Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst
PiMS folder informatie logo

Verloskunde

Bevallen in het Erasmus MC Sophia

Bevallen in het Erasmus MC Sophia

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
U bent zwanger en onder controle in het Erasmus MC. Om u voor te bereiden op de bevalling was u bij de voorlichtingsavond over bevallen in het Erasmus MC Sophia. De informatie die u daar kreeg, kunt u hier nalezen.

Redenen voor controle in het ziekenhuis


U kunt om verschillende redenen onder controle zijn in het Erasmus MC:

Acute Zorg Verloskunde


Het kan zijn dat u tijdens de zwangerschap voor een onderzoek of een kleine behandeling naar het ziekenhuis moet komen. U gaat dan naar de Acute Zorg Verloskunde op de 4e etage in het Erasmus MC- Sophia, vlakbij de verloskamers.

Algemene informatie


De kliniek verloskunde bevindt zich op de 4e etage van het Erasmus MC Sophia. De liften zijn aan het eind van de centrale hal aan de rechterkant. Boven meldt u zich bij de balie van de verloskamers. De verpleegkundige komt zo snel mogelijk naar u toe en begeleidt u naar de patiëntenkamer of een verloskamer.

Parkeren


In de parkeergarage aan de Westzeedijk of Wytemaweg parkeert u uw auto tegen gereduceerd tarief. De verpleegkundige kan u hierover meer vertellen.

Rolstoelen


In de centrale hal van het Erasmus MC Sophia zijn rolstoelen beschikbaar. Om de rolstoel te gebruiken, doet u een € 2,00 muntstuk in het muntslot.

Als de bevalling zich aankondigt


Neem contact op met de verloskamers:
De verpleegkundige beoordeelt of het nodig is om naar het ziekenhuis te komen.

Naar het ziekenhuis


Wat neemt u mee?


Voor uzelf:
Voor de baby:

In de patiëntenkamer


De eerste observaties en controles doen we op een patiëntenkamer.
Als de bevalling zich aankondigt, brengen wij u naar een van de 5 verloskamers. Als de bevalling nog niet op gang komt, kan het zijn dat u nog even naar huis gaat of dat we u opnemen. U krijgt dan een kamer op de verloskunde kraamzorg. Het is voor uw partner niet mogelijk om buiten de bezoektijden bij u te blijven of om te overnachten na de bevalling.

De bevalling; wat kunt u verwachten?


Weeën


We spreken van goede weeënactiviteit wanneer u minimaal om de 5 minuten een wee heeft die 1 minuut duurt. De weeën vangt u op zoals u op de zwangershapsgym of -yoga heeft geleerd. De verpleegkundige staat u en uw partner bij met het opvangen van de weeën (‘zuchten’ en ’puffen’) en geeft tips om de ontsluitingsperiode door te komen.

Pijnstilling


Bevallen kan als zeer pijnlijk worden ervaren. Het is mogelijk om pijnstilling te krijgen. Op onze afdelingen maken we voornamelijk gebruik van epidurale anesthesie (de zogenaamde 'ruggenprik'). Voor het geven van de ruggenprik komt de anesthesioloog bij u op de verloskamer. De anesthesioloog is 24 uur beschikbaar en komt u zo snel mogelijk helpen. Als het bij u niet mogelijk is om een ruggenprik te geven vanwege een medische oorzaak, overwegen we andere pijnstilling.

De arts of verloskundige bespreekt met u welke mogelijkheden voor u geschikt zijn. Voordat we pijnstilling kunnen geven, brengen we de gezondheidstoestand van u en uw baby uitgebreid in kaart. Wilt u meer weten? Lees dan ook de informatie: ‘Pijnbestrijding tijdens de bevalling’.

Ontsluiting


Bij 10 cm ontsluiting (= volledige ontsluiting) en wanneer het kindje voldoende is ingedaald, kunt u starten met persen. Dit is hard werken.

De bevalling vindt in principe plaats onder leiding van een klinisch verloskundige of een arts-assistent. Soms moeten we een bevalling bespoedigen, dat kan met behulp van een zogenaamde ‘knip’, een tangverlossing, een vacuümverlossing of, in het uiterste geval, door een keizersnede.

Keizersnede
Een keizersnede voeren we bij voorkeur uit met een ruggenprik, in dat geval kan uw partner bij de geboorte aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen vindt de keizersnede plaats onder anesthesie (narcose). Uw partner wacht dan in de opvangruimte naast de operatiekamer tot de baby is geboren.

De geboorte


Na de geboorte van uw baby is de bevalling nog niet afgelopen. Uw baby wordt goed afgedroogd en warm toegedekt. Als het goed gaat, leggen we de baby op uw buik. Daarna moet de placenta (ook wel nageboorte of moederkoek genoemd) nog geboren worden. We vragen u nog een keer te persen. De geboorte van de placenta kan soms even duren. Soms is het noodzakelijk om medicijnen toe te dienen om de placenta geboren te laten worden of om het bloedverlies te beperken.

Vlak na de geboorte


Als het medisch verantwoord is, blijft uw baby het eerste uur bloot bij u liggen (huid-op-huid). Als u borstvoeding gaat geven, krijgt u hulp bij het aanleggen aan de borst. Daarna wordt uw baby gemeten en gewogen en krijgt hij of zij kleertjes aan.

De kinderarts


Soms is het nodig dat de kinderarts de baby direct na de geboorte onderzoekt. Bijvoorbeeld bij baby’s die:
De kinderarts is in de aangrenzende opvangruimte aanwezig. Als uw baby in goede conditie is, krijgt u hem/haar daarna meestal snel op uw buik voor huid-op-huid contact.

Misschien is het nodig dat we uw baby opnemen op een kinderafdeling. Als de situatie van uw baby in de opvangruimte is gestabiliseerd, komt hij of zij in de couveuse nog even bij u op de verloskamer. De kinderarts informeert u over de eerste bevindingen en vertelt wat er met uw baby gaat gebeuren.

Een geplande keizersnede


Een geplande keizersnede (primaire sectio caesarea) vindt plaats op de datum die met u is afgesproken. Op deze dag meldt u zich om 8.00 uur op de kliniek verloskunde in het Erasmus MC Sophia. Daarna brengen we u naar uw kamer.

Nuchter
Het is belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u tot middernacht nog mag eten, en tot 2 uur voor de ingreep heldere vloeistoffen mag drinken.

Voorbereiding
Na de geboorte wordt uw partner naar de opvangruimte van de baby gebracht.

Privacy, sociale media en mobiele telefoon


Wij respecteren uw privacy en bewaken ons beroepsgeheim zorgvuldig. Van u vragen we om ook onze privacy te respecteren:

Filmen en fotograferen

Vraag of de zorgverleners er geen bezwaar tegen hebben om (herkenbaar) in beeld te komen.

Sociale media (Twitter, Facebook of andere)
Wij stellen het zeer op prijs als de informatie niet herleidbaar is naar medewerkers van het ziekenhuis.

Rust op de afdeling

Maak liever geen gebruik van uw mobiele telefoon tijdens rusttijden en zet uw telefoon op stil.

Na de bevalling


Douchen of wassen


De verpleegkundige geeft aan of u na de bevalling wel of niet mag douchen. Dit hangt af van het verloop van de bevalling en of u ertoe in staat bent. Kunt u niet douchen, dan wast de verpleegkundige u op het verlosbed.

Bezoek


Na de bevalling is het tijd voor beschuit met muisjes en iets te drinken. Dit is ook een mooie gelegenheid om de familie in te lichten. Uw familie is van harte welkom op de verloskamer. Overleg wel even van tevoren met de verpleegkundige en spreek met uw bezoek een tijd af. De verpleegkundige geeft u een indicatie van de tijd die het beste uitkomt in verband met de verzorging van u en uw kind. U kunt er ook voor kiezen om uw kraamzorgbezoek te ontvangen tijdens de bezoektijden op de verloskunde.

De kraamafdeling


Zodra u van de verloskamer af kunt, wordt u naar de verloskunde kraamzorg gebracht. Uw baby blijft bij u op de kamer, tenzij uw baby is opgenomen op de kinderafdeling. We controleren de temperatuur, de urineproductie en de ontlasting van uw baby. De verpleegkundige begeleidt u bij de verzorging en het geven van de voeding en loopt met u mee als u voor het eerst na de bevalling naar het toilet gaat. Daarna controleren we het vloeien en de stand van de baarmoeder.

Kraamzorg


De verpleegkundige die bij de bevalling was, adviseert u om de kraamzorg telefonisch in te lichten over de bevalling. De kraamzorg wil graag weten wanneer u thuiskomt. U spreekt af om te bellen als u op het punt staat om het ziekenhuis te verlaten.
Als uw baby is opgenomen op een kinderafdeling, maakt u niet meteen gebruik van kraamzorg. Dan kunt u aanspraak maken op uitgestelde kraamzorg. Hierover kunt u het beste eerst contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Aangifte


De verpleegkundige geeft u het geboorteformulier om uw baby aan te geven bij de gemeente. Dit moet binnen 3 werkdagen na de bevalling. In Rotterdam kan dat op het stadhuis of bij een van de stadskantoren. U kunt ook digitaal aangifte van de geboorte doen. Kijk voor verdere informatie hierover op de site www.rotterdam.nl/loket/geboorteaangifte

Weer naar huis


Als u de baby in een autostoeltje vervoert, oefen dan van tevoren met het bevestigen van het stoeltje. Na een keizersnede blijft u ten minste tot de 3e dag na de keizersnede op de verloskunde kraamzorg. Als er plaats is, kunt u daarna een paar dagen doorbrengen in het Geboortecentrum Sophia. Het Geboortecentrum bevindt zich ook op de 4e etage in het Erasmus MC Sophia.

Achtergrondinformatie


Borstvoeding
Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
www.borstvoeding.nl

La Leche League
www.lalecheleague.nl.
Het Erasmus MC Sophia heeft sinds februari 2009 het borstvoedingscertificaat van de WHO (World Health Organization).

Geboortecentrum
www.geboortecentrumsophia.nl

Bezoektijden


Partner (na de bevalling): van 9.00 uur tot 22.00 uur
Overig bezoek: van 11.00 uur tot 21.00 uur, maximaal 2 bezoekers.

Contact


Zwangerenafdeling, (010) 703 65 74 of (010) 703 68 58
Kliniek verloskunde: (010) 703 68 58
Verloskamers: (010) 703 62 34 of (010) 703 68 57
Kraamafdeling: (010) 703 65 93
Geboortecentrum Erasmus MC Sophia: (010) 282 63 33, www.geboortecentrumsophia.nl
Erasmus MC, polikliniek verloskunde en vrouwenziekten: (010) 704 01 48
Erasmus MC Sophia: (010) 704 0 704
Kraamzorg Rotterdam, (010) 282 62 20
Zorgwinkel: aan de Zimmermanweg 3 (naast de hoofdingang) vindt u de zorgwinkel van het Erasmus MC. Hier kunt u terecht voor het kosteloos lenen van zorghulpmiddelen, het huren van een borstkolf of babyweegschaal en het kopen van borstvoedingsartikelen. Voor meer informatie (010) 704 11 76 of kijk op www.zorgwinkelerasmusmc.nl.


Foldernummer: 6157415-01_21
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien