Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Niertransplantatie en donatie
Interne geneeskunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Cross-over programma

Cross-over programma


In het cross-over programma wordt gezocht naar een passende donor voor ontvangers van wie de oorspronkelijke donor niet past.

Wanneer is een rechtstreekse nierdonatie niet mogelijk?


Redenen voor een niet-passende combinatie tussen donor en ontvanger kunnen zijn:

1. Een niet-passende bloedgroep
In de hieronder weergegeven afbeelding ziet u welke bloedgroepen van donor en ontvanger bij elkaar passen.

onmogelijkheid rechtstreekse donatie


2. De ontvanger maakt antistoffen aan tegen de nier van de donor.
Een positieve kruisproef betekent dat een ontvanger antistoffen aanmaakt tegen de cellen van de donor. Antistoffen tegen cellen kan iemand aanmaken na een eerdere niertransplantatie, een zwangerschap of na bloedtrans-fusies. Bij een kruisproef wordt bloed van de ontvanger en de donor samengebracht. Tijdens deze proef wordt gekeken of de bloedcellen van de donor kapot gaan. Als die cellen kapot gaan, heeft de ontvanger antistoffen tegen de cellen van de donor. De uitslag van de kruisproef is dan 'positief. De uitslag van een kruisproef is niet goed als deze positief is. De donor kan niet direct aan de ontvanger donoren.

Hoe werkt het cross-over programma?


Indien de donor niet rechtstreeks een nier kan doneren aan zijn eigen ontvanger, wordt er via het cross-over programma naar een passend donor-ontvanger koppel gezocht.De donor van koppel 1 doneert aan de ontvanger van koppel 2. De donor van koppel 2 doneert aan de ontvanger van koppel 1.


Wanneer mag u deelnemen aan het cross-over programma?


Om aan het programma te kunnen deelnemen moeten donor en ontvanger beiden goedgekeurd zijn voor de nierdonatie en transplantatie en beiden toestemming hebben gegeven voor deelname aan dit programma. De donor en ontvanger worden dan aangemeld bij de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Hoe werkt de Nederlandse Transplantatie Stichting


Alle Nederlandse ziekenhuizen waar transplantatie plaatsvindt doen mee aan dit cross-over programma. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) verzamelt in januari, april, juli en oktober alle aanmeldingen. Met behulp van een computerprogramma worden daarna passende donor-ontvanger combinaties gezocht (matchronde). Het zoeken naar een passend koppel voor u vindt dus 4x per jaar plaats.

Als er een passende combinatie lijkt te zijn, wordt door middel van een kruisproef bekeken of de ontvangers geen antistoffen aanmaken tegen de donoren. De uitslag van deze kruis-proeven kan 4 tot 6 weken duren. Als de ontvanger ook al op de wachtlijst voor een overleden donor als “oproepbaar” staat, dan komt deze gedurende deze 4 tot 6 weken tijdelijk als 'niet-oproepbaar' te staan, ook wel 'niet-transplantabel' (NT) genoemd. Als de kruisproeven voor alle gevonden koppels goed zijn, kan de transplantatie doorgaan.

Is er geen passende combinatie gevonden of zijn de kruisproeven niet goed, dan wordt u op de lijst gezet voor de volgende matchronde. Tussen twee matchrondes door wordt u op de wachtlijst voor een nier van een overleden donor eventueel weer op “oproepbaar” ofwel ‘transplantabel’ (T) worden gezet. U ontvangt de uitslag van de matchrondes via uw eigen transplantatiecentrum.

werking cross-over programma

Wat betekent deelname aan het cross-over programma voor u?Vragen


Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marry de Klerk, transplantatiecoördinator of uw behandelend transplantatie-nefroloog, telefoonnummer: (010) 703 54 68, bereikbaar tussen 08.30 - 10.30 en 13.30 - 15.00 uur. Email: marry.deklerk@erasmusmc.nl of
coordinatoren.niertransplantatie@erasmusmc.nl

Meer informatie


Op onderstaande websites kunt u meer informatie vinden:
www.niertransplantatie.info
www.facebook.com/nierdonatie

deelnemers cross-over programma
'Door het cross-over programma werd een transplantatie toch mogelijk.
Ik wilde dat graag doen voor Nico'.Foldernummer: 0000436-08_16


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien