje weer te verwijderen.

Bijwerkingen en complicaties


Het doorprikken van het trommelvlies en het plaatsen of verwijderen van middenoorbeluchtingsbuisjes zijn over het algemeen weinig belastend. Door de ingreep ontstaat een open verbinding tussen het middenoor en de gehoorgang. Daardoor is het mogelijk dat het vocht, dat voorheen door het trommelvlies in het oor werd gehouden, nu naar buiten loopt. Dit heet een loopoor. Vaak stopt deze vochtproductie vanzelf.

Wanneer contact opnemen?


Als na enkele dagen het loopoor niet verbetert, kunt u eventueel overleggen met uw huisarts of met de secretaresse van de polikliniek keel, neus en oorheelkunde (KNO).

ContactLees meer


Boekentips


Overige informatie
Foldernummer: 5836248-10_18


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien