Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Urologie (oncologisch)


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Blaaskankercentrum

Blaaskankercentrum


Het Blaaskankercentrum is een initiatief van diverse disciplines binnen het Erasmus MC. In dit centrum werken (regionale) specialisten op het gebied van urologie, radiotherapie (bestraling), oncologie (kanker) en pathologie nauw samen.

Voorbereiding


Bent u verwezen vanuit een ander ziekenhuis, dan stuurt uw verwijzend uroloog uw gegevens naar het Blaaskankercentrum. Uw gegevens worden van tevoren bekeken door één van onze urologen.

Eerste gesprek (intake)


Tijdens uw eerste gesprek (intake) in het Blaaskankercentrum stelt één van onze urologen samen met u een behandelplan op. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk (zie onder het kopje Behandeling).
Aan het eind van de dag bespreekt de uroloog uw gegevens in een team dat bestaat uit meerdere urologen, medisch oncologen en bestralingsartsen. Tijdens dit overleg wordt het behandelplan bekeken, besproken en zo nodig aangepast.

Behandeling


Totale blaasverwijdering


In veel gevallen zal de blaas in zijn geheel moeten worden verwijderd. Dit is een grote operatie waarbij ook een urineafleiding (een uitgang voor de afvoer van urine) wordt gemaakt. Bovendien wordt bij de man ook de prostaat verwijderd en bij de vrouw de baarmoeder en een deel van de schede. De uroloog legt u het verschil uit tussen de verschillende urineafleidingen. Uiteindelijk besluit u in overleg met de uroloog welke urine-afleiding het beste bij u past. Op de polikliniek krijgt u uitleg en aanvullende informatie van de oncologieverpleegkundige, bestaande uit een aantal folders en een zorggids speciaal ontwikkeld voor patiënten met blaaskanker. U kunt de folders ook vinden op de website van het Erasmus MC onder het specialisme Urologie: Radicale verwijdering van de blaas, Urineafleiding volgens Bricker, Urine afleiding volgens Bricker, Urine afleiding via een Neo-blaas (blaas gemaakt van een stukje dunne darm).

Uitwendige bestraling


Als u in aanmerking komt voor uitwendige bestraling, krijgt u van de radiotherapeut uitleg over de techniek en andere aspecten van de behandeling. Op de website van het Erasmus MC vindt u meer informatie over bestraling.

Inwendige bestraling (brachytherapie) en gedeeltelijke verwijdering van de blaas (partiële cystectomie)


Dit is een gecombineerde behandeling van uitwendige voorbestraling, operatieve verwijdering van een deel van de blaas en het plaatsen van holle buisjes in de resterende blaas voor inwendige bestraling. De inwendige bestraling vindt plaats in de dagen aansluitend aan de operatie.

Deze behandeling kan alleen plaatsvinden als:
Het bovenstaande is niet altijd eenvoudig te beoordelen. Het kan dan ook zijn dat er een kijkonderzoek (blaasspiegeling) wordt afgesproken. Dit onderzoek vindt plaats onder algehele narcose. Als bij dit kijkonderzoek blijkt dat de tumor geschikt is voor deze behandeling, kan het verdere behandeltraject in gang worden gezet.

Chemotherapie voorafgaand aan operatie (neoadjuvante chemotherapie)


Vaak wordt voorafgaand aan het verwijderen van de blaas een behandeling met chemotherapie gegeven. Uit studies is gebleken dat de combinatie van chemotherapie gevolgd door een operatie, meer overlevingswinst geeft op langere termijn. De chemotherapie zelf is echter een vrij zware behandeling met bijwerkingen. Voor u persoonlijk wordt bekeken of u deze behandeling aan kunt. Meestal bestaat deze chemotherapie uit vier kuren die om de drie weken worden gegeven.

De operatie wordt vier tot zes weken na afloop van de kuren ingepland. Gemiddeld zult u dus vier maanden na het starten van de chemotherapie geopereerd worden. Als u in aanmerking komt voor een voorbehandeling met chemotherapie bespreekt de medisch oncoloog het schema van de chemotherapie en de te verwachten bijwerkingen met u.

Controles


In het eerste jaar na uw behandeling vinden de controles meestal plaats in het Blaaskankercentrum van het Erasmus MC. U komt om de drie maanden ter controle waarbij het vaak nodig is om bloed af te nemen en foto's te maken. Als de blaas behouden is gebleven, worden de blaasspiegelingen herhaald. Na een jaar kan in overleg, en afhankelijk van de behandeling die u hebt ondergaan, worden besloten de controles in uw eigen ziekenhuis voort te zetten. Daarnaast komt u dan één keer per jaar in het Blaaskankercentrum ter controle.
Heeft u een urineafleiding, dan blijft u levenslang onder controle. Heeft u geen urineafleiding, dan blijft u minimaal tien jaar onder controle.

Meer informatie


Op het internet is veel informatie te vinden over kwaadaardige aandoeningen. Helaas is niet alle informatie even betrouwbaar. Wilt u aanvullende informatie op internet zoeken, dan bevelen wij u de volgende websites aan:

Erasmus MC

KWF Kankerbestrijding: www.kwf.nl

www.kanker.nl

Patiëntenvereniging blaaskanker en psychosociale ondersteuning voor mensen met kanker: www.blaasofnierkanker.nl

Over urologische aandoeningen: www.allesoverurologie.nl


Contact


Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Joost Boormans, uroloog en contactpersoon van het Blaaskankercentrum:
telefoonnummer 06-144 269 75 of via e-mail: j.boormans@erasmusmc.nl

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij een van de onderstaande secretariaten:

Secretariaat Urologie (010) 704 02 51
Secretariaat Interne Oncologie (010) 704 15 05
Secretariaat Radiotherapie (010) 704 15 07
Foldernummer: 0000227-03_19


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien