Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Kinderchirurgie


Chirurgische lange termijn follow-up team

Chirurgische lange termijn follow-up team

Intensive care kinderen


Het chirurgische lange termijn follow-up team (CHIL-team) volgt de groei en ontwikkeling van kinderen met (ernstige) aangeboren aandoeningen en kinderen die intensief behandeld zijn op de intensive care kinderen.

Voor wie?


Het team volgt:


Onze begeleiding


Wat is het doel?


Het follow-up team wil ervoor zorgen dat de ziektelast voor u en uw kind zo beperkt mogelijk blijft. Wij proberen u en uw kind te ondersteunen. Niet alleen medisch-technisch, maar ook op bijvoorbeeld psychosociaal en organisatorisch gebied. Wij volgen nauw de groei en ontwikkeling van uw kind om problemen in een vroeg stadium te kunnen signaleren en u en uw kind te kunnen helpen. U kunt tijdens de afspraken al uw vragen en zorgen kwijt.

Door op vaste momenten op een gestructureerde manier uw kind te blijven volgen, hopen we u zo goed mogelijk te kunnen informeren of restverschijnselen blijvend zijn.

CHIL team

Met wie heeft u te maken?


Het team bestaat uit:

Tijdens de opname


In de eerste week van de opname van uw kind heeft u een gesprek met de maatschappelijk werker over wat het team voor u kan doen. Als u dat wilt, krijgt u vervolggesprekken. Wij betrekken u zo vroeg mogelijk bij de verzorging van uw kind. Verpleegkundigen spelen hierbij een belangrijke rol. Na ontslag kunt u 24 uur per dag telefonisch contact opnemen met de follow-up team verpleegkundige van de intensive care kinderen. U kunt dan al uw vragen en problemen rondom de zorg voor uw kind bespreken.

Tijdens het spreekuur


Controle afspraken
Uw kind krijgt een oproep voor een uitgebreide controle op het spreekuur. Dit gebeurt na 4, 12 en 24 maanden na het doormaken van de gebeurtenis waarvoor uw kind is behandeld op de intensive care en/of de ECMO behandeling. In de meeste gevallen zijn er daarna nog controles op de leeftijd van 5, 8, 12 en 17 jaar. Zo nodig zijn er tussentijdse controles, bijvoorbeeld met 1 of 2 specialisten.

Voorbereiding
Wij maken bij de controle afspraken gebruik van vragenlijsten. Deze kunt u invullen op onze website. U heeft hiervoor de inlogcode nodig die vermeld staat in de afsprakenbrief. Als u dat wilt, sturen wij de vragenlijsten per post naar u toe.

Wat gaan we doen
Tijdens het polikliniekbezoek bespreken wij de vragenlijsten met u. U ziet de artsen en de psycholoog van het team. Zij kijken naar de medische toestand, de lichamelijke conditie en de mentale ontwikkeling van uw kind. Verder bespreken zij het sociaal-emotioneel welzijn van zowel u als uw kind en hoe het met uw kind gaat op school. De kinderarts van het follow-up team is niet uw behandelend kinderarts, maar heeft een ondersteunende functie.

U krijgt een apart schema van de onderzoeken die uw kind krijgt. Afhankelijk van de diagnose of de behandeling die uw kind heeft gehad, krijgt hij ook enkele aanvullende onderzoeken/behandeling. Als dit bij uw kind zo is, dan bespreken wij dit met u.

De uitslag
U en de verschillende behandelaars van uw kind krijgen van elk bezoek een verslag van de bevindingen.

Meer informatie


Kijkt u voor meer informatie ook eens op www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/patientenzorg/specialismen/kinderchirurgie.

ContactPostadres
Erasmus MC-Sophia
Chirurgische lange termijn follow-up team
Kinderchirurgie, kamer Sk-1282-1284
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam


Foldernummer: 0000246-12_18


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien