Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Interne geneeskunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Dialysecentrum Erasmus MC

Dialysecentrum Erasmus MC


Als uw nieren nog nauwelijks werken en een transplantatie niet (meteen) kan, is een kunstnier nodig om in leven te blijven. Deze behandeling die de nierfunctie vervangt, noemen we dialyseren. Er zijn twee manieren om te dialyseren. Bij peritoneaal dialyse (PD) filtert het buikvlies via een katheter afvalstoffen uit het bloed. Bij hemodialyse (HD) filtert een op een bloedvat aangesloten kunstnier het bloed. In het Erasmus MC worden dialyses uitgevoerd door het dialysecentrum.

Het Dialysecentrum Erasmus MC


Het dialysecentrum bevindt zich op de 4e etage van het Ns-gebouw. Er zijn 18 hemodialyseplaatsen, verdeeld over 3 units en 2 aparte kamers. Verder is er een apart gedeelte met 2 behandelkamers voor de peritoneaal dialyse, ofwel buikdialyse. In het dialysecentrum behandelen we vooral patiënten die specialistische academische zorg nodig hebben. Daarom zijn wij regelmatig genoodzaakt om chronische dialysepatiënten over te plaatsen naar een dialysecentrum in de regio.

dialysecentrum

Het team van medisch specialisten


De nefroloog coördineert uw behandeling samen met de nefrologen in opleiding. Omdat het dialysecentrum onderdeel is van een universitair ziekenhuis krijgt u elke 6 maanden met een andere nefroloog in opleiding te maken.

De verpleegkundig specialist (en de verpleegkundig specialist in opleiding) werkt nauw samen met de nefroloog. Onder supervisie van de nefroloog voert zij de artsenvisite uit.

Dagelijks heeft 1 dialyseverpleegkundige of dialyseverpleegkundige in opleiding (onder begeleiding) de zorg voor een aantal patiënten. Iedere dialysepatiënt krijgt na de start van de dialyse een mentor toegewezen. Deze mentor is niet altijd, maar wel regelmatig aanwezig. Hij of zij coördineert de zorg rondom u en is het aanspreekpunt voor u en uw familie/verzorgenden.

Voor hulpvragen op psychisch en/of sociaal gebied is er een medisch maatschappelijk werker aanwezig. Wilt u een gesprek met de maatschappelijk werker dan kunt u dat bij de verpleegkundige aangeven.

Voor vragen over de voeding is een diëtist beschikbaar die is gespecialiseerd in verbetering van de voedingstoestand van patiënten met een gestoorde nierfunctie.

Het team wordt ondersteund door:
Verder zijn de afdelingsmanager en 2 senior-verpleegkundigen operationele leiding dialyse verantwoordelijk voor de begeleiding van de dialyseverpleegkundigen en dialyseverpleegkundigen in opleiding. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de patiëntenplanning.

Openingstijden van het Dialysecentrum Erasmus MC


Het dialysecentrum is geopend van maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot en met 21.30 uur. Buiten deze tijden neemt u via het algemene nummer van het Erasmus MC contact op met de spoedeisende hulp (zie onder het kopje Contact). Geef altijd door dat u hemodialysepatiënt bent. Problemen die niets te maken hebben met dialyse bespreekt u het best met uw huisarts of de huisartsenpost.

Zon- en feestdagen
Op zondag wordt niet gedialyseerd, behalve bij acute, onverwachte problemen. Op alle feestdagen, gaat uw dialysebehandeling gewoon door, behalve als de feestdag op een zondag valt.

Bezoektijden
Het dialysecentrum kent geen reguliere bezoektijden.
Ziek?
Dialyse is een behandeling die altijd doorgaat, ook als u zich niet lekker voelt of ziek bent. Bent u echt niet in staat om te komen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het dialysecentrum. Samen met u zoeken we dan de beste oplossing.

Aanmelden


Voor een dialysebehandeling hoeft u zich niet bij een aanmeldzuil aan te melden. U gaat via de liften van gebouw Nd naar de 4e etage en volgt de borden naar het dialysecentrum in gebouw Ns, wachtgebied 4 C.

Voorzieningen


Huisregels


De dialysebehandelingen


Duur en dagen


In principe komt u 3 keer per week naar het dialysecentrum voor een behandeling van 4 uur. Het kan zijn dat dit in uw geval anders is. Het dialysecentrum werkt met 4 groepen:

1. maandag, woensdag en vrijdagochtend
2. idemmiddag
3. dinsdag, donderdag en zaterdagochtend
4. idemmiddag


Als u voor het eerst komt, plannen wij u in op een dag en tijd waarop een dialyseplek vrij is. Als u liever op een andere dag en tijd wilt dialyseren, kijken we voor u naar de mogelijkheden.

Aansluiten aan de dialysemachine


Afsluiten van de dialysemachine


Als u klaar bent met de behandeling koppelen wij u los van de dialysemachine. We meten uw bloeddruk en controleren uw gewicht. Als u een shunt heeft, moet u minimaal 10 minuten afdrukken. Hierna kunt u uw polsbandje afdoen en bent u klaar om weer naar huis te gaan.

Controles


Artsenvisite


Eenmaal per week vind de artsenvisite plaats, meestal door de nefroloog in opleiding of de verpleegkundig specialist. Tijdens de visite wordt uw behandeling besproken, uw vragen worden beantwoord en u krijgt eventueel recepten voor medicijnen.

Jaarlijkse controle


U heeft jaarlijks een controle bij de nefroloog in het dialysecentrum. Deze controle wordt ingepland door het secretariaat. Het is een goed idee om een familielied of andere contactpersoon mee te nemen naar dit gesprek.

Vervoer


Taxi


Als u gebruik wilt maken van een taxi of van zorgvervoer kan het secretariaat de eerste machtigingsaanvraag voor u regelen. Neemt u hiervoor contact op met het secretariaat. Uw jaarlijkse machtiging moet u zelf in orde maken. De zorgverzekering vraagt hiervoor een jaarlijkse bijdrage. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van de ritten. Als uw afsluittijd bekend is, kunt u uw retourrit regelen. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is, kan de verpleegkundige u hiermee helpen.

Eigen vervoer


Als u met eigen vervoer komt, kan het secretariaat voor u een parkeerkaart op naam aanvragen. Neemt u hiervoor contact op met het secretariaat. In de parkeergarage (Westzeedijk) zijn 3 plekken gereserveerd voor dialysepatiënten.

Let op: een dialysebehandeling heeft veel impact op u lichaam en er kunnen reacties optreden waardoor u zich niet lekker voelt. Het is dan niet altijd verstandig om zelf auto te rijden. Wij raden u aan om met uw verzekeringsmaatschappij te overleggen of u mag autorijden na een dialysebehandeling.

Vakantie


Ook als dialysepatiënt kunt u op vakantie maar u moet wel rekening houden met een aantal dingen.
Nierstichting Nederland organiseert ieder jaar een aantal vakantiereizen. U kunt de vakantiefolder aanvragen bij Nierstichting Nederland.

Zowel in Nederland als in het buitenland kunt u bij verschillende dialysecentra terecht voor vakantiedialyse.
Nadat u toestemming heeft om op vakantie te gaan, neemt u zelf contact op met een dialysecentrum op uw vakantiebestemming. Zodra u weet dat u daar kunt dialyseren, geeft u de gegevens van het dialysecentrum door aan uw mentor of aan de dialyseverpleegkundige die voor u zorgt. De mentor zorgt ervoor dat het dialysecentrum op uw vakantiebestemming al uw medische en dialysegegevens op tijd krijgt.

MRSA-bacterie


De MRSA bacterie is zeer besmettelijk en resistent voor de meeste soorten antibiotica. Daarom neemt u voordat u met vakantie gaat MRSA-kweken af, zodat zeker is dat u de bacterie niet bij u draagt. Dat doet u bij ons in het dialysecentrum. Bij de meeste centra in het buitenland en bij sommige centra in Nederland is dit verplicht. Als er geen kweken zijn afgenomen, loopt u het risico dat u niet mag dialyseren in het dialysecentrum op uw vakantiebestemming.

Bij dialyseren in het buitenland
Als u in het buitenland gaat dialyseren krijgt u van ons een setje kweekstokjes mee. Op de dag van terugkomst moet u meteen weer MRSA-kweken afnemen en opsturen. Dit doet u voordat u weer bij ons in het centrum komt dialyseren. Als wij het besmettingsgevaar te groot vinden, vindt de dialysebehandeling plaats op een aparte kamer tot de kweken negatief zijn beoordeeld.

Als u tijdens uw vakantie bent opgenomen in een buitenlands ziekenhuis, vindt de dialysebehandeling bij terugkomst plaats in een isolatiekamer, totdat de kweken negatief zijn beoordeeld. Voor u op vakantie gaat, krijgt u van ons de informatiefolder over MRSA mee.

Heeft u nog vragen?


Met vragen kunt u terecht bij de nefroloog (of de nefroloog in opleiding) en de verpleegkundig specialist (of de verpleegkundig specialist in opleiding).

Contact


Dialysecentrum Erasmus MC, maandag tot en met zaterdag van 7.30 uur – 21.30 uur
(010) 703 53 43

Medisch maatschappelijk werk
(010) 703 46 16

Diëtist
(010) 703 30 24

Erasmus MC, vraag om doorverbinden met de spoedeisende hulp (010) 704 0 704Foldernummer: 0000643-12_19


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien