Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Kindercardiologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Cardiomyopathie bij kinderen

Cardiomyopathie bij kinderen


Uw kind heeft gedilateerde cardiomyopathie (DCM). Hierbij zijn de hartwanden dun en is de hartspier verwijd. Hierdoor kan het hart het bloed niet meer goed rond pompen.

Over het normale hart


Het hart is een spier die het bloed door ons lichaam pompt. Wij hebben 2 gescheiden systemen, 1 voor de longen en 1 voor het lichaam. Het bloed komt in de 2 boezems het hart binnen, de 2 kamers persen het bloed weer weg. Voor dit pompen moet het hart voortdurend samentrekken en ontspannen. De tussenschotten houden het zuurstofrijke en zuurstofarme bloed gescheiden. De kleppen zorgen ervoor dat het bloed in de juiste richting stroomt.

Normale hart

Wat is gedilateerde cardiomyopathie?


Gedilateerde cardiomyopathie is de meest voorkomende vorm van cardiomyopathie bij kinderen. Bij een DCM is vooral de linkerkamer vergroot. Kinderen met een DCM hebben ook vaak last van lekkage van een of meer hartkleppen. Het hart wordt immers zo groot dat de kleppen niet meer goed kunnen sluiten. Dit bemoeilijkt de werking van het hart.

Gedilateerde cardiomyopathie

Symptomen en gevolgen


Sommige kinderen hebben aanvankelijk weinig of geen klachten van hun cardiomyopathie. De verschijnselen kunnen variëren in ernst en zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind.


Over de behandeling


De basisbehandeling van gedilateerde cardiomyopathie bestaat uit:


Aanpassing van eet- en drinkgewoonten


Meestal hebben kinderen met DCM te veel vocht in het lichaam door de slechte hartfunctie. De nieren hebben hierdoor moeite om de normale hoeveelheid vocht uit te plassen. Het is erg belangrijk om te zorgen dat de vochthuishouding van uw kind in balans blijft. De kindercardioloog geeft uw kind een vochtbeperking. Anders wordt het hart van uw kind te veel belast door de hoeveelheid vocht en gaat het hart nog meer falen. Het is erg belangrijk dat u zorgvuldig omgaat met deze vochtbeperking. De inname van vocht moet u goed bijgehouden. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind wel voldoende calorieën binnenkrijgt. Een diëtiste kan met u meedenken over de mogelijkheden. Ons advies is matig zoutgebruik, niet roken en geen alcoholgebruik. Voorkom overgewicht, dit is namelijk een nog grotere belasting voor het hart.

Gewicht
De kindercardioloog kan u het advies geven uw kind regelmatig te wegen, het liefst op een vast moment. Hiermee kunnen we controleren of uw kind niet te veel vocht vasthoudt. Dit gewicht noteert u in het ‘dagboekje Hartfalen’ zodat het behandelteam dit kan beoordelen. U hoort van ons bij welke gewichtstoename u contact met ons op moet nemen.

Aanpassing van leefgewoonten


Naast het innemen van medicijnen en het aanpassen van de eet- en drinkgewoonten kunt u als ouders ook letten op een aantal leefgewoonten.

Psychische begeleiding
Wij begrijpen heel goed dat hartfalen voor uw kind heel ingrijpend is bij het opgroeien. Het kan zijn dat hij hier psychische begeleiding bij nodig heeft. Wij kunnen u als u dat wilt doorverwijzen naar een psycholoog in het Erasmus MC-Sophia om uw kind te begeleiden.

Medicijnen


Als hartfalen patiënt krijgt uw kind verschillende soorten medicijnen. Deze moeten ervoor zorgen dat het hart zo goed mogelijk werkt. U krijgt van de verpleegkundig consulent kindercardiologie een medicijn/dagboekje. Hierin staat een overzicht van de medicatie van uw kind met daarbij de tijden en doseringen. Het is erg belangrijk dat uw kind de voorgeschreven medicijnen altijd inneemt. Stop de medicijnen nooit zonder overleg met de kindercardioloog en verander de hoeveelheid niet. Overleg bij braken, ernstige diarree of andere problemen even met ons of met uw eigen kinderarts. Hieronder volgen een aantal medicijnen die bij hartfalen vaak worden voorgeschreven. Het voorschrijven van medicijnen bij hartfalen is maatwerk. Uw kindercardioloog bepaalt welke medicijnen geschikt zijn voor uw kind.

Diuretica (plastabletten)
Deze medicijnen zorgen ervoor dat uw kind meer gaat plassen. Hierdoor kan vochtophoping in de longen, buik en benen verminderen.

ACE-remmers
Deze medicijnen zorgen ervoor dat het hart het bloed makkelijker het lichaam in kan pompen.


Beta-blokkers
Deze medicijnen vertragen het hartritme waardoor de hartspier minder zuurstof verbruikt en waardoor het hart een langere rustfase heeft tussen de hartslagen door.


Digoxine
Digoxine kan in sommige gevallen de knijpkracht van het hart positief beïnvloeden.

Antistolling
Het bloed kan stroperig worden door de slechte knijpkracht van het hart en kan dan stolsels gaan vormen. Antistolling zorgt ervoor dat het bloed dunner wordt, en de kans op stolsels afneemt.


Het is mogelijk dat de medicatie die uw kind krijgt voor hartfalen op een moment niet meer het gewenste resultaat geeft. We hebben dan de mogelijkheid om andere medicatie toe te dienen via een infuus. Uw kind verblijft dan op de Intensive Care Kinderen en wordt via een monitor bewaakt.

Controles bij cardiomyopathie


Uw kind komt regelmatig op het spreekuur voor hartfalen voor controle:


U krijgt een ‘dagboekje Hartfalen’ waarin alle medicatie van uw kind staat beschreven met daarbij de tijden en de doseringen. Verder kunt u hierin zo nodig de controles van het lichaamsgewicht noteren. Wilt u dit boekje bij elke controle op de polikliniek meebrengen.

Heeft u nog vragen?


Deze informatie vervangt zeker niet de persoonlijke gesprekken die u met de behandelend artsen heeft, maar is een aanvulling daarop. Zo kunt u de informatie nog eens rustig nalezen. Wanneer u hierover vragen heeft kunt u deze stellen aan het behandelteam van uw kind.

Wanneer neemt u contact op?


Neemt u contact op met het behandelteam of uw eigen kinderarts volgens de gemaakte afspraken.

Contact


Verpleegkundig consulent kindercardiologie 06 248 513 57 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)
E-mail: vc.kindercardiologie@erasmusmc.nl
Website: https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/patientenzorg/specialismen/kindercardiologieFoldernummer: 0000488-01_19


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien