Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Pijngeneeskunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

APD behandeling bij CRPS

APD behandeling bij CRPS


Uw pijnarts heeft u voorgesteld uw pijn bij complex regionaal pijn syndroom (CRPS) te behandelen met pamidroninezuur (APD). Uw pijnarts heeft u hierover al het een en ander verteld. In deze folder vindt u aanvullende informatie.

Wat is APD?


APD staat voor Pamidroninezuur (Pamidronaat). Het is een medicijn uit de groep bisfosfonaten, middelen die meestal worden gebruikt bij de behandeling van botontkalking, bepaalde vormen van kanker of bij een verhoogde calcium waarde in het bloed.Sinds enige tijd is bekend dat deze middelen ook een gunstige werking kunnen hebben bij het CRPS. Deze groep medicijnen is ontwikkeld om de botomzetting te beïnvloeden. Normaal wordt namelijk het bot continue een klein beetje afgebroken en opnieuw weer opgebouwd door een tweetal cellen (de osteoblasten en osteoclasten). Eerst was het idee dat bij een deel van de CRPS patiënten deze cellen bij het ziektebeeld betrokken zijn. Vandaar ook het idee te behandelen met bisfosfonaten. Echter, mogelijk is zelfs een geheel ander mechanisme de basis voor het effect (gedacht wordt aan een effect op signaalstoffen betrokken bij het immuunsysteem). Daarom wordt niet van te voren gekeken of ook bij u een verhoogde afbraak van bot aantoonbaar is.

Toediening


Dit medicijn is ook in tabletvorm verkrijgbaar, maar het medicijn in tabletvorm wordt via de maag slechter opgenomen. Daarom wordt dit medicijn bij voorkeur toegediend via een infuus gedurende 4 uur. Een standaard behandeling bestaat uit 3 sessies met telkens een maand ertussen. Nadat de 3 sessies zijn afgerond, wordt het effect beoordeeld op het spreekuur.

BelangrijkVoorbereiding


Als uw nierfunctie en/of calciumgehalte nog niet bekend zijn, zullen deze poliklinisch of via uw huisarts worden bepaald. Mocht de uitslag grote afwijkingen vertonen, dan zal overlegd worden over eventuele aanpassing van de dosering.

Er worden voor u drie afspraken gemaakt waarin ook de locatie vermeld wordt en waar u zich dient te melden. De dag van de behandeling mag u gewoon eten en drinken (u hoeft dus niet nuchter te zijn) en u kunt uw medicijnen innemen zoals u dat gewend bent.


Behandeling


De behandeling vindt plaats op de dagbehandeling. De gang van zaken op de dagbehandeling leest u in 'Wegwijs op de dagbehandeling'. U gaat op een stoel zitten en er wordt een infuusnaald ingebracht. Het medicijn wordt langzaam toegediend, dit duurt ongeveer 4 uur. Door het medicijn langzaam toe te dienen is de kans op plaatselijke irritatie van het bloedvat kleiner.

Tijdens de toediening mag u wat eten en drinken. Direct na het afkoppelen van het infuus mag u weer naar huis. U mag uitsluitend naar huis onder begeleiding. U mag de verdere dag niet zelf meer een auto besturen.

Bijwerkingen


Heel af en toe komt het voor dat er schade is aan het kaakbot. Met name bij patiënten die voor kanker worden behandeld en daarbij ook vele andere behandelingen hebben ondergaan. Door ingrepen aan de kaak zou dit het begin van het optreden van deze complicatie kunnen zijn. Als u verwacht binnenkort een chirurgische ingreep aan uw kaak te moeten ondergaan (bijvoorbeeld het trekken van kiezen), kunt u dit waarschijnlijk beter doen voor aanvang van deze behandeling of deze ingreep anders voor langere tijd (enkele jaren) uit te stellen.

Resultaat van de behandeling


Het resultaat van de behandeling is vaak niet direct merkbaar. Het uiteindelijke resultaat kan even duren. Het is wel mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. Na de behandeling komt u op controle om het resultaat te evalueren.

Contact


Als u nog vragen heeft dan kunt u bellen met het secretariaat Pijngeneeskunde. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 12.00 uur en van 13.00 - 16:00 uur op telefoonnummer (010) 704 01 40.


Foldernummer: 0000445-04_19


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien