Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst
PiMS folder informatie logo

Allergologie (kinderen)

Adrenaline auto-injector bij kinderen

Adrenaline auto-injector bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Een adrenaline auto-injector (noodpen) is een voorgevulde injectiespuit die u gebruikt als uw kind een ernstige allergische reactie heeft, ook wel een anafylactische reactie of anafylaxie genoemd. Misschien heeft uw kind al eens zo'n reactie gehad of krijgt uw kind de pen uit voorzorg.

Wat is een anafylactische reactie?


Een anafylactische reactie is een plots optredende algemene reactie van het lichaam. Het lichaam reageert in korte tijd, vaak binnen enkele minuten tot een uur, overgevoelig op bijvoorbeeld:


Symptomen en gevolgen


De verschijnselen of symptomen treden op in verschillende organen, zoals de ogen, de huid, het maagdarmkanaal en de longen. En meestal in meerdere organen tegelijk. In het ergste geval daalt de bloeddruk zodanig dat een persoon buiten bewustzijn raakt. We spreken dan van shock. Een anafylactische reactie is gevaarlijk en kan in het ergste geval dodelijk zijn.

Wat zijn de verschijnselen bij een anafylactische reactie?


Over de adrenaline auto-injector


Wanneer gebruiken?


Als u een of meerdere verschijnselen ziet bij uw kind is het belangrijk om snel te handelen. Bij een geringe reactie, bijvoorbeeld alleen jeuk en roodheid van de huid, kunt u nog afwachten of uw kind een antihistaminetablet geven. Twijfelt u, dan kunt u uit voorzorg naar een arts of een spoedeisende hulp gaan om daar af te wachten hoe het gaat met uw kind.

Breidt de reactie zich uit buiten de huid: dus wanneer de keel van uw kind duidelijk opzwelt of wanneer uw kind kortademig is, neigt tot flauwvallen, meerdere keren braakt, dan moet u de adrenaline auto-injector gebruiken.

Wat zit er in de auto-injector?


Het werkzame medicijn in de adrenaline auto-injector is adrenaline (of epinefrine). Dit is een stof die ook in het lichaam voorkomt. Adrenaline wordt vrijgemaakt in acute stresssituaties, zoals hevig schrikken en bij inspanning. Door de adrenaline stijgt de bloeddruk, versnelt de hartslag en verwijden luchtwegen zich.

Als u de adrenaline auto-injector ten onrechte gebruikt


Als u de auto-injector gebruikt zonder dat uw kind een anafylactische reactie heeft, dan is dit meestal geen probleem. Uw kind kan een paar minuten wat hartkloppingen hebben en mogelijk hoofdpijn krijgen.

Heeft uw kind een hart- en/of vaataandoening?


Bij kinderen met hart- en vaataandoeningen moet met de behandelend arts overlegd worden of het gebruik van een adrenaline auto-injector opweegt tegen de eventuele risico’s. Bepaalde medicijnen tegen onder andere hoge bloeddruk of migraine (de zogenaamde bètablokkers) mogen niet worden gebruikt bij een noodpen. Overlegt u dan direct met uw behandelend arts over vervangende medicijnen.

Soorten injectoren


In Nederland bestaat de adrenaline auto-injector of noodpen als Jext®, Epipen® en Emerade®. Deze komen met name voor in twee sterktes: één voor volwassenen en een juniorversie voor kinderen tot een lichaamsgewicht van 25 kg. De Emerade® heeft nog een derde sterkte van 0.5 mg die voorgeschreven kan worden >50 kg.

Hoe gebuikt u de adrenaline auto-injector?


Adrenaline auto-injectorAdrenaline-autoinjector trainers


Om te oefenen zijn er Jext®, Epipen® en Emerade® trainers beschikbaar via de apotheek of onze polikliniek. Deze trainer heeft geen injectienaald, maar u kunt er wel mee oefenen. U krijgt dan routine in het geven van de noodpen voor als het echt een keer nodig is. Ook kunnen de trainers worden gebruikt bij instructie op school en kinderdagverblijf.

Tot slot


Het is noodzakelijk dat u/uw kind de adrenaline auto-injector altijd bij zich heeft. Een allergische reactie kan zeer snel en op ieder moment gebeuren. Nu de adrenaline auto-injector aan uw kind is voorgeschreven, is het belangrijk om ook uw omgeving op de hoogte te brengen over een mogelijke hevige allergische reactie bij uw kind.

De Stichting het Nederlands Anafylaxis Netwerk kan u hierbij ondersteunen. Bijvoorbeeld met het protocol over hoe u school-/(werk)omgeving kunt infomeren.

Meer informatie


Kijkt u ook eens op de website www.anafylaxis.nl (Stichting het Nederlands Anafylaxis Netwerk - het Kennis en Informatie Centrum voor de omgang met de kans op ernstige allergische reacties door onder andere voedselallergie). Telefoon: 078 639 0356 (maandag - vrijdag van 11.00 - 17.00 uur). E-mail: steun@ernstigeallergie.nl.


Contact


Kinderhaven (010) 404 37 00
Polikliniek Kinderthoraxcentrum (010) 703 62 93


AllergieFoldernummer: 0000568-12_17


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien