Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Neurologie
Algemeen


Alzheimercentrum Erasmus MC

Alzheimercentrum Erasmus MC


In ons Alzheimercentrum zien wij mensen met verschillende vormen van dementie, of een vermoeden daarvan. Door intensieve samenwerking tussen verschillende afdelingen zoals neurologie, geriatrie en radiologie, bieden wij onze patiënten optimale diagnostiek en begeleiding. Tevens verrichten wij baanbrekend wetenschappelijk onderzoek op weg naar een (betere) behandeling.

Welkom in het Alzheimercentrum Erasmus MC

groepsfotop. 3
Wat is dementie?

p. 4
Een dag in het Alzheimercentrum

p. 6
Na de diagnose

p. 6
St
eun de strijd tegen dementie

p. 7
Contactlogo Alzheimercentrum

Wat is dementie?


Het is heel normaal dat mensen meer gaan vergeten naarmate ze ouder worden. Het vergeten van afspraken, niet op een naam kunnen komen of het kwijtraken van spullen zijn klachten die vaak gehoord worden bij ouderen, zeker gedurende een stressvolle periode. Wanneer de vergeetachtigheid erger wordt en een belemmering gaat vormen in het dagelijks leven dan zou de vergeetachtigheid ook het begin van dementie kunnen zijn. Maar wat is nou eigenlijk dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenziektes of hersenbeschadigingen die tot gevolg hebben dat de denkfuncties verstoord raken, en iemand steeds afhankelijker wordt van zijn omgeving. Er bestaan verschillende vormen van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, Lewy Body dementie of vasculaire dementie. Bij elk van deze vormen staan andere klachten op de voorgrond. Kijk voor meer informatie over de verschillende vormen van dementie op onze website: www.alzheimercentrumerasmusmc.nl.
Dementie wordt veroorzaakt door het verlies van zenuwcellen in de hersenen. Deze cellen zijn belangrijk voor denkfuncties zoals het geheugen, de taal of de concentratie. Wanneer de cellen afsterven kunnen de hersenen niet meer goed functioneren en ontstaan er stoornissen in het denken. Iemand met dementie kan problemen krijgen met alledaagse dingen. Zo verdwaalt iemand met dementie in een bekende omgeving, weet hij niet meer hoe de magnetron of de afstandsbediening werkt of herkent hij bekenden niet meer.

Dementie alleen op late leeftijd?


Hoewel dementie vaak wordt beschouwd als ouderdomsziekte, kan dementie ook op jonge leeftijd voorkomen. Er bestaan vormen van dementie die voornamelijk ontstaan voor het 65e levensjaar. De meest voorkomende vorm van dementie, de ziekte van Alzheimer, komt vooral voor op oudere leeftijd.

cijfers

Een dag in het Alzheimercentrum


Hoe verloopt een bezoek aan het Alzheimercentrum?


Wanneer uw huisarts of een andere specialist u doorverwijst naar het Alzheimercentrum Erasmus MC, dan is dat vaak om te bekijken of er sprake is van dementie, en in dat geval, welke vorm van dementie. Afhankelijk van uw klachten en leeftijd wordt u onderzocht door een neuroloog of een geriater. Een dag in het Alzheimercentrum houdt niet op bij alleen een bezoek aan de neuroloog of geriater, daarom leggen wij u uit wat u kunt verwachten op een onderzoeksdag.

Vraaggesprek
Wij beginnen altijd met een vraaggesprek. Tijdens dit gesprek stelt de neuroloog of geriater vragen over de klachten, wanneer ze zijn ontstaan, hoe het verloop is geweest, waar u in het dagelijkse leven tegenaan loopt, en wat precies de reden is dat u bij ons terecht bent gekomen. Daarnaast stellen we ook vragen over het gebruik van medicijnen, ziektes in het verleden en aandoeningen in uw familie. anamnese
Voor dit vraaggesprek is het belangrijk dat iemand die u goed kent met u meekomt, bijvoorbeeld uw partner, een familielid, een vriend(in) of de buurman/-vrouw. Ter voorbereiding kunt u zelf een lijstje maken met zaken die u tijdens het gesprek wilt bespreken.

Lichamelijk en neurologisch onderzoek
Na het vraaggesprek volgt een lichamelijk en neurologisch onderzoek. Hierbij worden uw oogbewegingen, de kracht in uw armen en benen en de reflexen (hoe werken de zenuwen) bekeken. Ook nemen we bloed af om te onderzoeken of er sprake is van aandoeningen die lijken op dementie, bijvoorbeeld infectieziekten, suikerziekte, bloedarmoede of schildklieraandoeningen. Bloed wordt geprikt door een ervaren polikliniekmedewerker terwijl u in een stoel zit.

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)
Met een neuropsychologisch onderzoek kunnen we veranderingen in de denkfuncties (‘cognitieve functies’) in kaart brengen. Behalve het geheugen, worden ook de aandacht, concentratie, taal en het tempo en de flexibiliteit van het denken getest. U hoeft zich voor dit onderzoek niet voor te bereiden, maar neemt u wel uw (lees)bril of gehoorapparaat mee. De duur van het NPO hangt van de vraag af die we willen beantwoorden, maar rekent u op ongeveer 2 uur. De persoon die met u is meegekomen, is aanwezig aan het begin van het onderzoek en neemt daarna plaats in de wachtkamer. NPO

Hersenscan
Op de onderzoeksdag maken we vaak ook een hersenscan. Hiermee kunnen we de structuur en het functioneren van de hersenen beoordelen. Meestal doen we dit met een MRI-scanner. De MRI-scan duurt ongeveer een half uur, waarbij u in een nauwe tunnel ligt. Omdat de scanner een luid bonkend geluid maakt, krijgt u oordopjes in of een hoofdtelefoon op. Er wordt geen contrastmiddel toegediend. Ter voorbereiding dient u alles van metaal af te doen of uit uw zakken te halen. De MRI-scanner maakt namelijk gebruik van een sterk magnetisch veld.MRI

Soms maken we in plaats van een MRI-scan een CT-scan. Ook hiervoor is geen contrastmiddel nodig. Deze scan duurt maar 5 minuten. Als we meer informatie over de hersenen nodig hebben, maken we in sommige gevallen een PET-scan. Voor deze scan moet u apart terugkomen. Voor deze scan krijgt u een zogenaamde tracer toegediend, waarna u een tijdje moet wachten. Vervolgens wordt de scan gemaakt, die ongeveer een half uur duurt. Tijdens alle scans is het belangrijk dat u uw hoofd volledig stil houdt.

Ruggenprik
In sommige gevallen kan het behulpzaam zijn om een ruggenprik, ook wel lumbaal-punctie genoemd, te doen. Door het uitvoeren van deze punctie kunnen wij het hersenvocht onderzoeken en bekijken of wij bepaalde eiwitten vinden die zouden kunnen passen bij een vorm van dementie.

De zorgconsulent of maatschappelijk werker
Naast de ziektediagnostiek is het ook belangrijk om de behoefte aan zorg in kaart te brengen. De zorgconsulent of maatschappelijk werker vraagt tijdens een gesprek met degene die met u mee is gekomen of er thuis problemen zijn die voor u opgelost kunnen worden. Is er bijvoorbeeld hulp in de huishouding of met de verzorging nodig? De opties die er zijn in de regio, zoals dagbehandeling of zorgcentra, worden met deze persoon besproken. De zorgconsulent of maatschappelijk werker kan ook tips geven over hoe u kunt omgaan met de diagnose of met dementie zelf. afscheid

Uitslaggesprek
Nadat alle specialisten bij elkaar zijn gekomen voor gezamenlijk overleg, krijgt de patiënt de uitslagen te horen. De uitslagen zijn doorgaans twee weken na de onderzoeken beschikbaar. Er wordt dan een diagnose gesteld. Het kan echter ook zo zijn dat het nog niet helemaal duidelijk is en dat er nog aanvullend onderzoek nodig is.

Na de diagnose


Wanneer er na ons uitgebreide onderzoek sprake blijkt te zijn van een vorm van dementie, brengt dit vaak zowel antwoorden als nieuwe vragen met zich mee. Hoe zal het verloop zijn, hoe kunnen we hiermee omgaan en is er een behandeling?

Het is op dit moment nog niet mogelijk om dementie te genezen. Er bestaan wel medicijnen die de achteruitgang kunnen vertragen, bijvoorbeeld in het geval van de ziekte van Alzheimer. Deze medicijnen worden in overleg met de neuroloog of geriater voorgeschreven.

Wij bieden u optimale begeleiding


Bij de begeleiding van onze patiënten spelen de zorgconsulent en maatschappelijk werker een zeer belangrijke rol. Zij kunnen goede adviezen en praktische tips geven. Daarnaast kunnen zij beoordelen of er in de thuissituatie behoefte is aan hulp en deze hulp inschakelen. Sommige patiënten of familieleden hebben er baat bij om met lotgenoten in contact te komen. Dit kan bijvoorbeeld via een van de Alzheimercafés. Dit zijn maandelijks georganiseerde bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.nl.

Wetenschappelijk onderzoek


Naast de begeleiding van patiënten en hun naasten zoeken wij via wetenschappelijk onderzoek naar het onderliggende ziektemechanisme om daar vervolgens op te kunnen inhaken met een behandeling. Wilt u meer weten over de onderzoeken in het Alzheimercentrum kijk dan op onze website: www.alzheimercentrumerasmusmc.nl, of neem contact op via alzheimercentrum@erasmusmc.nl.hersenen

Steun de strijd tegen dementie


Geef voor een toekomst zonder dementie!
In het Alzheimercentrum Erasmus MC wordt hard gewerkt om door middel van vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek tot een oplossing te komen voor dementie. Het zou geweldig zijn als u ons steunt met een gift waarmee u meer onderzoek mogelijk maakt.

Erasmus MC Foundation NL88INB 0000 0029 95 o.v.v. Alzheimer Fonds

Neem bij vragen over doneren, schenken, nalaten of sponsoren gerust contact op met de Erasmus MC Foundation via (010) 703 48 02.

Alzh.found.

Contact


Algemene contactgegevens
Alzheimercentrum Erasmus MC
(010) 703 70 00 (voor informatie en vragen over uw afspraak)

Overige vragen over het Alzheimercentrum en fondsenwerving
Dr. Judy van Hemmen
Coördinator Alzheimercentrum
(010) 703 47 93

Erasmus MC Foundation Fondsenwerving Alzheimercentrum
(010) 703 48 02
foundation@erasmusmc.nl
Alzh. foundation
Foldernummer: 0000631-10_19


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien